Comunidades Autónomas

LEY 4/2001, de 15 de octubre, del Consejo de la Juventud de Cantabria.LEY 4/2001, de 15 de octubre, del Consejo de la Juventud de Cantabria.

Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 4/2001, de 15 de octubre, del Consejo de la Juventud de Cantabria.

Fecha: 
Martes, 23 Octubre, 2001

DECRET 266/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen la creació, l’organització i les funcions de les oficines d’atenció ciutadana.DECRET 266/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen la creació, l’organització i les funcions de les oficines d’atenció ciutadana.

Un dels objectius de la modernització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya és agilitzar les seves relacions amb la ciutadania per tal de garantir els seus drets i facilitar el compliment de les seves obligacions.

Fecha: 
Jueves, 18 Octubre, 2001

Páginas