Presentat a inscripció un acord social de nomenament de dos administradors mancomunats en una societat anònima, adoptat en junta universal, amb el vot a favor del 75% dels vots corresponent a les accions concurrents i el vot en contra del restant 25%, al no haver estat adoptat per la majoria reforçada exigida estatutàriament, de majoria de més del 75% dels vots emesos no procedeix la inscripció.

Date: 
Monday, 18 October, 2021