La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè, de conformitat amb l'article 98.3 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, en l'escriptura presentada el transmitent haurà de declarar expressament si s'ha realitzat o no en la finca transmesa alguna activitat potencialment contaminant del sòl. Sent una finca en què hi ha quota de participació sobre el sòl, però no solc pròpiament dit, no és donat fer activitat alguna (concepte d'activitat potencialment contaminant) que serveixi de base per a la declaració de sòl contaminat.

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022