Instrucció de 9 de gener de 1995, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre l'expedient previ al matrimoni quan un dels contraents està domiciliat a l'estranger

Date: 
Wednesday, 25 January, 1995