CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3025, pàg. 15005, de 29.11.1999)CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3025, pàg. 15005, de 29.11.1999).

Havent observat una errada al text del Decret esmentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 3025, pàg. 15005, de 29.11.1999, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàg. 15006, article 7, on diu:

"...les funcions establertes en els aparats c), d), f) i g) de l’article 1.2 del Decret 31/1998...",

ha de dir:

"...les funcions establertes en els aparats c), e), f) i g) de l’article 1.2 del Decret 31/1998...".

Barcelona, 29 de novembre de 1999

Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Conseller de la Presidència

Fecha: 
Martes, 30 Noviembre, 1999