Reial decret 1828/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre de Condicions Generals de la Contractació.

Date: 
Thursday, 23 December, 1999