La tramitació del procediment d'expedició de notes simples ha d'ajustar-se al mitjà escollit des de la seva iniciació fins a la seva conclusió amb la posada a disposició de la nota simple emesa. En el supòsit d'aquest expedient, pel que sembla, les sol·licituds d'informació registral s'han presentat erròniament a través de l'accés a la presentació telemàtica. Procedeix confirmar la nota de qualificació negativa.

Date: 
Monday, 5 December, 2022