Comunidades Autónomas

ORDRE de 29 de juny de 2000, per la qual es regula la concessió de subvencions a projectes que continguin mesures adreçades a la creació de llocs de treball en el marc dels nous filons d’ocupació i es convoca, per a l’any 2000, la presentació de sol·licituds per al seu desenvolupament.ORDRE de 29 de juny de 2000, per la qual es regula la concessió de subvencions a projectes que continguin mesures adreçades a la creació de llocs de treball en el marc dels nous filons d’ocupació i es convoca, per a l’any 2000, la presentació de sol·licituds per al seu desenvolupament.

Fecha: 
Martes, 18 Julio, 2000

ORDRE de 3 de juliol de 2000, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2001.ORDRE de 3 de juliol de 2000, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2001.

Atès el que disposen l’article 11 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Fecha: 
Viernes, 14 Julio, 2000

LEY 3/2000, de 19 de junio, de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de La Rioja.LEY 3/2000, de 19 de junio, de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de La Rioja.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJASepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.

Fecha: 
Martes, 11 Julio, 2000

LEY 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.De la comunidad Autónima de CantabriaLEY 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIAConózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.

Fecha: 
Martes, 11 Julio, 2000

LEY FORAL 5/2000, de 3 de julio, por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones de rango legal sobre financiación agraria. Comunidad Foral de NavarraLEY FORAL 5/2000, de 3 de julio, por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones de rango legal sobre financiación agraria.EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRAHago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones de rango legal sobre financiación agraria.

Fecha: 
Viernes, 7 Julio, 2000

Páginas