Latest News

La tendencia de los últimos años hace que las mujeres sean uno de cada tres notarios en Cataluña

L’11 de juny va tenir lloc a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona una jornada dedicada a “Fonts documentals per a l’estudi del període de la Guerra de Successió a Barcelona”, que va comptar amb la ponència de Vicenç Ruiz, tècnic de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB). Laureà Pagarolas, director tècnic de l’AHPB, va ser l’encarregat de moderar la primera sessió, en la qual també van participar Josep M. Torras, catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona, i Albert Garcia Espuche, historiador.

Barcelona es sede de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado desde 2013

En una firma telemática, el director de la Oficina Antifrau ha firmado el convenio desde el Colegio Notarial de Cataluña

Pages