Per bé que la nova norma redueix la majoria necessària en una comunitat en règim de propietat horitzontal per adoptar l'acord que limiti o condicioneu el lloguer turístic, no permet que aquesta excepció a la norma general de la unanimitat abast a uns altres acords relatius a uns altres usos dels habitatges o locals, com és el d'hostatgeria o habitatges turístics en règim diferent a l'específic derivat de la normativa sectorial turística, o residències d'estudiants, a què es refereix la norma estatutària debatuda.

Date: 
Friday, 2 December, 2022