Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que assisteixen als usuaris del web http://www.notarisdecatalunya.org (d’ara endavant  "Web ") en virtut de la legislació vigent.

 

I. Identitat i dades de contacte del Responsable del tractament i del delegat de protecció de dades

 

1. Identitat i dades de contacte del Responsable del tractament

Identitat: COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA (d’ara endavant  “CNC”)

Adreça postal: carrer Notariat, 4, 08001-Barcelona

Adreça electrònica: info@catalunya.notariado.org

Telèfon: (34) 933174800

 

2. Identitat i dades de contacte del delegat de protecció de dades

Identitat: AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION, S.L.U.

Adreça postal: c/ Avenida d'Aragón, 330, Edifici 6, pl. 2ª, 28022-Madrid,

Adreça electrònica: dpoancert@notariado.org

 

II. Finalitat del tractament

Gestionar les sol·licituds d'informació i consultes realitzades a través del Lloc Web, registrar a usuaris mitjançant formularis i, si escau, enviar a l'usuari comunicacions d'alertes i butlletins informatius del CNC.

 

III. Temps de conservació de les dades

Les dades seran conservades fins que se sol·liciti la seva supressió per l'usuari que ha donat el seu consentiment o, en el cas del tractament per interès legítim del CNC, fins a quan aquest consideri que és necessari per atendre les consultes realitzades.

 

IV. Legitimació del Tractament

La base jurídica del tractament de les dades personals pel CNC dels usuaris que remeten formularis per registrar-se o sol·licitar rebre comunicacions d'alertes i butlletins informatius del CNC, és el consentiment, i dels usuaris que contacten amb el CNC per sol·licitar qualsevol gestió o consulta és l'interès legítim.

En els formularis de recollida de dades, haurà camps que s'assenyalen com a obligatoris per la qual cosa en cas que l'usuari no faciliti les dades corresponents, el CNC podrà denegar el corresponent servei.

 

V. Destinataris

Les dades no se cediran a tercers, excepte requeriment judicial o de l'Administració Pública en l'exercici de les seves potestats.

 

VI. Drets

Els drets que assisteixen als usuaris són:

- Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat

- Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió

- Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament

- Dret a oposar-se al tractament

- Dret a la portabilitat de les dades

 

L'usuari podrà exercir els referits drets respecte a les dades enviades mitjançant petició escrita dirigida a l'adreça postal del CNC.

 

Els interessats poden presentar una reclamació davant qualsevol autoritat de control Autoritat Catalana de Protecció de Dades. C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, Tel. 935527800, apdcat@gencat.cat, Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es- c/ Jorge Juan, 6 de Madrid), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets.