Resolució d'1 d'agost de 2023, del Banc d'Espanya, per la qual es publiquen determinats tipus d'interès oficials de referència del mercat hipotecari.

Date: 
Wednesday, 2 August, 2023