Autonomous Communities

DECRET 82/2002, de 5 de març, pel qual es declara el Dia de la Justícia a Catalunya.DECRET 82/2002, de 5 de març, pel qual es declara el Dia de la Justícia a Catalunya.

El dret d’un poble, per sòlides que siguin les seves institucions, necessita una organització judicial eficaç que en garanteixi una aplicació correcta.

El poble català històricament ha lluitat per aconseguir una organització judicial que li permetés garantir, entre altres funcions, l’aplicació correcta en l’àmbit judicial del dret català, dret que és un signe d’identitat del nostre poble.

Date: 
Thursday, 14 March, 2002

LEY 1/2002, de 1 de marzo, de Servicios Sociales. La RiojaLEY 1/2002, de 1 de marzo, de Servicios Sociales.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJASepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.

Date: 
Thursday, 7 March, 2002

LEY 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria.LEY 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIAConózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria.

Date: 
Wednesday, 6 March, 2002

CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 55/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec (DOGC núm. 3584, pàg. 3638, de 27.2.2002).CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 55/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec (DOGC núm. 3584, pàg. 3638, de 27.2.2002).

Havent observat una errada en la publicació del Decret 55/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec, al DOGC núm. 3584, pàg. 3638, de 27.2.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:

Date: 
Monday, 4 March, 2002

DECRET 59/2002, de 19 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2002.DECRET 59/2002, de 19 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2002.

Els articles 11 i 12 del Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003, estableixen el procediment i la competència per a l’aprovació definitiva dels plans anuals del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.

Date: 
Wednesday, 27 February, 2002

DECRET 54/2002, de 19 de febrer, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia.DECRET 54/2002, de 19 de febrer, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia.

Mitjançant el Decret 325/1994, de 16 de novembre, es varen regular els fitxers automatitzats que contenien dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia.

Date: 
Wednesday, 27 February, 2002

Pages