El registrador denega la inscripció d'una escriptura de compravenda d'una nau industrial construïda en una parcel·la. Existeix la possibilitat que en la finca, que disposa d'un terreny no edificat, s'hagi pogut fer una activitat que potencialment sigui contaminant del sòl, per la qual cosa serà precís que el transmitent manifesti, no si el sòl està contaminat o no, sinó, més aviat, si s'ha realitzat o no, en la finca transmesa, alguna activitat potencialment contaminant del sòl. (98.3 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular).

Date: 
Friday, 11 November, 2022