Reial decret 342/2023, de 9 de maig, pel qual s'aproven les normes d'organització i funcionament de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació.

Date: 
Wednesday, 10 May, 2023