ORDRE de 5 de juliol de 2023 per la qual es nomenen Notàries/us para la provisió de plaça en el territori de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

Date: 
Tuesday, 11 July, 2023