Resolució de 21 d'abril de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual es declara la jubilació del notari el senyor Pedro Guerrero Guerrero.

Date: 
Thursday, 4 May, 2023