En qualsevol cas de reinscripció com a conseqüència de la resolució d'una compravenda amb preu ajornat garantit amb condició resolutòria explícita és necessària la consignació de l'import que hagi de ser tornat a l'adquirent o – si hi hagués càrregues posteriors – que correspongui, per subrogació real, als titulars de drets extingits per la resolució (article 175.6.a del Reglament Hipotecari).

Date: 
Tuesday, 15 November, 2022