Resolució de 17 de gener de 2023, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Dono suport a l'Empresa, per la qual es publica la llista d'entitats que han comunicat la seva adhesió al Codi de Bones Pràctiques per a deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat.

Date: 
Thursday, 19 January, 2023