La manifestació en la compareixença de l'escriptura de l'estat civil i de la condició d'habitual o de familiar de l'habitatge. Si l'atorgant venedor de l'habitatge no manifesta la seva situació de parella estable i ven efectivament l'habitatge familiar, no pronunciar-se sobre la condició de familiar de l'habitatge objecte de la compravenda constitueix una manifestació inexacta als efectes de l'article 231-9.3 del CCC, que exclou l'anul·labilitat del contracte i determina que en mantingui l'eficàcia. Tanmateix, el disposant que hagi fet aquesta manifestació inexacta ha de respondre sempre dels perjudicis que hagi causat, d'acord amb el que disposa l'article 231-9.3 del CCC.

Date: 
Wednesday, 5 October, 2022