Autonomous Communities

DECRET 266/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen la creació, l’organització i les funcions de les oficines d’atenció ciutadana.DECRET 266/2001, de 9 d’octubre, pel qual s’estableixen la creació, l’organització i les funcions de les oficines d’atenció ciutadana.

Un dels objectius de la modernització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya és agilitzar les seves relacions amb la ciutadania per tal de garantir els seus drets i facilitar el compliment de les seves obligacions.

Date: 
Thursday, 18 October, 2001

Pages