Se suspèn la cancel·lació d'una anotació preventiva d'embargament. Es tracta d'una anotació prorrogada amb anterioritat a l'entrada en vigor de la nova Llei 1/2000 d'Enjudiciament Civil, resultant l'expedició de certificació en el procediment per una nota de data 16 de setembre de 2008.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022