DECRET 59/2002, de 19 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2002.DECRET 59/2002, de 19 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2002.

Els articles 11 i 12 del Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003, estableixen el procediment i la competència per a l’aprovació definitiva dels plans anuals del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.

La Comissió de Cooperació Local, en data de 24 de gener de 2002, ha aprovat definitivament la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2002.

Vist que s’han complert tots els tràmits que estableix la normativa vigent;

A proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S’aprova el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2002, que figura en l’annex d’aquest Decret, per als programes següents:

Programa general.

Programa específic d’acció territorial.

Programa específic de nuclis agregats.

Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona.

Programa específic de la Diputació de Lleida.

Programa específic d’acció municipal de la Diputació de Tarragona.

Programa específic dels consells comarcals de l’àmbit territorial de Girona.

Programa específic dels consells comarcals del Segrià i del Solsonès.

Disposicions finals

—1  Es faculta la consellera de Governació i Relacions Institucionals per a l’execució d’aquest Decret.

—2  Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació

i Relacions Institucionals

Annex

a) Programa general (PG)

Corporació local: Aiguamúrcia (Alt Camp).

Títol: Col·lector d’aigües fecals al carrer de Pau Casals de Santes Creus.

Pressupost total: 84.697,07 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 50.818,24 euros.

Corporació local: Aiguamúrcia (Alt Camp).

Títol: Condicionament i reparació del camí de les Ordres.

Pressupost total: 48.383,88 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.191,94 euros.

Corporació local: Alcover (Alt Camp).

Títol: Condicionament de voravies, pavimentació i serveis en un tram del raval del Carme.

Pressupost total: 68.646,32 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 34.323,16 euros.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alt Camp (Alt Camp).

Títol: Pavimentació i millora del camí de Cabra del Camp al Pont d’Armentera, 1a fase.

Pressupost total: 96.126,25 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 86.513,62 euros.

Corporació local: Bràfim (Alt Camp).

Títol: Pavimentació i serveis del carrer de Sant Jaume.

Pressupost total: 24.960,03 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.720,02 euros.

Corporació local: Cabra del Camp (Alt Camp).

Títol: Ampliació de la xarxa de clavegueram i distribució d’aigua a la prolongació de l’avinguda de Catalunya.

Pressupost total: 41.997,93 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 20.998,97 euros.

Corporació local: Cabra del Camp (Alt Camp).

Títol: Condicionament d’equipaments socials.

Pressupost total: 112.157,80 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 84.118,35 euros.

Corporació local: Figuerola del Camp (Alt Camp).

Títol: Arranjament de la pista poliesportiva.

Pressupost total: 19.893,92 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 15.915,13 euros.

Corporació local: Figuerola del Camp (Alt Camp).

Títol: Continuació de l’equipament de magatzem municipal i vestidors esportius, fase A.

Pressupost total: 63.251,27 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 50.601,01 euros.

Corporació local: els Garidells (Alt Camp).

Títol: Condicionament del lateral i construcció de cuneta a un tram del camí del riu.

Pressupost total: 10.667,47 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 6.400,48 euros.

Corporació local: la Masó (Alt Camp).

Títol: Col·lector general de la xarxa de sanejament.

Pressupost total: 91.056,13 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 66.110,48 euros.

Corporació local: Montferri (Alt Camp).

Títol: Piscina municipal.

Pressupost total: 48.941,70 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 39.153,36 euros.

Corporació local: Nulles (Alt Camp).

Títol: Vestidors i graderia de la pista poliesportiva.

Pressupost total: 165.402,17 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 48.080,97 euros.

Corporació local: el Pont d’Armentera (Alt Camp).

Títol: Pavimentació i clavegueram a diversos carrers del nucli antic.

Pressupost total: 172.168,95 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 103.301,37 euros.

Corporació local: el Pont d’Armentera (Alt Camp).

Títol: Ordenació del carrer del Raval Vell.

Pressupost total: 7.212,15 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 5.769,72 euros.

Corporació local: Querol (Alt Camp).

Títol: Adaptació dels treballs elèctrics de la renovació i millora de la xarxa d’aigua potable.

Pressupost total: 15.130,84 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 11.699,30 euros.

Corporació local: Querol (Alt Camp).

Títol: Millora de la pavimentació i enllumenat públic dels carrers del nucli.

Pressupost total: 27.045,54 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 21.636,44 euros.

Corporació local: la Riba (Alt Camp).

Títol: Accés a les escoles municipals.

Pressupost total: 65.358,76 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 49.019,07 euros.

Corporació local: la Riba (Alt Camp).

Títol: Complement a l’obra del mur i del clavegueram al carrer de la Fàbrica, 1a fase.

Pressupost total: 7.950,38 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 5.962,79 euros.

Corporació local: Vallmoll (Alt Camp).

Títol: Rehabilitació i reforma del pati del sindicat.

Pressupost total: 379.428,20 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 113.828,46 euros.

Corporació local: Valls (Alt Camp).

Títol: Millora de la plaça de la Fusta.

Pressupost total: 62.371,30 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 31.185,65 euros.

Corporació local: Vila-rodona (Alt Camp).

Títol: Dipòsit i canonada d’aigua potable.

Pressupost total: 68.519,74 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.040,48 euros.

Corporació local: Vilabella (Alt Camp).

Títol: Urbanització de la zona dels antics rentadors.

Pressupost total: 30.017,19 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 22.512,89 euros.

Corporació local: Albanyà (Alt Empordà).

Títol: Ampliació del cementiri municipal.

Pressupost total: 9.612,27 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 6.728,59 euros.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alt Empordà (Alt Empordà).

Títol: Planta de tractament de lixiviats (abocador comarcal de l’Alt Empordà).

Pressupost total: 1.868.426,43 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà).

Títol: Reforma del centre social, 2a fase.

Pressupost total: 159.251,06 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 87.588,08 euros.

Corporació local: Boadella d’Empordà (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació dels nuclis de Boadella i les Escaules, 2a fase.

Pressupost total: 147.828,72 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 97.129,94 euros.

Corporació local: Cabanes (Alt Empordà).

Títol: Instal·lació d’una xarxa de distribució d’aigua.

Pressupost total: 397.627,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 220.088,87 euros.

Corporació local: Capmany (Alt Empordà).

Títol: Adequació del rasant de la riera Merdançar.

Pressupost total: 33.022,21 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 16.511,11 euros.

Corporació local: Castelló d’Empúries (Alt Empordà).

Títol: Urbanització de l’avinguda Dobla Rossinyols.

Pressupost total: 220.210,19 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 55.052,55 euros.

Corporació local: Colera (Alt Empordà).

Títol: Condicionament d’uns carrers.

Pressupost total: 179.201,10 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 89.600,55 euros.

Corporació local: Darnius (Alt Empordà).

Títol: Construcció d’una piscina municipal.

Pressupost total: 226.668,58 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 136.001,15 euros.

Corporació local: l’Escala (Alt Empordà).

Títol: Construcció d’una piscina municipal coberta, tipus 1a.

Pressupost total: 1.394.348,08 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 195.208,73 euros.

Corporació local: Espolla (Alt Empordà).

Títol: Reforma del local social, 3a fase.

Pressupost total: 166.041,08 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 99.624,65 euros.

Corporació local: Figueres (Alt Empordà).

Títol: Construcció d’un vial paral·lel a la riera Galligans en el barri del Culubret.

Pressupost total: 559.363,36 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Fortià (Alt Empordà).

Títol: Construcció d’un edifici sociocultural.

Pressupost total: 196.619,08 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 98.309,54 euros.

Corporació local: Garrigàs (Alt Empordà).

Títol: Camins del cementiri i de Santa Eulàlia.

Pressupost total: 15.595,09 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 10.916,56 euros.

Corporació local: Garrigàs (Alt Empordà).

Títol: Nova pavimentació de diversos carrers del nucli urbà.

Pressupost total: 36.521,17 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 25.564,82 euros.

Corporació local: la Jonquera (Alt Empordà).

Títol: Reforma i ampliació de la casa consistorial.

Pressupost total: 86.489,84 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 43.244,92 euros.

Corporació local: Lladó (Alt Empordà).

Títol: Vial d’enllaç de la carretera de Cabanelles i de la carretera de Navata a Lladó.

Pressupost total: 477.587,53 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 163.475,14 euros.

Corporació local: Masarac (Alt Empordà).

Títol: Cementiri municipal.

Pressupost total: 106.612,52 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 42.645,01 euros.

Corporació local: Masarac (Alt Empordà).

Títol: Renovació urgent de la xarxa de distribució d’aigua de Vilarnadal.

Pressupost total: 102.747,06 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 71.922,98 euros.

Corporació local: Navata (Alt Empordà).

Títol: 1a fase de la pavimentació, millora i soterrament de serveis del carrer de Cabanelles.

Pressupost total: 202.267,64 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 101.133,82 euros.

Corporació local: Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà).

Títol: Ordenació i urbanització de la zona d’equipaments, 1a fase.

Pressupost total: 55.593,62 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 38.915,53 euros.

Corporació local: Palau-saverdera (Alt Empordà).

Títol: Reurbanització carrers 1a fase, 2n desglossat, actualització de preus i modificació acabats pavimentació.

Pressupost total: 260.071,97 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 130.035,98 euros.

Corporació local: Pau (Alt Empordà).

Títol: Reforma i ampliació del centre recreatiu de Pau, 4a fase.

Pressupost total: 86.031,63 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 64.523,72 euros.

Corporació local: Pedret i Marzà (Alt Empordà).

Títol: Urbanització de l’illa d’equipaments de Marzà, desglossat 3a fase.

Pressupost total: 68.208,86 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 44.335,76 euros.

Corporació local: Pontós (Alt Empordà).

Títol: Ampliació del centre cultural.

Pressupost total: 55.295,31 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.882,89 euros.

Corporació local: Portbou (Alt Empordà).

Títol: Condicionament de la plaça de les Escoles.

Pressupost total: 70.071,03 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 56.056,83 euros.

Corporació local: Portbou (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació del carrer de la Tramuntana.

Pressupost total: 41.650,14 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 33.320,11 euros.

Corporació local: Portbou (Alt Empordà).

Títol: Construcció d’un pont sobre la riera de Portbou.

Pressupost total: 88.212,91 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 35.285,17 euros.

Corporació local: Riumors (Alt Empordà).

Títol: Nova xarxa d’enllumenat públic.

Pressupost total: 73.079,74 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 58.463,81 euros.

Corporació local: Sant Mori (Alt Empordà).

Títol: Rehabilitació dels paviments dels carrers del nucli urbà.

Pressupost total: 82.501,75 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 61.876,31 euros.

Corporació local: Ventalló (Alt Empordà).

Títol: Clavegueram i aigua en el terme municipal de Ventalló-Saldet.

Pressupost total: 282.778,93 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 99.881,46 euros.

Corporació local: Vilamacolum (Alt Empordà).

Títol: Condicionament d’un tram de la carretera de Vilacolum a Sant Pere Pescador, 2a fase.

Pressupost total: 58.792,90 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 17.637,87 euros.

Corporació local: Vilamalla (Alt Empordà).

Títol: Cobriment de la pista poliesportiva.

Pressupost total: 292.964,86 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 102.537,70 euros.

Corporació local: Vilanant (Alt Empordà).

Títol: Sanejament del raval de les Cases Noves.

Pressupost total: 39.525,81 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 31.620,65 euros.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Alt Penedès).

Títol: Arranjament del camí del Molí de Ca l’Oliver.

Pressupost total: 114.365,08 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 57.182,54 euros.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Alt Penedès).

Títol: Arranjament de la pavimentació del camí de Cal Miret, 2a fase.

Pressupost total: 53.505,75 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 48.080,97 euros.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Alt Penedès).

Títol: Pavimentació del camí entre les carreteres de Sant Martí Sarroca i Vilafranca.

Pressupost total: 94.559,67 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 47.279,83 euros.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Alt Penedès).

Títol: Camí de les Parellades fins a Can Rossell de la Serra, al Pla del Penedès.

Pressupost total: 99.532,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 49.766,13 euros.

Corporació local: Castellví de la Marca (Alt Penedès).

Títol: Pavimentació del camí del Cuscó des del Maset dels Cosins.

Pressupost total: 67.682,12 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 33.841,06 euros.

Corporació local: la Granada (Alt Penedès).

Títol: Construcció d’una nau per als serveis municipals.

Pressupost total: 201.791,47 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 159.483,09 euros.

Corporació local: Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès).

Títol: Condicionament del camí d’Olesa de Bonesvalls a Vallirana, 2a fase.

Pressupost total: 94.116,30 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 70.587,22 euros.

Corporació local: el Pla del Penedès (Alt Penedès).

Títol: Desdoblament de la xarxa d’aigües i arranjament de la urbanització del nucli urbà, 3a fase.

Pressupost total: 471.788,73 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 150.253,03 euros.

Corporació local: Pontons (Alt Penedès).

Títol: Rehabilitació del nucli antic.

Pressupost total: 92.914,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 55.748,43 euros.

Corporació local: Puigdàlber (Alt Penedès).

Títol: Sala polivalent sociocultural i parc urbà, 1a fase, etapa B.

Pressupost total: 379.181,13 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 42.070,85 euros.

Corporació local: Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès).

Títol: Arranjament de diversos camins dins del terme municipal.

Pressupost total: 306.107,52 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.101,21 euros.

Corporació local: Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès).

Títol: Pavelló esportiu, 1a fase.

Pressupost total: 462.779,32 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 48.080,97 euros.

Corporació local: Sant Martí Sarroca (Alt Penedès).

Títol: Arranjament de l’edifici de la antiga cambra agrària per destinar-lo a magatzem municipal.

Pressupost total: 91.082,25 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 6.568,38 euros.

Corporació local: Sant Martí Sarroca (Alt Penedès).

Títol: Clavegueram de la Bleda, 1a fase.

Pressupost total: 393.288,55 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 48.080,97 euros.

Corporació local: Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).

Títol: Adequació a la normativa de les instal·lacions de la piscina municipal.

Pressupost total: 304.707,76 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 32.528,96 euros.

Corporació local: Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).

Títol: Millora a la xarxa en alta de l’abastament d’aigua potable al municipi.

Pressupost total: 222.826,88 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 117.724,06 euros.

Corporació local: Santa Fe del Penedès (Alt Penedès).

Títol: Arranjament de la pista poliesportiva municipal.

Pressupost total: 40.880,94 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 14.574,54 euros.

Corporació local: Ars (Alt Urgell).

Títol: Millora de l’enllumenat públic.

Pressupost total: 10.481,93 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 8.385,55 euros.

Corporació local: Arsèguel (Alt Urgell).

Títol: Millores del clavegueram.

Pressupost total: 30.326,61 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 7.439,92 euros.

Corporació local: Asnurri (Alt Urgell).

Títol: Arranjament de la carretera.

Pressupost total: 37.292,19 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 28.334,17 euros.

Corporació local: Cava (Alt Urgell).

Títol: Arranjament del campanar d’Ansovell.

Pressupost total: 18.565,88 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 14.852,70 euros.

Corporació local: Cava (Alt Urgell).

Títol: Font pública.

Pressupost total: 9.488,73 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 7.590,99 euros.

Corporació local: Civís (Alt Urgell).

Títol: Arranjament i millora del cementiri.

Pressupost total: 38.352,60 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 29.274,95 euros.

Corporació local: Coll de Nargó (Alt Urgell).

Títol: Abastament a Coll de Nargó tram pk2+902 a dipòsit.

Pressupost total: 400.496,58 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 79.688,13 euros.

Corporació local: Estamariu (Alt Urgell).

Títol: Arranjament del servei d’aigua potable i clavegueram, costat nord.

Pressupost total: 76.009,32 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.807,45 euros.

Corporació local: Fígols i Alinyà (Alt Urgell).

Títol: Xarxa d’abastament d’aigua potable i de clavegueram de les Sorts.

Pressupost total: 76.200,90 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 41.518,01 euros.

Corporació local: la Guàrdia d’Ares (Alt Urgell).

Títol: Pavimentació de carrers a la zona alta.

Pressupost total: 24.062,79 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 19.250,24 euros.

Corporació local: Josa i Tuixén (Alt Urgell).

Títol: Adequació del camí d’accés peatonal a la pista poliesportiva.

Pressupost total: 26.084,74 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 20.867,79 euros.

Corporació local: Os de Civís (Alt Urgell).

Títol: Pavimentació del carrer del Camí de Cal Caragol.

Pressupost total: 30.566,89 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 7.264,60 euros.

Corporació local: Peramola (Alt Urgell).

Títol: Renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram al nucli de Tragó, 1a fase.

Pressupost total: 76.715,63 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 61.372,51 euros.

Corporació local: Ribera d’Urgellet (Alt Urgell).

Títol: Condicionament urbà i pavimentació dels carrers: Coromina, Sant Sebastià, Partdevila i plaça de Vall.

Pressupost total: 69.649,69 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 28.630,75 euros.

Corporació local: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

Títol: Urbanització del carrer del Bisbe Benlloch.

Pressupost total: 527.415,02 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 99.947,80 euros.

Corporació local: les Valls d’Aguilar (Alt Urgell).

Títol: Abastament d’aigua potable i clavegueram a Bellpui.

Pressupost total: 98.181,67 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 56.848,80 euros.

Corporació local: les Valls de Valira (Alt Urgell).

Títol: Cementiri a Calbinyà.

Pressupost total: 114.217,90 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.815,09 euros.

Corporació local: la Vansa i Fórnols (Alt Urgell).

Títol: Condicionament urbà i pavimentació de l’església de Sorribes.

Pressupost total: 30.655,09 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.249,41 euros.

Corporació local: el Pont de Suert (Alta Ribagorça).

Títol: Enllumenat públic del sector del Roser.

Pressupost total: 90.501,45 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 63.351,01 euros.

Corporació local: Vilaller (Alta Ribagorça).

Títol: Urbanització dels carrers de Mossèn Antoni Navarro i Nou.

Pressupost total: 183.000,95 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 78.539,68 euros.

Corporació local: Consell Comarcal de l’Anoia (Anoia).

Títol: Millora de l’abastament d’aigua potable a Argençola i veïnats diversos.

Pressupost total: 1.274.515,93 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 146.441,54 euros.

Corporació local: Bellprat (Anoia).

Títol: Substitució de la canonada del pou a la font.

Pressupost total: 6.243,27 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 4.994,61 euros.

Corporació local: Calaf (Anoia).

Títol: Rehabilitació de la façana de l’antic ajuntament.

Pressupost total: 39.822,58 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 19.911,29 euros.

Corporació local: Calonge de Segarra (Anoia).

Títol: Pavimentació del camí de Pilots.

Pressupost total: 18.953,81 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 15.163,05 euros.

Corporació local: Capellades (Anoia).

Títol: Adequació de l’entorn de la Bassa.

Pressupost total: 159.300,47 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 42.892,07 euros.

Corporació local: Capellades (Anoia).

Títol: Renovació de la infraestructura de la plaça Sant Miquel.

Pressupost total: 62.750,18 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 27.939,42 euros.

Corporació local: Castellfollit de Riubregós (Anoia).

Títol: Renovació parcial de la xarxa d’aigua.

Pressupost total: 49.735,13 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 39.788,10 euros.

Corporació local: Castellolí (Anoia).

Títol: Urbanització del carrer de l’Amistat.

Pressupost total: 153.702,12 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 36.060,73 euros.

Corporació local: Castellolí (Anoia).

Títol: Construcció de la voravia nord de l’avinguda de la Unió.

Pressupost total: 83.329,79 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 41.664,89 euros.

Corporació local: Igualada (Anoia).

Títol: Urbanització de la ronda de Fàtima.

Pressupost total: 920.456,21 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: MC Anoia Recollida, Gestió i Reducció Residus (Anoia).

Títol: Equip trinxador mòbil per a restes de poda i deixalles lígnies.

Pressupost total: 110.348,71 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 71.726,66 euros.

Corporació local: Orpí (Anoia).

Títol: Construcció de la pista poliesportiva-recreativa.

Pressupost total: 114.489,92 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 36.060,73 euros.

Corporació local: Piera (Anoia).

Títol: Cobertura del torrent del Gall Mullat.

Pressupost total: 108.879,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 42.070,85 euros.

Corporació local: la Pobla de Claramunt (Anoia).

Títol: Urbanització dels carrers del casc antic i camí d’accés al Castell.

Pressupost total: 360.066,83 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 111.411,22 euros.

Corporació local: els Prats de Rei (Anoia).

Títol: Protecció i canalització de dues rieres al sector urbà de Prats de Rei.

Pressupost total: 327.944,45 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.101,21 euros.

Corporació local: Pujalt (Anoia).

Títol: Construcció d’un mur de contenció a Conill.

Pressupost total: 69.568,96 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 55.655,17 euros.

Corporació local: Santa Margarida de Montbui (Anoia).

Títol: Urbanització de la prolongació del carrer de la Mercè en el torrent Torres i del parc urbà.

Pressupost total: 421.980,66 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 204.344,12 euros.

Corporació local: Santa Maria de Miralles (Anoia).

Títol: Rehabilitació de les antigues escoles.

Pressupost total: 169.571,32 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 90.537,67 euros.

Corporació local: Vallbona d’Anoia (Anoia).

Títol: Reforma del local social i de la casa consistorial.

Pressupost total: 67.565,54 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 50.674,16 euros.

Corporació local: Veciana (Anoia).

Títol: Arranjament de camins a Veciana.

Pressupost total: 72.986,43 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 54.091,09 euros.

Corporació local: Vilanova del Camí (Anoia).

Títol: Ampliació del cementiri municipal.

Pressupost total: 312.541,90 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 90.151,82 euros.

Corporació local: Aguilar de Segarra (Bages).

Títol: Renovació de la xarxa d’aigua potable en el tram comprès entre l’estació i Cal Vendrell.

Pressupost total: 85.415,42 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 48.080,97 euros.

Corporació local: Aguilar de Segarra (Bages).

Títol: Enllumenat públic.

Pressupost total: 49.130,15 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 30.050,61 euros.

Corporació local: Artés (Bages).

Títol: Construcció de la ronda oest, variant de la carretera B-430.

Pressupost total: 262.469,13 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 170.604,93 euros.

Corporació local: Avinyó (Bages).

Títol: Remodelació de la plaça Major.

Pressupost total: 438.714,31 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 175.485,73 euros.

Corporació local: Consell Comarcal del Bages (Bages).

Títol: Arranjament del camí de Sant Cugat del Racó a Castelladrall (Navàs).

Pressupost total: 354.641,57 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 133.881,48 euros.

Corporació local: Consell Comarcal del Bages (Bages).

Títol: Arranjament del camí de Rajadell a Castellfollit del Boix (Rajadell).

Pressupost total: 209.629,88 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 79.137,81 euros.

Corporació local: Castellbell i el Vilar (Bages).

Títol: Adequació de l’edifici existent per a ús de llar d’infants.

Pressupost total: 150.825,47 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Castellgalí (Bages).

Títol: Conducció d’aigües residuals dels sectors Planoi, can Xesc i la Farinera, trams 1 i 3.

Pressupost total: 229.478,27 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 115.814,55 euros.

Corporació local: Castellgalí (Bages).

Títol: Urbanització de l’avinguda Montserrat.

Pressupost total: 794.201,79 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 90.151,82 euros.

Corporació local: Castellgalí (Bages).

Títol: Obres complementàries de clavegueram al Mas Planoi.

Pressupost total: 53.946,77 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 26.070,79 euros.

Corporació local: Gaià (Bages).

Títol: Urbanització de la plaça de Santa Maria de Gaià.

Pressupost total: 42.466,07 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 40.342,77 euros.

Corporació local: Monistrol de Calders (Bages).

Títol: Urbanització del carrer Llevant i Pavelló, 3a fase.

Pressupost total: 62.977,75 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 47.233,31 euros.

Corporació local: Navarcles (Bages).

Títol: Construcció del decantador de la planta potabilitzadora.

Pressupost total: 106.488,53 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 51.086,03 euros.

Corporació local: Rajadell (Bages).

Títol: Sanejament de Rajadell.

Pressupost total: 239.639,54 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 102.172,06 euros.

Corporació local: Rajadell (Bages).

Títol: Millora i reforç de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable a Rajadell.

Pressupost total: 120.074,68 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.037,33 euros.

Corporació local: Sant Martí de Torroella (Bages).

Títol: Pavimentació del camí del Molinet a Callús.

Pressupost total: 238.915,25 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 150.253,03 euros.

Corporació local: Sant Mateu de Bages (Bages).

Títol: Construcció d’una pista poliesportiva.

Pressupost total: 86.425,53 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 64.819,15 euros.

Corporació local: Sant Mateu de Bages (Bages).

Títol: Instal·lació per a l’enllumenat públic a Valls de Torruella.

Pressupost total: 58.846,80 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 14.398,36 euros.

Corporació local: Sant Mateu de Bages (Bages).

Títol: Urbanització de l’espai exterior de la façana d’accés a l’ajuntament.

Pressupost total: 54.257,29 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 8.142,15 euros.

Corporació local: Sant Mateu de Bages (Bages).

Títol: Acabats interiors de l’ajuntament.

Pressupost total: 54.751,46 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 8.212,87 euros.

Corporació local: Sant Salvador de Guardiola (Bages).

Títol: Pavimentació de camins a la parcel·lació del Pinyot.

Pressupost total: 40.846,77 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 20.423,38 euros.

Corporació local: Sant Vicenç de Castellet (Bages).

Títol: Arranjament de carrers afectats per la via fèrria, 1a fase.

Pressupost total: 296.133,35 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 180.303,63 euros.

Corporació local: Sant Vicenç de Castellet (Bages).

Títol: Urbanització del carrer Manresa.

Pressupost total: 167.816,35 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 100.689,81 euros.

Corporació local: Súria (Bages).

Títol: Cobriment del canal i urbanització del carrer d’Ignasi Abadal, 2a fase.

Pressupost total: 136.648,01 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 75.126,51 euros.

Corporació local: Talamanca (Bages).

Títol: Ampliació i pavimentació de la plaça del Padró.

Pressupost total: 40.917,08 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 36.830,02 euros.

Corporació local: Talamanca (Bages).

Títol: Condicionament del tram inicial de la carretera CV-1221 al casc urbà.

Pressupost total: 239.572,36 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 119.000,40 euros.

Corporació local: l’Albiol (Baix Camp).

Títol: Urbanització d’una vorera.

Pressupost total: 125.735,32 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 21.375,00 euros.

Corporació local: l’Aleixar (Baix Camp).

Títol: Redistribució interior de la casa de la vila.

Pressupost total: 137.468,65 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 57.736,83 euros.

Corporació local: Alforja (Baix Camp).

Títol: Pavimentació de diversos carrers.

Pressupost total: 120.858,53 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 90.643,90 euros.

Corporació local: Almoster (Baix Camp).

Títol: Arranjament del carrer Camí del Picarany.

Pressupost total: 172.863,45 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 62.303,22 euros.

Corporació local: Almoster (Baix Camp).

Títol: Modificació i arranjament de la plaça de Josep Roselló.

Pressupost total: 110.137,98 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 48.080,97 euros.

Corporació local: Almoster (Baix Camp).

Títol: Arranjament del carrer de Quarter del Sud.

Pressupost total: 82.828,11 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 29.851,94 euros.

Corporació local: Arbolí (Baix Camp).

Títol: Tanca de protecció a diferents trams de carrers.

Pressupost total: 42.042,04 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 33.633,63 euros.

Corporació local: Arbolí (Baix Camp).

Títol: Arranjament d’un tram de les clavegueres.

Pressupost total: 5.204,69 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 5.050,70 euros.

Corporació local: Arbolí (Baix Camp).

Títol: Arranjament de la pista poliesportiva.

Pressupost total: 17.229,57 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 16.719,79 euros.

Corporació local: Arbolí (Baix Camp).

Títol: Arranjament de l’enllumenat públic.

Pressupost total: 20.165,37 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 19.568,72 euros.

Corporació local: Arbolí (Baix Camp).

Títol: Substitució del cel ras del local social.

Pressupost total: 12.874,37 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 12.493,45 euros.

Corporació local: Consell Comarcal del Baix Camp (Baix Camp).

Títol: Contenidors soterrats i accessoris de neteja.

Pressupost total: 283.437,32 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 269.265,45 euros.

Corporació local: Consell Comarcal del Baix Camp (Baix Camp).

Títol: Neteja viària.

Pressupost total: 287.524,18 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 158.955,68 euros.

Corporació local: Cambrils (Baix Camp).

Títol: Urbanització de l’avinguda d’Adelaida entre el raval de Gràcia i el carrer Rosa Sensat, sector 1.

Pressupost total: 279.112,98 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 128.391,97 euros.

Corporació local: Capafonts (Baix Camp).

Títol: Adequació de l’antiga escola com a ampliació de les dependències municipals.

Pressupost total: 51.321,19 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.040,48 euros.

Corporació local: Capafonts (Baix Camp).

Títol: Urbanització de diversos carrers, 1a fase.

Pressupost total: 126.369,44 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 98.682,58 euros.

Corporació local: Castellvell del Camp (Baix Camp).

Títol: Ampliació de l’edifici d’equipaments culturals.

Pressupost total: 326.013,19 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 114.104,61 euros.

Corporació local: Colldejou (Baix Camp).

Títol: Arranjament de l’antiga rectoria per a allotjament de turisme rural, 1a fase.

Pressupost total: 102.171,97 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 62.053,89 euros.

Corporació local: Maspujols (Baix Camp).

Títol: Reforma de l’edifici de l’ajuntament i consultori local, 3a fase.

Pressupost total: 90.378,20 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.979,42 euros.

Corporació local: Prades (Baix Camp).

Títol: Substitució de les xarxes d’aigua i clavegueram del passatge de Sant Roc i del carrer de les Hortes.

Pressupost total: 52.067,10 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.040,48 euros.

Corporació local: Reus (Baix Camp).

Títol: Ampliació de l’enllumenat dels carrers de Vinyols, de Prelada de Quer i passatge de Jacint Vergés.

Pressupost total: 30.620,59 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 10.717,21 euros.

Corporació local: Reus (Baix Camp).

Títol: Pavimentació i serveis al carrer del Notari Rull.

Pressupost total: 50.480,38 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 17.668,13 euros.

Corporació local: Riudoms (Baix Camp).

Títol: Complement de l’ampliació i renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram a la zona de Llevant.

Pressupost total: 18.249,97 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 11.860,07 euros.

Corporació local: Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp).

Títol: Equipaments de radiotelecomunicacions.

Pressupost total: 13.960,04 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 4.653,35 euros.

Corporació local: Vilaplana (Baix Camp).

Títol: Urbanització d’un carrer.

Pressupost total: 29.875,88 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 22.406,92 euros.

Corporació local: Vilaplana (Baix Camp).

Títol: Eixample i reforma d’un carrer.

Pressupost total: 83.431,17 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 45.887,14 euros.

Corporació local: l’Aldea (Baix Ebre).

Títol: Pavimentació i voreres, 14a fase (7a separata).

Pressupost total: 130.425,87 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 39.127,76 euros.

Corporació local: Alfara de Carles (Baix Ebre).

Títol: Obres complementàries de la urbanització parcial del carrer Sense Nom i del carrer de Paüls.

Pressupost total: 33.204,12 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 26.563,29 euros.

Corporació local: Camarles (Baix Ebre).

Títol: Centre d’assistència primària dels Ligallos.

Pressupost total: 148.669,02 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 28.466,60 euros.

Corporació local: Paüls (Baix Ebre).

Títol: Sanejament, abastament d’aigua i paviment dels carrers de Soldevila, de la Creu i de les Voltes.

Pressupost total: 114.075,10 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 66.163,56 euros.

Corporació local: Calonge (Baix Empordà).

Títol: Connexió del sanejament de la urbanització Río de Oro-Urbanització Mas Pere.

Pressupost total: 515.891,63 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 118.655,07 euros.

Corporació local: Foixà (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació del camí ral de Foixà a Verges, 1a fase, tram B.

Pressupost total: 50.934,33 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 38.200,75 euros.

Corporació local: Fontanilles (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació dels carrers del nucli urbà.

Pressupost total: 178.461,03 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 124.922,72 euros.

Corporació local: Palau-sator (Baix Empordà).

Títol: Ampliació del sanejament de Palau-sator, 2a fase.

Pressupost total: 22.861,03 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.288,82 euros.

Corporació local: la Pera (Baix Empordà).

Títol: Construcció d’un local polivalent a la zona d’equipaments de l’avinguda de Sant Francesc d’Assís, 3a fase.

Pressupost total: 111.324,56 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 66.794,74 euros.

Corporació local: Regencós (Baix Empordà).

Títol: Centre cívic polivalent, 1a fase.

Pressupost total: 301.643,52 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 105.575,23 euros.

Corporació local: Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Títol: Obres i urbanització d’un tram dels carrers Lleida i Tarragona.

Pressupost total: 177.178,89 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 78.131,57 euros.

Corporació local: la Tallada d’Empordà (Baix Empordà).

Títol: Reforma dels vials del nucli antic, 1a fase-la Tallada.

Pressupost total: 210.135,79 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 147.095,06 euros.

Corporació local: Torrent (Baix Empordà).

Títol: Ampliació de l’enllumenat públic del nucli urbà fins a Torrentí.

Pressupost total: 31.582,46 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 25.266,15 euros.

Corporació local: Ullastret (Baix Empordà).

Títol: Condicionament com a dependències municipals d’un edifici municipal, 1a fase.

Pressupost total: 84.370,67 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 31.083,93 euros.

Corporació local: Ullastret (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació del camí d’Ullastret a Castell d’Empordà (terme municipal d’Ullastret).

Pressupost total: 124.128,09 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.825,62 euros.

Corporació local: Ullà (Baix Empordà).

Títol: Construcció de la llar d’infants al municipi.

Pressupost total: 132.330,19 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 49.222,89 euros.

Corporació local: Ultramort (Baix Empordà).

Títol: Enllumenat públic del nucli urbà.

Pressupost total: 120.942,82 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 93.125,97 euros.

Corporació local: Vilopriu (Baix Empordà).

Títol: Pou i instal·lacions de Gaüses i Pins.

Pressupost total: 34.141,55 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 27.313,24 euros.

Corporació local: Vilopriu (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació dels carrers de Gaüses, 2a fase i millora de l’abastament d’aigua.

Pressupost total: 239.656,88 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 69.800,75 euros.

Corporació local: Consell Comarcal del Baix Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Condicionament de la xarxa bàsica de camins i infraestructures de Can Colomer.

Pressupost total: 24.641,50 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 23.409,42 euros.

Corporació local: Consell Comarcal del Baix Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Condicionament del camí del Suro entre les urbanitzacions de Santa María de Vilalba i Oasi.

Pressupost total: 72.045,11 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 51.205,22 euros.

Corporació local: Consell Comarcal del Baix Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Activitats del Servei de Control de Mosquits, 3a fase.

Pressupost total: 374.770,65 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Begues (Baix Llobregat).

Títol: Ampliació i reforma de la llar d’infants municipal.

Pressupost total: 251.022,51 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 108.182,18 euros.

Corporació local: Cervelló (Baix Llobregat).

Títol: Construcció de zones infantils a diferents urbanitzacions.

Pressupost total: 360.607,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 43.272,87 euros.

Corporació local: Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Millores de la vialitat al barri del Pedró, 2a fase.

Pressupost total: 721.091,32 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Reforma i millora de l’accessibilitat del sector de Can Clota, 5a fase.

Pressupost total: 447.539,56 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 127.715,07 euros.

Corporació local: Gavà (Baix Llobregat).

Títol: Ampliació del cementiri a Ponent, fase B.

Pressupost total: 1.451.035,30 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Martorell (Baix Llobregat).

Títol: Nou ajuntament, 2a fase: remodelació interior i acabats.

Pressupost total: 541.499,99 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 90.151,82 euros.

Corporació local: Molins de Rei (Baix Llobregat).

Títol: Urbanització de la prolongació d’un tram del passeig del Terraplè.

Pressupost total: 638.916,57 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Molins de Rei (Baix Llobregat).

Títol: Urbanització del passeig Font dels Casats, carrer Gaudí i passatge Mas Rubí.

Pressupost total: 591.968,20 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 72.121,45 euros.

Corporació local: Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).

Títol: Segona deixalleria de residus sòlids a la zona d’equipaments de Can Single.

Pressupost total: 87.805,46 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 43.902,73 euros.

Corporació local: Pallejà (Baix Llobregat).

Títol: Centre d’educació infantil de primer cicle.

Pressupost total: 321.098,84 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 55.676,69 euros.

Corporació local: la Palma de Cervelló (Baix Llobregat).

Títol: Arranjament de la riera de Rafamans a l’accés de la població.

Pressupost total: 84.878,85 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.524,90 euros.

Corporació local: la Palma de Cervelló (Baix Llobregat).

Títol: Millora de la urbanització del carrer de Sant Isidre.

Pressupost total: 131.722,43 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 78.489,79 euros.

Corporació local: Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat).

Títol: Zona esportiva al carrer de l’Anoia.

Pressupost total: 1.235.241,83 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Millora del camí Segre/Portlligat a Canons-Orioles.

Pressupost total: 250.577,15 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 90.151,82 euros.

Corporació local: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Actuacions a la xarxa de clavegueram.

Pressupost total: 546.378,30 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 180.303,63 euros.

Corporació local: Viladecans (Baix Llobregat).

Títol: Urbanització del camí de les Filipines fins a la carretera vella de València (B-210).

Pressupost total: 1.500.663,33 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: l’Arboç (Baix Penedès).

Títol: Reforma d’estructura i cobertes del cementiri municipal.

Pressupost total: 83.388,48 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 47.327,75 euros.

Corporació local: Bonastre (Baix Penedès).

Títol: Renovació dels serveis d’aigua, enllumenat públic i pavimentació de diversos carrers, 2a fase.

Pressupost total: 216.210,44 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 101.618,90 euros.

Corporació local: Cunit (Baix Penedès).

Títol: Centre d’educació infantil de primer cicle.

Pressupost total: 569.053,79 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 166.489,62 euros.

Corporació local: Llorenç del Penedès (Baix Penedès).

Títol: Urbanització de la rambla Marinada, 3a fase, illes 1 i 2.

Pressupost total: 320.338,01 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 118.525,06 euros.

Corporació local: MC Albornar (Baix Penedès).

Títol: Pavimentació del camí de comunicació entre diversos municipis.

Pressupost total: 120.749,53 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 78.487,19 euros.

Corporació local: Masllorenç (Baix Penedès).

Títol: Arranjament de dependències municipals.

Pressupost total: 48.901,14 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.040,48 euros.

Corporació local: Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès).

Títol: Instal·lació de serveis urbanístics als carrers del Rosari i de Ponent.

Pressupost total: 161.947,57 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 95.433,52 euros.

Corporació local: Badalona (Barcelonès).

Títol: Urbanització de la carretera B-500 entre el carrer del Masnou i l’autopista B-20.

Pressupost total: 661.113,31 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Barcelona (Barcelonès).

Títol: Biblioteca Joan Marsé (Horta-Guinardó).

Pressupost total: 2.743.443,99 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 127.715,07 euros.

Corporació local: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Títol: Remodelació interior de l’edifici municipal al carrer de la Mare de Déu de la Mercè.

Pressupost total: 344.555,62 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 172.277,81 euros.

Corporació local: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

Títol: Remodelació de la passeig de la Pollancreda 1a fase.

Pressupost total: 682.797,43 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Avià (Berguedà).

Títol: Pavimentació, clavegueram i serveis dels carrers de Jacint Verdaguer, Sardana i Sant Isidre.

Pressupost total: 321.477,52 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 68.815,63 euros.

Corporació local: Bagà (Berguedà).

Títol: Reforma i millora de l’enllumenat de l’àrea de Llevant.

Pressupost total: 179.806,85 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 99.167,00 euros.

Corporació local: Bagà (Berguedà).

Títol: Construcció d’un dipòsit a la urbanització de Sant Sebastià.

Pressupost total: 244.742,95 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Berga (Berguedà).

Títol: Estructura, coberta i tancament de la piscina coberta.

Pressupost total: 730.443,63 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Berga (Berguedà).

Títol: Reforma del paviment i la xarxa de diversos serveis.

Pressupost total: 377.307,84 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 226.384,71 euros.

Corporació local: Consell Comarcal del Berguedà (Berguedà).

Títol: Arranjament i pavimentació del camí de la Figuerassa, etapa A.

Pressupost total: 441.679,13 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Borredà (Berguedà).

Títol: Condicionament del camí de la Roca.

Pressupost total: 249.121,07 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 149.472,64 euros.

Corporació local: Castell de l’Areny (Berguedà).

Títol: Connexió des de la canonada general d’abastament d’aigua a diverses masies.

Pressupost total: 42.070,85 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 12.020,24 euros.

Corporació local: Guardiola de Berguedà (Berguedà).

Títol: Piscina coberta.

Pressupost total: 425.520,87 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 150.253,03 euros.

Corporació local: Gósol (Berguedà).

Títol: Instal·lació d’enllumenat públic a la carretera de Josa.

Pressupost total: 29.352,19 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 23.481,75 euros.

Corporació local: Montmajor (Berguedà).

Títol: Abastament d’aigua dels sectors de Sorba i Sant Feliu de Lluelles.

Pressupost total: 930.478,57 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: la Nou de Berguedà (Berguedà).

Títol: Millora del camí de la Nou a Malanyeu.

Pressupost total: 132.644,16 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 96.161,94 euros.

Corporació local: la Quar (Berguedà).

Títol: Portada d’aigües a Sant Maurici.

Pressupost total: 81.874,06 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 12.020,24 euros.

Corporació local: la Quar (Berguedà).

Títol: Condicionament i millora dels camins de les cases habitades.

Pressupost total: 30.050,61 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 28.548,08 euros.

Corporació local: Sagàs (Berguedà).

Títol: Nova canonada d’impulsió i captació de cabals amb un nou pou.

Pressupost total: 120.712,20 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 108.182,18 euros.

Corporació local: Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà).

Títol: Abastament d’aigua potable a diverses masies del municipi.

Pressupost total: 25.577,58 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.040,48 euros.

Corporació local: Vallcebre (Berguedà).

Títol: Jardí urbà.

Pressupost total: 74.407,46 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 59.525,97 euros.

Corporació local: Viver i Serrateix (Berguedà).

Títol: Renovació del sistema d’abastament d’aigua de Viver i Serrateix, 2a fase.

Pressupost total: 150.749,16 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 143.211,69 euros.

Corporació local: Bolvir (Cerdanya).

Títol: Cobriment de l’equipament municipal de la pista poliesportiva.

Pressupost total: 291.190,36 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 96.092,82 euros.

Corporació local: Consell Comarcal de la Cerdanya (Cerdanya).

Títol: Arranjament del camí de Rigolisa.

Pressupost total: 46.276,33 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 37.021,06 euros.

Corporació local: Guils de Cerdanya (Cerdanya).

Títol: Reforma de l’edifici de l’ajuntament de Guils de Cerdanya.

Pressupost total: 93.442,80 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 74.754,24 euros.

Corporació local: Meranges (Cerdanya).

Títol: Aparcament al costat nord de Meranges.

Pressupost total: 79.308,70 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 43.619,79 euros.

Corporació local: Prullans (Cerdanya).

Títol: Dipòsit aigua potable i equip de desinfecció.

Pressupost total: 120.610,03 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.159,10 euros.

Corporació local: Puigcerdà (Cerdanya).

Títol: Instal·lació d’una canonada d’abastament d’aigua potable.

Pressupost total: 979.220,45 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Riu de Cerdanya (Cerdanya).

Títol: Arranjament de les canonades d’aigua potable i de la xarxa de clavegueram.

Pressupost total: 56.150,22 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 28.545,40 euros.

Corporació local: Conesa (Conca de Barberà).

Títol: Arranjament de l’edifici municipal.

Pressupost total: 30.490,11 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.392,09 euros.

Corporació local: Conesa (Conca de Barberà).

Títol: Dipòsit regulador d’aigua potable de 250 m3.

Pressupost total: 68.087,86 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 54.470,29 euros.

Corporació local: Montblanc (Conca de Barberà).

Títol: Ampliació del clavegueram a les muralles de Sant Jordi, de Sant Francesc i al carrer de Miquel Alfons.

Pressupost total: 112.326,85 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 73.012,45 euros.

Corporació local: Passanant (Conca de Barberà).

Títol: Reforma de la casa de la vila, 2a fase.

Pressupost total: 91.347,91 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 56.952,96 euros.

Corporació local: les Piles (Conca de Barberà).

Títol: Urbanització de la zona del riu.

Pressupost total: 54.287,97 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 43.430,37 euros.

Corporació local: Savallà del Comtat (Conca de Barberà).

Títol: Rehabilitació del local social de Segura, 3a fase, 1a part.

Pressupost total: 36.766,91 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 29.418,20 euros.

Corporació local: Senan (Conca de Barberà).

Títol: Complements d’urbanització, 1a fase.

Pressupost total: 121.908,87 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 97.560,33 euros.

Corporació local: Vallclara (Conca de Barberà).

Títol: Urbanització i murs en diverses zones.

Pressupost total: 212.262,93 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 97.640,94 euros.

Corporació local: Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà).

Títol: Edifici per a activitats culturals i juvenils, 3a fase.

Pressupost total: 67.752,95 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 14.228,11 euros.

Corporació local: Vilanova de Prades (Conca de Barberà).

Títol: Renovació de la canonada d’aigua i nou dipòsit regulador.

Pressupost total: 126.190,28 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 100.952,22 euros.

Corporació local: Vimbodí (Conca de Barberà).

Títol: Enllumenat públic.

Pressupost total: 170.434,65 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 20.452,15 euros.

Corporació local: Canyelles (Garraf).

Títol: Edifici destinat a magatzem municipal.

Pressupost total: 227.106,43 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 109.062,60 euros.

Corporació local: Sitges (Garraf).

Títol: Refer infraestructures del carrer Sant Mus.

Pressupost total: 198.546,54 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 129.140,20 euros.

Corporació local: l’Albagés (Garrigues).

Títol: Arranjament de la xarxa d’aigua potable.

Pressupost total: 122.224,75 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 91.543,84 euros.

Corporació local: Bovera (Garrigues).

Títol: Arranjament de la pista poliesportiva enllumenada.

Pressupost total: 61.269,70 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 25.287,49 euros.

Corporació local: el Cogul (Garrigues).

Títol: Obres complementàries del mur.

Pressupost total: 29.803,35 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 23.842,68 euros.

Corporació local: el Cogul (Garrigues).

Títol: Reparació de les piscines i condicionament d’un mur de contenció i una tanca.

Pressupost total: 30.059,31 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 8.354,07 euros.

Corporació local: la Floresta (Garrigues).

Títol: Construcció de les piscines municipals, 1a fase.

Pressupost total: 58.145,85 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 29.680,43 euros.

Corporació local: Consell Comarcal de les Garrigues (Garrigues).

Títol: Pavimentació de la pista de Bovera al límit comarcal.

Pressupost total: 101.963,23 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 81.570,58 euros.

Corporació local: la Granadella (Garrigues).

Títol: Noves dependències municipals i centre civicosocial, 1a fase-A.

Pressupost total: 423.834,67 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 191.369,30 euros.

Corporació local: Granyena de les Garrigues (Garrigues).

Títol: Disposició addicional 5.1.

Pressupost total: 46.099,80 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 29.095,85 euros.

Corporació local: Juncosa (Garrigues).

Títol: Adequació d’una sala per ampliació dels serveis administratius de l’ajuntament.

Pressupost total: 7.544,99 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 5.658,74 euros.

Corporació local: Juncosa (Garrigues).

Títol: Ampliació del cementiri.

Pressupost total: 174.747,89 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 111.735,43 euros.

Corporació local: Tarrés (Garrigues).

Títol: Condicionament de la plaça la Torre.

Pressupost total: 21.357,97 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 19.222,18 euros.

Corporació local: el Vilosell (Garrigues).

Títol: Complement del nou enllumenat públic al Vilosell.

Pressupost total: 25.067,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 20.053,64 euros.

Corporació local: Vinaixa (Garrigues).

Títol: Consolidació de l’edifici Casa Blanco.

Pressupost total: 38.855,34 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 29.141,51 euros.

Corporació local: Vinaixa (Garrigues).

Títol: Urbanització del carrer de Pau Casals.

Pressupost total: 37.869,09 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 19.024,70 euros.

Corporació local: Besalú (Garrotxa).

Títol: Adequació de l’entorn del pont romànic.

Pressupost total: 61.459,50 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 30.050,61 euros.

Corporació local: Besalú (Garrotxa).

Títol: Urbanització dels carrers de la zona del pavelló municipal.

Pressupost total: 199.974,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 110.094,77 euros.

Corporació local: Consell Comarcal de la Garrotxa (Garrotxa).

Títol: Pavimentació del camí de la Plana de Riudaura, 2a fase.

Pressupost total: 67.730,84 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 64.037,58 euros.

Corporació local: Mieres (Garrotxa).

Títol: Abastament d’aigua al barri de Ruitlles.

Pressupost total: 120.121,28 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 30.050,61 euros.

Corporació local: Mieres (Garrotxa).

Títol: Obres complementàries del local polivalent.

Pressupost total: 42.002,39 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 30.050,61 euros.

Corporació local: Olot (Garrotxa).

Títol: Remodelació urbanística dels carrers del sector Vila Vella.

Pressupost total: 869.293,97 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: les Planes d’Hostoles (Garrotxa).

Títol: Urbanització i millora dels serveis dels carrers de l’entorn de l’ajuntament.

Pressupost total: 426.279,27 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 127.883,78 euros.

Corporació local: les Preses (Garrotxa).

Títol: Reposició de serveis i paviments del carrer Major i de la plaça Major.

Pressupost total: 288.474,95 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 115.389,98 euros.

Corporació local: Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa).

Títol: Urbanització del carrer de Can Puig d’en Sala.

Pressupost total: 166.130,10 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 107.984,56 euros.

Corporació local: Sant Joan les Fonts (Garrotxa).

Títol: Accés per a minusvàlids a l’ajuntament (ascensor).

Pressupost total: 42.051,66 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 21.025,83 euros.

Corporació local: Sant Joan les Fonts (Garrotxa).

Títol: Urbanització de la ronda Font Blanca-Torrent de Soler.

Pressupost total: 71.329,56 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 42.797,74 euros.

Corporació local: la Vall de Bianya (Garrotxa).

Títol: Abastament d’aigua en baixa de diversos sectors des del túnel de Capsacosta, 6a fase.

Pressupost total: 219.048,41 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 87.619,36 euros.

Corporació local: Aiguaviva (Gironès).

Títol: Col·lector del segon tram de Puigtorrat.

Pressupost total: 72.136,09 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 39.674,85 euros.

Corporació local: Bescanó (Gironès).

Títol: Renovació de diferents trams de la xarxa de sanejament.

Pressupost total: 66.990,93 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 33.495,46 euros.

Corporació local: Campllong (Gironès).

Títol: Arranjament i urbanització de la plaça al veïnat de can Pou.

Pressupost total: 369.412,73 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 184.706,37 euros.

Corporació local: Canet d’Adri (Gironès).

Títol: Espai polivalent, 2a fase.

Pressupost total: 231.898,83 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 104.354,48 euros.

Corporació local: Cassà de la Selva (Gironès).

Títol: Arranjament del nucli antic, 1a fase B: carrer del Molí i últim tram del carrer de la Mel.

Pressupost total: 83.945,75 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 38.713,21 euros.

Corporació local: Cassà de la Selva (Gironès).

Títol: Arranjament del nucli antic, 1a fase A: carrer Barraquetes.

Pressupost total: 226.965,02 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 96.522,54 euros.

Corporació local: Cervià de Ter (Gironès).

Títol: Pavimentació del carrer Monestir.

Pressupost total: 17.721,38 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 13.291,04 euros.

Corporació local: Flaçà (Gironès).

Títol: Pavimentació amb reposició i millora dels serveis dels carrers del nucli, 2a fase A.

Pressupost total: 150.253,03 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 75.126,51 euros.

Corporació local: Flaçà (Gironès).

Títol: Pavimentació amb reposició i millora dels serveis dels carrers del nucli, 1a fase B.

Pressupost total: 221.546,16 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 110.773,08 euros.

Corporació local: Girona (Gironès).

Títol: Nau de brigades.

Pressupost total: 299.048,00 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 149.524,00 euros.

Corporació local: Juià (Gironès).

Títol: Depuradora del nucli de Juià.

Pressupost total: 36.235,50 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 28.988,40 euros.

Corporació local: Llagostera (Gironès).

Títol: Urbanització del sector de la plaça de Narcís Casas.

Pressupost total: 575.893,82 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 178.527,08 euros.

Corporació local: Madremanya (Gironès).

Títol: Vial de connexió dels nuclis de Madremanya i Millars.

Pressupost total: 293.166,64 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 56.431,50 euros.

Corporació local: Quart (Gironès).

Títol: Abastament d’aigua a Quart des de la xarxa de Girona per la Creueta.

Pressupost total: 234.919,39 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 129.205,66 euros.

Corporació local: Sant Martí Vell (Gironès).

Títol: Pavimentació del camí entre Sant Martí Vell i Juià.

Pressupost total: 64.391,70 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 51.513,35 euros.

Corporació local: Sant Martí de Llémena (Gironès).

Títol: Xarxa d’aigua potable als masos de Sant Martí de Llémena.

Pressupost total: 101.726,94 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 55.949,82 euros.

Corporació local: Arenys de Munt (Maresme).

Títol: Urbanització de l’accés de la nova escola (carretera de Lourdes).

Pressupost total: 278.758,13 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.101,21 euros.

Corporació local: Cabrils (Maresme).

Títol: Urbanització del carrer d’Emili Masriera.

Pressupost total: 480.809,68 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Dosrius (Maresme).

Títol: Sanejament del nucli urbà de Can Massuet - el Far, 2a, 3a i 4a fase.

Pressupost total: 753.704,31 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Mataró (Maresme).

Títol: Rehabilitació de la residència municipal Sant Josep, 3a fase, 2a etapa.

Pressupost total: 484.008,91 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 180.303,63 euros.

Corporació local: Pineda de Mar (Maresme).

Títol: Urbanització del carrer Dr. Bertomeu.

Pressupost total: 1.077.975,50 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Sant Iscle de Vallalta (Maresme).

Títol: Reforma i rehabilitació del casal situat al carrer de les Escoles.

Pressupost total: 43.445,36 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 39.100,83 euros.

Corporació local: Sant Vicenç de Montalt (Maresme).

Títol: Construcció d’un centre cívic i una biblioteca.

Pressupost total: 1.907.435,07 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 180.303,63 euros.

Corporació local: Tiana (Maresme).

Títol: Ampliació del cementiri municipal.

Pressupost total: 1.229.652,74 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 150.253,03 euros.

Corporació local: Vilassar de Dalt (Maresme).

Títol: Llar d’infants municipal.

Pressupost total: 1.111.840,55 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Alcanar (Montsià).

Títol: Enllumenat públic de les Cases d’Alcanar, 2a fase.

Pressupost total: 86.322,99 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 56.109,94 euros.

Corporació local: Freginals (Montsià).

Títol: Millora de l’abastament d’aigua.

Pressupost total: 59.694,46 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 11.938,90 euros.

Corporació local: Masdenverge (Montsià).

Títol: Reparació i millora de l’àrea de la piscina municipal.

Pressupost total: 144.757,34 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 28.951,46 euros.

Corporació local: Consell Comarcal del Montsià (Montsià).

Títol: Camins municipals, fase A: Alcanar, Amposta, la Galera, el Godall, Mas Barberans, Sant Jaume, Santa Bàrbara, Ulldecona.

Pressupost total: 432.928,49 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 216.464,25 euros.

Corporació local: els Muntells (Montsià).

Títol: Cobriment del desguàs i obertura del carrer de Tarragona, 1a fase.

Pressupost total: 15.033,22 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 12.026,57 euros.

Corporació local: Sant Jaume d’Enveja (Montsià).

Títol: Oficina del cos de guàrdia.

Pressupost total: 90.988,23 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 45.494,12 euros.

Corporació local: Ulldecona (Montsià).

Títol: Xarxa d’aigües pluvials, 2a fase, separata 1.

Pressupost total: 330.524,08 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 171.872,52 euros.

Corporació local: Albesa (Noguera).

Títol: Ampliació de la xarxa de clavegueram.

Pressupost total: 27.081,00 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 20.310,75 euros.

Corporació local: Alòs de Balaguer (Noguera).

Títol: Millora de la canonada d’abastament d’aigua potable.

Pressupost total: 32.546,64 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 26.037,31 euros.

Corporació local: Bellcaire d’Urgell (Noguera).

Títol: Planta potabilitzadora.

Pressupost total: 503.142,41 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 229.146,00 euros.

Corporació local: Bellmunt d’Urgell (Noguera).

Títol: Construcció d’una bassa per a la regulació d’aigua potable.

Pressupost total: 106.347,49 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 31.903,07 euros.

Corporació local: Cabanabona (Noguera).

Títol: Abastament d’aigua potable a la zona de l’ermita.

Pressupost total: 24.781,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 19.825,01 euros.

Corporació local: Camarasa (Noguera).

Títol: Urbanització de la plaça de Francesc Macià.

Pressupost total: 24.224,21 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.168,16 euros.

Corporació local: Fontllonga i Ametlla (Noguera).

Títol: Enllumenat públic a l’Ametlla del Montsec.

Pressupost total: 70.561,74 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.588,56 euros.

Corporació local: Foradada (Noguera).

Títol: Pavimentació de la plaça Major, i dels carrers La Solana, Costa, i de Sant Urbà i canvi d’escomeses aigua potable.

Pressupost total: 91.649,10 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 73.319,28 euros.

Corporació local: Ivars de Noguera (Noguera).

Títol: Urbanització de l’avinguda de Sabadell i d’uns trams de l’avinguda Sant Martí.

Pressupost total: 139.325,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 111.460,21 euros.

Corporació local: Ivars de Noguera (Noguera).

Títol: Urbanització dels carrers d’Avall i les Eres.

Pressupost total: 25.198,81 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 20.159,05 euros.

Corporació local: Montgai (Noguera).

Títol: Potabilitzadora i dipòsit regulador.

Pressupost total: 143.746,67 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 129.372,01 euros.

Corporació local: Montgai (Noguera).

Títol: Execució del clavegueram i mur al carrer de la Baixada del Sió.

Pressupost total: 40.807,79 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 32.646,23 euros.

Corporació local: Oliola (Noguera).

Títol: Adequació d’espais urbans i col·lindants al carrer de la Pujada.

Pressupost total: 21.476,22 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 17.180,96 euros.

Corporació local: Os de Balaguer (Noguera).

Títol: Dipòsit d’aigua i millora de l’abastament d’alta.

Pressupost total: 113.701,77 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 68.221,06 euros.

Corporació local: Penelles (Noguera).

Títol: Cobriment de la pista poliesportiva.

Pressupost total: 314.169,99 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 181.505,66 euros.

Corporació local: Ponts (Noguera).

Títol: Local per a activitats culturals, 3a fase (instal·lacions).

Pressupost total: 100.680,52 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 65.442,33 euros.

Corporació local: Preixens (Noguera).

Títol: Condicionament i urbanització de l’entorn de les escoles municipals.

Pressupost total: 60.500,43 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 45.375,32 euros.

Corporació local: la Sentiu de Sió (Noguera).

Títol: Urbanització dels carrers: Escoles, carrer núm. 17 i carrer núm. 18.

Pressupost total: 217.416,27 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 128.787,25 euros.

Corporació local: Torrelameu (Noguera).

Títol: Urbanització del camí del Molí.

Pressupost total: 73.953,29 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 51.687,04 euros.

Corporació local: Térmens (Noguera).

Títol: Arranjament del camí del cementiri (des del sòl urbà i fins al cementiri) i camí des del sòl urbà fins a la carretera 1313 de Térmens (Sector Sud).

Pressupost total: 43.628,20 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 8.259,50 euros.

Corporació local: Térmens (Noguera).

Títol: Pavimentació de l’encreuament dels carrers de Balaguer i Horta (accés al camí del cementiri tram des del sòl urbà).

Pressupost total: 64.209,60 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.040,48 euros.

Corporació local: Vallfogona de Balaguer (Noguera).

Títol: Adequació dels accessos a Vallfogona: camí del Comú i Carrerada.

Pressupost total: 82.900,33 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 62.175,24 euros.

Corporació local: el Brull (Osona).

Títol: Xarxa de clavegueram de Sant Jaume de Viladrover, 1a fase.

Pressupost total: 206.253,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Espinelves (Osona).

Títol: Urbanització del carrer de les Escoles.

Pressupost total: 115.545,21 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 72.121,45 euros.

Corporació local: Manlleu (Osona).

Títol: Enllumenat públic del sector de l’avinguda de la Diputació i d’altres.

Pressupost total: 48.523,31 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.261,66 euros.

Corporació local: les Masies de Roda (Osona).

Títol: Capa de rodadura del camí del Puig al Pujol.

Pressupost total: 86.973,18 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 26.871,97 euros.

Corporació local: les Masies de Voltregà (Osona).

Títol: Aportació de cabals complementaris per a l’abastament del Voltreganès i del Lluçanès.

Pressupost total: 6.163.335,82 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 150.253,03 euros.

Corporació local: Montesquiu (Osona).

Títol: Barana de protecció al mur de contenció del riu Ter.

Pressupost total: 46.001,47 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 43.701,39 euros.

Corporació local: Orís (Osona).

Títol: Pavimentació i millora de la pujada de la Creu del camí de Ca l’Oriol al Castell d’Orís.

Pressupost total: 76.160,25 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 37.779,62 euros.

Corporació local: Consell comarcal d’Osona (Osona).

Títol: Aportació de cabals complementaris per a l’abastament del Voltreganès i del Lluçanès.

Pressupost total: 6.163.335,82 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 420.708,47 euros.

Corporació local: Perafita (Osona).

Títol: Reforma i ampliació del pavelló poliesportiu, 2a fase.

Pressupost total: 179.851,83 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 112.270,91 euros.

Corporació local: Sant Hipòlit de Voltregà (Osona).

Títol: Rehabilitació del casc antic.

Pressupost total: 501.633,02 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Sant Julià de Vilatorta (Osona).

Títol: Pavelló poliesportiu.

Pressupost total: 1.471.112,52 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 165.278,33 euros.

Corporació local: Sant Pere de Torelló (Osona).

Títol: Reurbanització i millora dels serveis bàsics del carrer de Sant Jordi i altres.

Pressupost total: 681.535,71 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 180.303,63 euros.

Corporació local: Sant Quirze de Besora (Osona).

Títol: Nou dipòsit regulador de 1000 m3 per a l’abastament municipal d’aigua potable.

Pressupost total: 144.366,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.101,21 euros.

Corporació local: Sant Vicenç de Torelló (Osona).

Títol: Equipament municipal destinat a serveis sanitaris i de benestar social.

Pressupost total: 536.880,76 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 45.075,91 euros.

Corporació local: Santa Cecília de Voltregà (Osona).

Títol: Casal social.

Pressupost total: 146.454,04 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 96.607,92 euros.

Corporació local: Santa Eugènia de Berga (Osona).

Títol: Millora de la urbanització del casc antic, 1a fase.

Pressupost total: 232.717,51 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 162.273,27 euros.

Corporació local: Santa Maria de Besora (Osona).

Títol: Cobriment i adequació de la pista esportiva.

Pressupost total: 272.764,78 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Santa Maria de Corcó (Osona).

Títol: Arranjament dels serveis del passeig Padró i del carrer Verge Montserrat.

Pressupost total: 2.289.639,11 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Seva (Osona).

Títol: Vial perifèric de Sant Miquel i accés a la zona industrial.

Pressupost total: 1.502.530,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Sobremunt (Osona).

Títol: Arranjament del cementiri..

Pressupost total: 11.448,61 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 9.158,88 euros.

Corporació local: Sobremunt (Osona).

Títol: Urbanització del nucli urbà i dels camins de Santa Llúcia i Sant Bartomeu, 1a fase.

Pressupost total: 161.446,12 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 96.161,94 euros.

Corporació local: Sora (Osona).

Títol: Xarxa de distribució d’aigua potable del municipi, 1a fase..

Pressupost total: 283.487,33 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 198.333,99 euros.

Corporació local: Taradell (Osona).

Títol: Urbanització dels accessos al nucli de Sant Quirze, 2a fase.

Pressupost total: 124.825,96 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 15.256,72 euros.

Corporació local: Tavertet (Osona).

Títol: Pavimentació de carrers, 2a fase.

Pressupost total: 88.264,31 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 48.080,97 euros.

Corporació local: Tavèrnoles (Osona).

Títol: Portada d’aigües als habitatges rurals.

Pressupost total: 334.063,33 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Castell de Mur (Pallars Jussà).

Títol: Abastament d’aigua potable al nucli de Santa Llúcia, 1a fase.

Pressupost total: 55.154,10 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 44.123,28 euros.

Corporació local: Castell de Mur (Pallars Jussà).

Títol: Reforma i millora de la xarxa aèria de baixa tensió d’enllumenat públic a la Guàrdia.

Pressupost total: 59.155,63 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 47.324,50 euros.

Corporació local: Castell de Mur (Pallars Jussà).

Títol: Reforma de l’alberg Montsec-Mur.

Pressupost total: 300.011,61 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 90.003,48 euros.

Corporació local: Castell de Mur (Pallars Jussà).

Títol: Nova captació, portada d’aigua, dipòsit regulador i sistema de bombeig a Mur, Vilamolat i Collmorté.

Pressupost total: 300.456,22 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 41.198,21 euros.

Corporació local: Conca de Dalt (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació del carrer Cap de Nucli a Pont de Claverol.

Pressupost total: 46.646,88 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 15.393,09 euros.

Corporació local: Conca de Dalt (Pallars Jussà).

Títol: Modernització d’edifici i instal·lacions molí d’oli Aramunt, capítol 2 instal·lació de pesada i ventat.

Pressupost total: 30.968,47 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 20.225,76 euros.

Corporació local: Espui (Pallars Jussà).

Títol: Nou tram de clavegueram, aigua i pavimentació a Espui.

Pressupost total: 43.083,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 8.767,53 euros.

Corporació local: Gavet de la Conca (Pallars Jussà).

Títol: Arranjament dels murs perimetrals del cementiri i urbanització de l’antic fossar de Sant Cristòfol de la Vall.

Pressupost total: 68.859,88 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 33.871,35 euros.

Corporació local: Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà).

Títol: Local Social 1a fase.

Pressupost total: 194.577,67 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 119.753,01 euros.

Corporació local: Llimiana (Pallars Jussà).

Títol: Reforma de la xarxa elèctrica de la partida de les Roderes, 1a i 2a fases.

Pressupost total: 55.859,20 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.242,78 euros.

Corporació local: Llimiana (Pallars Jussà).

Títol: Ampliació i millora de la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió.

Pressupost total: 129.586,65 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 30.050,61 euros.

Corporació local: Manyanet (Pallars Jussà).

Títol: Rehabilitació integral de l’antic edifici de les escoles de Manyanet.

Pressupost total: 66.105,17 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.588,56 euros.

Corporació local: la Pobla de Segur (Pallars Jussà).

Títol: Adequació de l’accés al Centre d’Atenció Primària.

Pressupost total: 166.206,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 86.478,80 euros.

Corporació local: la Pobla de Segur (Pallars Jussà).

Títol: Condicionament a la sala cultural.

Pressupost total: 54.503,49 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 36.000,32 euros.

Corporació local: Salàs de Pallars (Pallars Jussà).

Títol: Reforma de la xarxa de distribució elèctrica de baixa tensió.

Pressupost total: 151.960,33 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 87.982,35 euros.

Corporació local: Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació del carrer únic d’Alsamora.

Pressupost total: 40.963,60 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 32.770,88 euros.

Corporació local: Sarroca de Bellera (Pallars Jussà).

Títol: Condicionament i equipament de l’edifici de l’ajuntament.

Pressupost total: 22.924,00 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.030,36 euros.

Corporació local: Sarroca de Bellera (Pallars Jussà).

Títol: Enllumenat públic a Avellanos.

Pressupost total: 17.321,99 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 10.038,83 euros.

Corporació local: Sarroca de Bellera (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació de carrers a les Esglésies.

Pressupost total: 72.985,62 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 57.372,33 euros.

Corporació local: Senterada (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació de la plaça de l’Ajuntament.

Pressupost total: 61.187,00 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 26.208,00 euros.

Corporació local: Senterada (Pallars Jussà).

Títol: Millora de l’edifici de l’ajuntament.

Pressupost total: 24.353,00 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.115,26 euros.

Corporació local: Talarn (Pallars Jussà).

Títol: Xarxa de baixa tensió.

Pressupost total: 61.388,24 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 30.541,81 euros.

Corporació local: la Torre de Cabdella (Pallars Jussà).

Títol: Arranjament dels camins d’accés a Envall i Estavill.

Pressupost total: 24.568,79 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 21.838,92 euros.

Corporació local: Tremp (Pallars Jussà).

Títol: Parc de natura i oci del Pinell, 1a fase: piscina i entorn.

Pressupost total: 257.380,72 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.673,92 euros.

Corporació local: Vilamitjana (Pallars Jussà).

Títol: Urbanització del carrer Santa Maria i claveguera al camp de futbol.

Pressupost total: 198.086,84 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.588,56 euros.

Corporació local: Alins (Pallars Sobirà).

Títol: Construcció d’una plaça a l’antic cementiri.

Pressupost total: 31.112,23 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 25.567,72 euros.

Corporació local: Araós (Pallars Sobirà).

Títol: Accés al centre urbà d’Araós, 1a fase.

Pressupost total: 74.376,96 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.588,56 euros.

Corporació local: Arestui (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació d’Arestui, 2a fase.

Pressupost total: 65.735,70 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.588,56 euros.

Corporació local: Espot (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació del carrer de la Font.

Pressupost total: 44.799,17 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 35.839,33 euros.

Corporació local: la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà).

Títol: Construcció d’un mur i arranjament de l’accés del cementiri.

Pressupost total: 42.674,88 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 7.785,10 euros.

Corporació local: Isil i Alós (Pallars Sobirà).

Títol: Millora de l’abastament d’aigua al nucli d’Isil.

Pressupost total: 88.014,31 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.588,56 euros.

Corporació local: Llavorsí (Pallars Sobirà).

Títol: Condicionament i urbanització de la plaça de Sant Pere.

Pressupost total: 42.266,73 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 33.813,38 euros.

Corporació local: Soriguera (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació de carrers.

Pressupost total: 61.772,58 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 49.418,06 euros.

Corporació local: Sorpe (Pallars Sobirà).

Títol: Millora de l’abastament d’aigua als nuclis de Sorpe, Boren, i Isavarre.

Pressupost total: 144.697,82 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.588,56 euros.

Corporació local: Sort (Pallars Sobirà).

Títol: Obres complementaries d’urbanització i enllumenat al carrer Dr. Fassman.

Pressupost total: 31.436,12 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 22.005,28 euros.

Corporació local: Vall de Cardós (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació parcial de Bonestarre, 2a fase.

Pressupost total: 39.845,40 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 12.083,68 euros.

Corporació local: Barbens (Pla d’Urgell).

Títol: Asfaltat de camins.

Pressupost total: 193.263,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 87.146,76 euros.

Corporació local: Bellvís (Pla d’Urgell).

Títol: Accés a la població pel camí de Sidamon.

Pressupost total: 50.190,06 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 9.178,04 euros.

Corporació local: Castellnou de Seana (Pla d’Urgell).

Títol: Urbanització al carrer Molí de l’Oli i camí d’Ivars.

Pressupost total: 144.011,31 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.671,83 euros.

Corporació local: Fondarella (Pla d’Urgell).

Títol: Enllumenat al carrer de Prat de la Riba (nova obertura).

Pressupost total: 27.893,46 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 16.736,08 euros.

Corporació local: Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell).

Títol: Complementació del carrer Lleida.

Pressupost total: 36.832,98 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 27.624,73 euros.

Corporació local: Linyola (Pla d’Urgell).

Títol: Pavimentació i urbanització parcial dels carrers de l’Església i del Camí de Balaguer.

Pressupost total: 108.647,89 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 76.053,23 euros.

Corporació local: Linyola (Pla d’Urgell).

Títol: Pavimentació i urbanització del carrer Lluís Companys i part del carrer Francesc Macià.

Pressupost total: 149.087,59 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 77.903,72 euros.

Corporació local: Miralcamp (Pla d’Urgell).

Títol: Pavimentació del carrer de la Creu i adjacents.

Pressupost total: 191.681,99 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 127.028,51 euros.

Corporació local: Mollerussa (Pla d’Urgell).

Títol: Remodelació de l’ajuntament, 1a fase.

Pressupost total: 355.817,89 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 124.740,06 euros.

Corporació local: Mollerussa (Pla d’Urgell).

Títol: Urbanització del carrer Sense Nom, límit nord sector sub-12.

Pressupost total: 131.703,07 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 85.607,00 euros.

Corporació local: el Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell).

Títol: Equipament de Can Sileta.

Pressupost total: 59.965,63 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 35.979,38 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Pla d’Urgell (Pla d’Urgell).

Títol: Camins de Sidamon.

Pressupost total: 105.720,81 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.101,21 euros.

Corporació local: Sidamon (Pla d’Urgell).

Títol: Urbanització i enjardinament de l’avinguda del Canal, 3a fase.

Pressupost total: 74.699,99 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 37.349,99 euros.

Corporació local: Torregrossa (Pla d’Urgell).

Títol: 2a fase de la pavimentació dels vials.

Pressupost total: 85.858,87 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.101,21 euros.

Corporació local: Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell).

Títol: Drenatge del carrer Urgell i millora a la xarxa elèctrica a la zona sud.

Pressupost total: 28.303,54 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 21.227,65 euros.

Corporació local: Banyoles (Pla de l’Estany).

Títol: Urbanització de diversos carrers de can Puig.

Pressupost total: 557.542,86 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 90.151,82 euros.

Corporació local: Cornellà del Terri (Pla de l’Estany).

Títol: Instal·lacions i pavimentació de voreres de la carretera C150b.

Pressupost total: 284.661,28 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.101,21 euros.

Corporació local: Esponellà (Pla de l’Estany).

Títol: Enllumenat públic d’Esponellà.

Pressupost total: 139.795,63 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 104.846,72 euros.

Corporació local: Esponellà (Pla de l’Estany).

Títol: Abastament d’aigua en alta del municipi.

Pressupost total: 314.953,74 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 94.486,12 euros.

Corporació local: Fontcoberta (Pla de l’Estany).

Títol: Instal·lació de la xarxa de distribució de baixa tensió del carrer de Sant Feliu (vorera dreta).

Pressupost total: 53.188,57 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 26.594,29 euros.

Corporació local: Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany).

Títol: Arranjament de camins, 3a fase.

Pressupost total: 193.093,93 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 64.323,33 euros.

Corporació local: Cabacés (Priorat).

Títol: Enderroc i reconstrucció de la casa consistorial.

Pressupost total: 211.136,39 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.030,36 euros.

Corporació local: Cornudella de Montsant (Priorat).

Títol: Urbanització del carrer Major.

Pressupost total: 216.355,82 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 67.602,88 euros.

Corporació local: Gratallops (Priorat).

Títol: Pista poliesportiva.

Pressupost total: 74.663,33 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 59.730,66 euros.

Corporació local: el Lloar (Priorat).

Títol: Obres diverses al casal del poble.

Pressupost total: 23.678,19 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 17.048,30 euros.

Corporació local: MC Topograpo (Priorat).

Títol: Abastament d’aigua a Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera.

Pressupost total: 1.788.794,92 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Margalef (Priorat).

Títol: Pista multiusos.

Pressupost total: 76.676,58 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 36.804,76 euros.

Corporació local: el Molar (Priorat).

Títol: Enllumenat públic.

Pressupost total: 230.894,43 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 105.056,96 euros.

Corporació local: la Morera de Montsant (Priorat).

Títol: Millora i condicionament de l’accés a la població, 2a fase.

Pressupost total: 138.100,96 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 48.335,33 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Priorat (Priorat).

Títol: Pavimentació del camí de la Bisbal de Falset a Bellaguarda.

Pressupost total: 32.057,49 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 30.454,62 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Priorat (Priorat).

Títol: Pavimentació del camí vell d’Ulldemolins a Prades núm. 4001.

Pressupost total: 195.871,47 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 186.077,89 euros.

Corporació local: Ulldemolins (Priorat).

Títol: Pavimentació d’un tram de vorera al carrer de Lleida.

Pressupost total: 13.222,27 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 8.594,47 euros.

Corporació local: la Vilella Baixa (Priorat).

Títol: Condicionament del cementiri vell per a aparcament públic.

Pressupost total: 13.497,15 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 7.487,02 euros.

Corporació local: Ascó (Ribera d’Ebre).

Títol: Urbanització parcial de les carreteres de la Fatarella i de Camposines.

Pressupost total: 290.250,38 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 121.905,16 euros.

Corporació local: Benissanet (Ribera d’Ebre).

Títol: Urbanització del polígon de l’Omplidor, 3a fase.

Pressupost total: 193.753,35 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 85.251,47 euros.

Corporació local: Ginestar (Ribera d’Ebre).

Títol: Pavimentació del carrer de Reus, 2a fase.

Pressupost total: 30.723,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 23.042,44 euros.

Corporació local: Miravet (Ribera d’Ebre).

Títol: Dipòsit d’aigua potable.

Pressupost total: 98.760,71 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 40.491,89 euros.

Corporació local: Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre).

Títol: Edifici per a l’ampliació de la llar de jubilats.

Pressupost total: 454.358,83 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 168.112,76 euros.

Corporació local: la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre).

Títol: Piscines i vestidor, 2a fase.

Pressupost total: 109.611,52 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 19.994,79 euros.

Corporació local: Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre).

Títol: Remodelació i urbanització de la plaça de la Vila.

Pressupost total: 90.054,48 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.080,24 euros.

Corporació local: Consell comarcal de la Ribera d’Ebre (Ribera d’Ebre).

Títol: Adquisició d’equipament per als serveis municipals de manteniment de l’enllumenat públic.

Pressupost total: 46.717,63 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 44.381,75 euros.

Corporació local: Consell comarcal de la Ribera d’Ebre (Ribera d’Ebre).

Títol: Adquisició d’equipament per als serveis municipals de manteniment del clavegueram.

Pressupost total: 148.037,94 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 140.636,04 euros.

Corporació local: Camprodon (Ripollès).

Títol: Dotació d’aparcaments al nucli urbà de Camprodon.

Pressupost total: 319.565,35 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 125.385,89 euros.

Corporació local: Gombrèn (Ripollès).

Títol: Casal d’avis.

Pressupost total: 528.356,95 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 132.089,24 euros.

Corporació local: Gombrèn (Ripollès).

Títol: Estabilització de la caiguda de blocs de roca sobre Gombrèn, sector de les cases al barri de la Costa.

Pressupost total: 47.660,61 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 42.894,55 euros.

Corporació local: Llanars (Ripollès).

Títol: Nova construcció dels vestidors de la piscina municipal.

Pressupost total: 241.026,82 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 138.230,98 euros.

Corporació local: Molló (Ripollès).

Títol: Escala d’emergència a l’edifici de l’ajuntament.

Pressupost total: 30.180,29 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 15.090,14 euros.

Corporació local: Planoles (Ripollès).

Títol: Urbanització dels carrers de Joan Maragall i Cabrafiga, fase A.

Pressupost total: 133.246,91 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 93.272,84 euros.

Corporació local: Ribes de Freser (Ripollès).

Títol: Implantació de la xarxa d’aigua potable de Bruguera.

Pressupost total: 153.980,35 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 92.388,21 euros.

Corporació local: Ripoll (Ripollès).

Títol: Urbanització del carrer 27 de Maig.

Pressupost total: 209.159,38 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 81.258,42 euros.

Corporació local: Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).

Títol: Enllumenat de la carretera de Camprodon, 2a fase.

Pressupost total: 38.302,67 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 17.236,20 euros.

Corporació local: Toses (Ripollès).

Títol: Pavimentació del vials de Nevà, 2a fase.

Pressupost total: 78.369,90 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 62.695,92 euros.

Corporació local: Vallfogona de Ripollès (Ripollès).

Títol: Obres complementàries de la construcció de l’edifici municipal.

Pressupost total: 27.805,77 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 19.464,04 euros.

Corporació local: Vallfogona de Ripollès (Ripollès).

Títol: Urbanització de vies públiques municipals.

Pressupost total: 52.288,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 41.830,44 euros.

Corporació local: Vilallonga de Ter (Ripollès).

Títol: Rehabilitació de l’edifici de l’antiga cooperativa obrera amb destinació a local social.

Pressupost total: 188.952,32 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 94.476,16 euros.

Corporació local: Biosca (Segarra).

Títol: Pavimentació de carrers de la Costa i del lateral del carrer del Torrent de Pasterola.

Pressupost total: 69.645,43 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 37.598,24 euros.

Corporació local: Biosca (Segarra).

Títol: Arranjament de la planta baixa de l’edifici històric cal Borres per a local social.

Pressupost total: 133.605,78 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 48.080,97 euros.

Corporació local: Estaràs (Segarra).

Títol: Obres complementaries de la casa de la vila.

Pressupost total: 72.340,30 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 59.786,72 euros.

Corporació local: Granyena de Segarra (Segarra).

Títol: Arranjament de vials i d’espais públics de la zona del cementiri vell.

Pressupost total: 89.934,25 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 71.947,42 euros.

Corporació local: Guissona (Segarra).

Títol: Enllumenat públic a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

Pressupost total: 21.957,79 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 15.370,46 euros.

Corporació local: Guissona (Segarra).

Títol: Enllumenat públic a l’avinguda de la Generalitat.

Pressupost total: 17.863,54 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 12.504,47 euros.

Corporació local: Ivorra (Segarra).

Títol: Urbanització: de la plaça de les Eres, i dels carrers Interior, d’accés a la zona esportiva i d’accés al poble.

Pressupost total: 209.939,50 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 88.264,68 euros.

Corporació local: Massoteres (Segarra).

Títol: Urbanització del camí perimetral del carrer del Vall de Palouet.

Pressupost total: 22.830,80 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.264,64 euros.

Corporació local: Montoliu de Segarra (Segarra).

Títol: Rehabilitació del casc antic de Guàrdia-lada.

Pressupost total: 87.374,44 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 39.293,47 euros.

Corporació local: Montornès de Segarra (Segarra).

Títol: Reparació i millora de la urbanització de la plaça Major i part vorera carrer Major.

Pressupost total: 41.850,85 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 33.480,68 euros.

Corporació local: les Oluges (Segarra).

Títol: Pavimentació de carrers a les Oluges i Santa Fe.

Pressupost total: 122.671,97 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 97.868,45 euros.

Corporació local: Ribera d’Ondara (Segarra).

Títol: Parc infantil a Sant Pere dels Arquells.

Pressupost total: 34.599,56 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 4.043,61 euros.

Corporació local: Sant Guim de Freixenet (Segarra).

Títol: Centre de promoció esportiva i turística.

Pressupost total: 145.757,47 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 87.123,93 euros.

Corporació local: Sant Guim de la Plana (Segarra).

Títol: Construcció d’un pou i renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable.

Pressupost total: 71.441,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 50.329,38 euros.

Corporació local: Sant Ramon (Segarra).

Títol: Reforma i construcció del local social de Sant Ramon, desglossat núm. 1.

Pressupost total: 91.212,41 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 45.606,20 euros.

Corporació local: Consell comarcal de la Segarra (Segarra).

Títol: Sistema de telecontrol Vall de Sió i Cercavins.

Pressupost total: 341.675,38 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 324.546,54 euros.

Corporació local: Talavera (Segarra).

Títol: Mur de contenció a l’accés cementiri.

Pressupost total: 9.462,01 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 7.572,01 euros.

Corporació local: Aitona (Segrià).

Títol: Pavimentació del carrer Queixeret.

Pressupost total: 39.287,21 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 27.501,05 euros.

Corporació local: els Alamús (Segrià).

Títol: Equipament sociocultural, 1a fase.

Pressupost total: 310.079,53 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 135.439,39 euros.

Corporació local: Albatàrrec (Segrià).

Títol: Urbanització de la plaça de Sant Salvador.

Pressupost total: 117.887,98 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 73.614,91 euros.

Corporació local: Alcoletge (Segrià).

Títol: Urbanització del carrer de Pompeu Fabra.

Pressupost total: 328.209,24 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 82.052,31 euros.

Corporació local: Alfarràs (Segrià).

Títol: Urbanització de la ronda sud, 2a fase.

Pressupost total: 249.389,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 136.613,39 euros.

Corporació local: Alfés (Segrià).

Títol: Urbanització del carrer del Batlle Porqueres, 1a fase.

Pressupost total: 18.261,78 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 10.409,53 euros.

Corporació local: Almacelles (Segrià).

Títol: Urbanització del Parc de l’Aigua.

Pressupost total: 175.555,68 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 72.059,85 euros.

Corporació local: Almenar (Segrià).

Títol: Enllumenat públic, 1a fase.

Pressupost total: 393.737,48 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 216.303,35 euros.

Corporació local: Artesa de Lleida (Segrià).

Títol: Urbanització carrer de Jacint Verdaguer.

Pressupost total: 91.669,94 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 11.518,73 euros.

Corporació local: Benavent de Segrià (Segrià).

Títol: Millora i adequació de l’enllumenat públic, 2a fase.

Pressupost total: 31.621,41 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 21.035,42 euros.

Corporació local: Corbins (Segrià).

Títol: Adequació i millora del centre cultural.

Pressupost total: 513.198,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 151.983,94 euros.

Corporació local: la Granja d’Escarp (Segrià).

Títol: Construcció d’un centre cívic, 1a fase.

Pressupost total: 1.416.854,65 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 140.919,31 euros.

Corporació local: Lleida (Segrià).

Títol: Urbanització del carrer del Governador Montcada.

Pressupost total: 502.492,16 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 97.386,98 euros.

Corporació local: Massalcoreig (Segrià).

Títol: Millora i ampliació de l’enllumenat públic, 2a fase.

Pressupost total: 69.843,25 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 47.493,41 euros.

Corporació local: Montoliu de Lleida (Segrià).

Títol: Condicionament del carrer de Lleida i altres.

Pressupost total: 93.760,15 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 38.088,58 euros.

Corporació local: Sarroca de Lleida (Segrià).

Títol: Instal·lacions d’enllumenat públic.

Pressupost total: 156.965,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 92.458,61 euros.

Corporació local: Seròs (Segrià).

Títol: Millora i pavimentació de carrers.

Pressupost total: 21.398,89 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 14.979,22 euros.

Corporació local: Soses (Segrià).

Títol: Asfaltat del camí dels Vedats.

Pressupost total: 50.928,34 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 28.010,58 euros.

Corporació local: Sunyer (Segrià).

Títol: Urbanització dels carrers d’Eral, del camí de Sarroca i d’un tram del carrer de les Escoles.

Pressupost total: 247.366,58 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 124.451,58 euros.

Corporació local: Torrebesses (Segrià).

Títol: Vestidors a la zona esportiva.

Pressupost total: 96.423,06 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 30.447,38 euros.

Corporació local: Anglès (Selva).

Títol: Rehabilitació de l’antiga estació per a local juvenil, 2a i última fase.

Pressupost total: 122.390,24 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 61.195,12 euros.

Corporació local: Arbúcies (Selva).

Títol: Obres complementàries d’adequació de l’edifici per a centre cultural polivalent de Can Cornet.

Pressupost total: 59.169,64 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.040,48 euros.

Corporació local: Blanes (Selva).

Títol: Ampliació del cementiri municipal.

Pressupost total: 253.090,20 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 32.288,23 euros.

Corporació local: Fogars de la Selva (Selva).

Títol: Cobriment de la pista polivalent.

Pressupost total: 275.681,47 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 102.002,15 euros.

Corporació local: Hostalric (Selva).

Títol: Enllumenat del sector de l’avinguda del Coronel Estrada.

Pressupost total: 564.233,13 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 141.058,29 euros.

Corporació local: Lloret de Mar (Selva).

Títol: Pavimentació de les voreres de l’accés al barri de Puigventós.

Pressupost total: 15.524,58 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 7.762,29 euros.

Corporació local: Maçanet de la Selva (Selva).

Títol: Nou cementiri municipal.

Pressupost total: 580.455,60 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 145.113,90 euros.

Corporació local: Riells i Viabrea (Selva).

Títol: Obres d’ampliació del casal de poble.

Pressupost total: 242.767,82 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 121.383,91 euros.

Corporació local: Riudellots de la Selva (Selva).

Títol: Nova seu de la casa consistorial (edifici polivalent).

Pressupost total: 1.219.235,83 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 115.394,32 euros.

Corporació local: Santa Coloma de Farners (Selva).

Títol: Pavimentació i serveis del carrer Mossèn Cinto Verdaguer i d’un tram del carrer Major.

Pressupost total: 218.182,44 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 94.246,78 euros.

Corporació local: Consell comarcal de la Selva (Selva).

Títol: Punts d’informació per a la xarxa comarcal d’oficines de turisme.

Pressupost total: 88.268,24 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 62.405,65 euros.

Corporació local: Consell comarcal de la Selva (Selva).

Títol: Construcció de l’oficina de turisme d’Hostalric.

Pressupost total: 99.827,37 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 70.577,95 euros.

Corporació local: Consell comarcal de la Selva (Selva).

Títol: Construcció de l’oficina de turisme de Vidreres.

Pressupost total: 96.197,02 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 68.011,30 euros.

Corporació local: Tossa de Mar (Selva).

Títol: Urbanització parcial de can Vergonyós, fase B.

Pressupost total: 908.827,37 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 154.500,66 euros.

Corporació local: Castellar de la Ribera (Solsonès).

Títol: Arranjament de camins rurals, 2a fase.

Pressupost total: 43.223,52 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 34.578,81 euros.

Corporació local: Clariana de Cardener (Solsonès).

Títol: Condicionament dels camins de Munné i de Vehí i arranjament apedaçament dels camins de Través, de Colilles, de Solé de Joval, de Trullàs i d’Anglarill.

Pressupost total: 29.765,80 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 23.812,64 euros.

Corporació local: la Coma i la Pedra (Solsonès).

Títol: Rehabilitació del nucli històric de la Coma i la Pedra, 4a fase: Carrer Major-Carrer del Ros.

Pressupost total: 171.438,31 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 137.150,65 euros.

Corporació local: Guixers (Solsonès).

Títol: Instal·lació de desguàs en la zona de Vilamantells.

Pressupost total: 25.386,90 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 20.309,52 euros.

Corporació local: Guixers (Solsonès).

Títol: Pavimentació del camí de Montcalb, 3a fase.

Pressupost total: 71.133,09 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 56.906,47 euros.

Corporació local: Llobera (Solsonès).

Títol: Pavimentació dels camins de la Vila, Cantó i part de Tubells.

Pressupost total: 57.355,30 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 28.677,65 euros.

Corporació local: Navès (Solsonès).

Títol: Ampliació del cementiri de Navès i xarxa de clavegueram i aigua al carrer Carles Morató.

Pressupost total: 45.980,98 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 36.784,78 euros.

Corporació local: Pinós (Solsonès).

Títol: Disposició addicional 5.1.

Pressupost total: 15.481,20 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 15.481,20 euros.

Corporació local: Riner (Solsonès).

Títol: Pavimentació dels camins Vilà-Sait, Cel·les del Miracle, Panisa i Villorbina.

Pressupost total: 76.841,82 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 61.473,45 euros.

Corporació local: Sant Llorenç de Morunys (Solsonès).

Títol: Xarxa de clavegueram del carrer de Vall Fred.

Pressupost total: 48.758,53 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.379,27 euros.

Corporació local: la Canonja (Tarragonès).

Títol: Pavimentació i serveis de l’avinguda del sector nord i de la cruïlla del rec de la Bardina, 2a fase.

Pressupost total: 125.014,13 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 62.507,06 euros.

Corporació local: la Nou de Gaià (Tarragonès).

Títol: Rehabilitació de la teulada i dels cossos centrals i posteriors del castell del baró de IV Torres.

Pressupost total: 345.122,77 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 103.673,48 euros.

Corporació local: la Nou de Gaià (Tarragonès).

Títol: Ampliació de la casa consistorial.

Pressupost total: 41.356,79 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 24.040,48 euros.

Corporació local: els Pallaresos (Tarragonès).

Títol: Nau industrial per a magatzem de la brigada municipal.

Pressupost total: 196.484,29 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 47.156,23 euros.

Corporació local: Perafort (Tarragonès).

Títol: Enllumenat, aigua, gas i telefonia al carrer de Solans.

Pressupost total: 84.277,85 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 58.304,18 euros.

Corporació local: la Pobla de Mafumet (Tarragonès).

Títol: Edifici multiús.

Pressupost total: 1.179.406,93 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 112.990,28 euros.

Corporació local: la Pobla de Montornès (Tarragonès).

Títol: Ampliació i reforma del cementiri municipal.

Pressupost total: 237.677,14 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 116.461,79 euros.

Corporació local: Tarragona (Tarragonès).

Títol: Pavimentació i enllumenat públic de la via Augusta.

Pressupost total: 525.636,65 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Tarragonès (Tarragonès).

Títol: Senyalització municipal a varis municipis, 1a fase.

Pressupost total: 53.934,83 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 51.238,08 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Tarragonès (Tarragonès).

Títol: Pavimentació del camí de la Granja a Vilallonga del Camp.

Pressupost total: 15.457,65 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 10.820,35 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Tarragonès (Tarragonès).

Títol: Condicionament del camí vell del Catllar a la Secuita.

Pressupost total: 24.316,90 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 17.021,83 euros.

Corporació local: Torredembarra (Tarragonès).

Títol: Nau al polígon industrial.

Pressupost total: 351.076,39 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 228.199,66 euros.

Corporació local: Vilallonga del Camp (Tarragonès).

Títol: Pavimentació del carrer del Morell.

Pressupost total: 77.977,34 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 50.416,38 euros.

Corporació local: Vilallonga del Camp (Tarragonès).

Títol: Ampliació del cementiri i altres obres d’urbanització.

Pressupost total: 16.240,11 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 12.992,08 euros.

Corporació local: Vilallonga del Camp (Tarragonès).

Títol: Urbanització de la rambla del Roser, 1a fase.

Pressupost total: 90.752,83 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 51.708,40 euros.

Corporació local: Arnes (Terra Alta).

Títol: Rehabilitació d’edifici i espais annexes polivalents, 2a fase.

Pressupost total: 189.081,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 12.290,26 euros.

Corporació local: Arnes (Terra Alta).

Títol: Substitució d’un tram de la canonada vella de l’abastament d’aigua potable.

Pressupost total: 109.338,97 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 33.055,67 euros.

Corporació local: Batea (Terra Alta).

Títol: Dipòsit d’aigua de 500 m3.

Pressupost total: 114.278,07 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.030,36 euros.

Corporació local: Bot (Terra Alta).

Títol: Renovació de la xarxa general d’abastament d’aigua i nou dipòsit regulador, 3a fase.

Pressupost total: 139.645,31 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 37.108,82 euros.

Corporació local: Caseres (Terra Alta).

Títol: Instal·lacions municipals de megafonia.

Pressupost total: 6.540,41 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 5.232,33 euros.

Corporació local: Corbera d’Ebre (Terra Alta).

Títol: Rehabilitació de l’església del Poble Vell, 1a fase.

Pressupost total: 255.257,58 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 15.025,30 euros.

Corporació local: la Fatarella (Terra Alta).

Títol: Implantació del programa d’eficiència energètica de la casa ecològica.

Pressupost total: 139.425,38 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 9.611,48 euros.

Corporació local: Gandesa (Terra Alta).

Títol: Urbanització del nucli antic i la zona comercial, 3a fase.

Pressupost total: 88.203,36 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 55.360,06 euros.

Corporació local: el Pinell de Brai (Terra Alta).

Títol: Centre polivalent, 2a fase.

Pressupost total: 111.548,03 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 54.091,09 euros.

Corporació local: la Pobla de Massaluca (Terra Alta).

Títol: Renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable, 5a fase.

Pressupost total: 69.090,29 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 48.363,20 euros.

Corporació local: Prat de Comte (Terra Alta).

Títol: Renovació i adequació d’infraestructures en el marc de les noves tecnologies, 1a fase.

Pressupost total: 723.358,61 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 99.167,00 euros.

Corporació local: Prat de Comte (Terra Alta).

Títol: Instal·lacions i serveis a l’alberg municipal.

Pressupost total: 19.264,14 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 14.448,10 euros.

Corporació local: Consell comarcal de la Terra Alta (Terra Alta).

Títol: Clavegueram al carrer del Cos i pavimentació i millores al carrer de Josep Pla de Batea.

Pressupost total: 47.899,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 35.924,45 euros.

Corporació local: Consell comarcal de la Terra Alta (Terra Alta).

Títol: Millores de les instal·lacions al Casal Cultural de la Pobla de Massaluca, 1a fase.

Pressupost total: 58.023,73 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 37.043,30 euros.

Corporació local: Consell comarcal de la Terra Alta (Terra Alta).

Títol: Ordenació de l’espai públic la Bassa a Gandesa.

Pressupost total: 92.122,91 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 35.927,93 euros.

Corporació local: Consell comarcal de la Terra Alta (Terra Alta).

Títol: Millora de serveis auxiliars a la zona esportiva a Bot.

Pressupost total: 92.633,97 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 36.127,25 euros.

Corporació local: Anglesola (Urgell).

Títol: Centre de dia i casal d’avis, 2a fase.

Pressupost total: 174.371,22 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 87.185,61 euros.

Corporació local: Belianes (Urgell).

Títol: Urbanització del carrer Fita i Reguer.

Pressupost total: 40.082,25 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.631,38 euros.

Corporació local: Bellpuig (Urgell).

Títol: Rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament fases A-2b i B.

Pressupost total: 390.226,96 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 223.914,43 euros.

Corporació local: Bellpuig (Urgell).

Títol: Rehabilitació de l’edifici teatre-cinema Goya: amfiteatre, platea i escenari, fals sostre i pas.

Pressupost total: 465.299,09 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 49.763,90 euros.

Corporació local: Castellserà (Urgell).

Títol: Urbanització de l’avinguda en Doctor Borrell, 2a fase.

Pressupost total: 25.111,61 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 12.555,81 euros.

Corporació local: Castellserà (Urgell).

Títol: Urbanització del carrer del Migdia.

Pressupost total: 169.272,80 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 93.174,91 euros.

Corporació local: Ciutadilla (Urgell).

Títol: 3a fase del local sociocultural polivalent.

Pressupost total: 66.818,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 53.454,44 euros.

Corporació local: Nalec (Urgell).

Títol: 2a fase de la reforma de la casa de la vila.

Pressupost total: 61.360,54 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 32.519,41 euros.

Corporació local: els Omells de na Gaia (Urgell).

Títol: Separata B i C de la 2a fase de la societat recreativa Germanor.

Pressupost total: 29.063,11 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 23.250,48 euros.

Corporació local: Preixana (Urgell).

Títol: 2a fase d’urbanització dels carrers Sitjar, Calvari i Jesús.

Pressupost total: 54.539,05 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 31.087,25 euros.

Corporació local: Sant Martí de Riucorb (Urgell).

Títol: Urbanització del carrer d’accés a la residencia per a gent gran de Sant Martí de Maldà.

Pressupost total: 100.994,48 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 55.462,98 euros.

Corporació local: Tornabous (Urgell).

Títol: 2a fase, urbanització del carrer Major.

Pressupost total: 47.129,70 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 32.990,79 euros.

Corporació local: Tàrrega (Urgell).

Títol: Remodelació del carrer sant Pelegrí, tram entre la plaça del Carme i el ferrocarril.

Pressupost total: 199.260,50 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 53.798,38 euros.

Corporació local: Tàrrega (Urgell).

Títol: Urbanització de la plaça dels Comediants.

Pressupost total: 268.406,57 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 79.395,51 euros.

Corporació local: Verdú (Urgell).

Títol: Urbanització de la zona del Molí de Vent, 2a part de la 1a fase, 1a part de la 2a fase i 3a fase.

Pressupost total: 152.873,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 63.707,28 euros.

Corporació local: Vilagrassa (Urgell).

Títol: Construcció d’un col·lector general de sanejament.

Pressupost total: 220.746,29 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 112.523,36 euros.

Corporació local: Les (Val d’Aran).

Títol: Pavimentació dels carrers de Saviela i de Castèth.

Pressupost total: 64.434,30 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 25.914,07 euros.

Corporació local: Conselh Generau d’Aran (Val d’Aran).

Títol: Condicionament dels punts de recollida d’escombraries d’Era Val d’Aran.

Pressupost total: 77.217,26 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 70.318,42 euros.

Corporació local: Vielha e Mijaran (Val d’Aran).

Títol: Urbanització integral dels carrers de Santa Maria, Santa Anna i Sta Felícia de Gausac.

Pressupost total: 72.854,58 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.588,56 euros.

Corporació local: Vielha e Mijaran (Val d’Aran).

Títol: Reparació del mur de protecció a Arròs.

Pressupost total: 83.734,00 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.588,56 euros.

Corporació local: Vilamòs (Val d’Aran).

Títol: Depuració d’aigües residuals.

Pressupost total: 23.709,38 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.967,50 euros.

Corporació local: Badia del Vallès (Vallès Occidental).

Títol: Pavimentació de vials del casc urbà, 1a i 2a fases.

Pressupost total: 449.396,87 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 180.303,63 euros.

Corporació local: Rellinars (Vallès Occidental).

Títol: Casal d’entitats.

Pressupost total: 118.751,28 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.101,21 euros.

Corporació local: Ripollet (Vallès Occidental).

Títol: Remodelació de la rambla de Sant Jordi, 2a fase.

Pressupost total: 433.042,14 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 165.278,33 euros.

Corporació local: Rubí (Vallès Occidental).

Títol: Remodelació del carrer de Pintor Murillo.

Pressupost total: 186.016,81 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 81.136,63 euros.

Corporació local: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Títol: Vianalització del centre històric, 1a fase, 2a etapa: carrers de la Creu i S. Rosinyol.

Pressupost total: 813.044,37 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental).

Títol: Recuperació del casc antic als carrers Pau Casals, Sant Jaume i Nou.

Pressupost total: 778.092,48 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 232.892,19 euros.

Corporació local: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).

Títol: Enderroc d’un edifici de serveis municipals i urbanització del carrer Excorxador.

Pressupost total: 141.967,18 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 54.255,87 euros.

Corporació local: Terrassa (Vallès Occidental).

Títol: Enllumenat públic de la zona 1, sectors QC3 i QC4 de l’avinguda Jaume I.

Pressupost total: 286.469,11 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 127.715,07 euros.

Corporació local: Ullastrell (Vallès Occidental).

Títol: Urbanització de la zona del Mirador.

Pressupost total: 27.820,85 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 18.030,36 euros.

Corporació local: Vacarisses (Vallès Occidental).

Títol: Millora de la peatonalització de la travessa urbana, casc urbà BV1211-BV1212, 1a fase.

Pressupost total: 199.576,82 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 96.161,94 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Vallès Occidental (Vallès Occidental).

Títol: Adquisició de maquinària per a l’arranjament de zones verdes, jardins i camins, 2a fase.

Pressupost total: 77.100,24 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 30.050,61 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Vallès Occidental (Vallès Occidental).

Títol: Arranjament de diversos camins a municipis de la comarca, fases II-A i II-B.

Pressupost total: 1.101.968,65 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 781.315,74 euros.

Corporació local: Bigues i Riells (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització de l’avinguda de Francesc Maspons (tram del pont de Can Gaietà-Can Traver).

Pressupost total: 590.193,89 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 180.303,63 euros.

Corporació local: Campins (Vallès Oriental).

Títol: Edifici municipal polivalent.

Pressupost total: 65.871,00 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 52.696,80 euros.

Corporació local: Canovelles (Vallès Oriental).

Títol: Ampliació i reforma del cementiri municipal.

Pressupost total: 288.485,81 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 144.242,91 euros.

Corporació local: Cardedeu (Vallès Oriental).

Títol: Adequació de la xarxa de sanejament del nucli antic.

Pressupost total: 90.151,82 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 54.091,09 euros.

Corporació local: Castellcir (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització de la plaça de l’Abat Escarré.

Pressupost total: 94.803,41 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 60.101,21 euros.

Corporació local: Castellterçol (Vallès Oriental).

Títol: Adaptació i reforma de la piscina municipal.

Pressupost total: 37.651,49 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 9.412,88 euros.

Corporació local: Figaró-Montmany (Vallès Oriental).

Títol: Reforma de la plaça Major de Figaró-Montmany.

Pressupost total: 44.493,59 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 37.078,07 euros.

Corporació local: Granera (Vallès Oriental).

Títol: Rehabilitació de les oficines de l’ajuntament.

Pressupost total: 43.296,02 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 41.131,21 euros.

Corporació local: Granera (Vallès Oriental).

Títol: Abastament domiciliari d’aigua potable.

Pressupost total: 60.101,21 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 45.075,91 euros.

Corporació local: Llinars del Vallès (Vallès Oriental).

Títol: Construcció d’una biblioteca municipal, 1a fase.

Pressupost total: 554.288,89 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Montmeló (Vallès Oriental).

Títol: Remodelació del carrer del Timbaler del Bruc.

Pressupost total: 380.475,56 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 180.303,63 euros.

Corporació local: Montseny (Vallès Oriental).

Títol: Millora ambiental del nucli urbà.

Pressupost total: 16.162,60 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 12.930,08 euros.

Corporació local: Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental).

Títol: Millora de pavimentació i serveis en carrers del nucli antic.

Pressupost total: 596.855,87 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 120.202,42 euros.

Corporació local: Sant Celoni (Vallès Oriental).

Títol: Senyalització dels carrers de la Batllòria, fases I i II.

Pressupost total: 11.372,33 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 6.010,12 euros.

Corporació local: Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització del carrer Major de Can Bosc.

Pressupost total: 167.982,88 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 56.960,35 euros.

Corporació local: Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental).

Títol: Edifici de serveis municipals.

Pressupost total: 311.756,61 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 108.182,18 euros.

Corporació local: Vallromanes (Vallès Oriental).

Títol: Rehabilitació del casal per a destinar-lo a centre cívic.

Pressupost total: 756.286,57 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 29.603,15 euros.

Corporació local: Vilalba Sasserra (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització d’espais comuns i accessos del cementiri municipal.

Pressupost total: 35.132,23 euros.

Subvenció PUOSC-PG: 30.704,01 euros.

b) Programa específic d’acció territorial (AT)

Corporació local: la Riba (Alt Camp).

Títol: Soterrament de contenidors d’escombraries i recollida selectiva activats amb energia solar.

Pressupost total: 50.934,87 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 38.201,15 euros.

Corporació local: Vallmoll (Alt Camp).

Títol: Estació potabilitzadora d’aigua.

Pressupost total: 239.263,15 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 90.151,82 euros.

Corporació local: Vilabella (Alt Camp).

Títol: Restauració del portal de Sant Pere.

Pressupost total: 4.658,93 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 3.494,19 euros.

Corporació local: Figueres (Alt Empordà).

Títol: Reforma per a l’estalvi energètic i substitució de la coberta de la piscina municipal.

Pressupost total: 681.720,36 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 180.303,63 euros.

Corporació local: la Jonquera (Alt Empordà).

Títol: Urbanització i adequació del riu Llobregat, 1a fase.

Pressupost total: 300.506,05 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 150.253,03 euros.

Corporació local: Castellet i la Gornal (Alt Penedès).

Títol: Consolidació estructural de l’edifici del centre d’informació del Parc del Foix.

Pressupost total: 38.261,33 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 22.956,80 euros.

Corporació local: Font-rubí (Alt Penedès).

Títol: Llar d’infants a Guardiola de Font-rubí.

Pressupost total: 156.763,27 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 78.381,64 euros.

Corporació local: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

Títol: Arranjament del carrer del Bisbe Benlloch.

Pressupost total: 527.415,02 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 85.729,17 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Bages (Bages).

Títol: Abastament d’aigua, xarxa única, a diversos municipis, 1a fase.

Pressupost total: 3.861.374,73 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 430.024,16 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Bages (Bages).

Títol: Redacció del projecte executiu de l’actuació Riu Verd.

Pressupost total: 12.020,24 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 11.419,23 euros.

Corporació local: Botarell (Baix Camp).

Títol: Rehabilitació del Castell, sala d’estiu.

Pressupost total: 39.076,64 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 29.299,34 euros.

Corporació local: Montbrió del Camp (Baix Camp).

Títol: Urbanització i remodelació del carrer d’Avall.

Pressupost total: 135.621,07 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 88.153,69 euros.

Corporació local: Prades (Baix Camp).

Títol: Sala d’exposicions municipals.

Pressupost total: 76.190,95 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 57.143,22 euros.

Corporació local: Pratdip (Baix Camp).

Títol: Rehabilitació de la Torre d’en Capet.

Pressupost total: 34.471,87 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 21.715,17 euros.

Corporació local: Riudoms (Baix Camp).

Títol: Recuperació de la casa d’Antoni Gaudí per a casa-museu.

Pressupost total: 185.663,92 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 120.202,42 euros.

Corporació local: Begur (Baix Empordà).

Títol: Condicionament del parc de l’Arbreda.

Pressupost total: 546.282,96 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 150.253,03 euros.

Corporació local: Esparreguera (Baix Llobregat).

Títol: Enllumenat ornamental del campanar d’Esparreguera.

Pressupost total: 49.321,15 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 29.592,69 euros.

Corporació local: el Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Reforma i ampliació de l’edifici de la plaça de la Vila.

Pressupost total: 2.281.687,76 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 232.892,19 euros.

Corporació local: Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

Títol: Instal·lació de captadors solars al gimnàs CEIP Salvador Espriu.

Pressupost total: 52.093,28 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 26.738,78 euros.

Corporació local: Vallirana (Baix Llobregat).

Títol: Ordenació del parc urbà a l’esquera de la Parellada.

Pressupost total: 170.912,82 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 60.101,21 euros.

Corporació local: Calafell (Baix Penedès).

Títol: Rehabilitació de la casa Barral.

Pressupost total: 119.393,07 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 47.757,23 euros.

Corporació local: el Montmell (Baix Penedès).

Títol: Rehabilitació de l’edifici de cal Ventosa per a dependències municipals a la Juncosa de Montmell.

Pressupost total: 146.780,37 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 60.101,21 euros.

Corporació local: el Vendrell (Baix Penedès).

Títol: Adequació de la xarxa corporativa d’Internet.

Pressupost total: 75.126,51 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 37.563,26 euros.

Corporació local: la Pobla de Lillet (Berguedà).

Títol: Condicionament de l’entrada a la Pobla de Lillet per la carretera de Ripoll.

Pressupost total: 76.907,30 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 53.835,11 euros.

Corporació local: l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Títol: Rehabilitació de la Fassina, 1a fase.

Pressupost total: 261.661,85 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 90.151,82 euros.

Corporació local: Sarral (Conca de Barberà).

Títol: Instal·lació per la producció d’aigua calenta sanitària mitjançant plaques solars al poliesportiu.

Pressupost total: 55.004,99 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 41.253,74 euros.

Corporació local: Cubelles (Garraf).

Títol: Pla el Tracista per a l’ordenació i condicionament de les zones verdes.

Pressupost total: 179.876,91 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 89.938,46 euros.

Corporació local: Sitges (Garraf).

Títol: Ordenació de la plaça dels Castellers.

Pressupost total: 366.016,37 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 120.202,42 euros.

Corporació local: les Borges Blanques (Garrigues).

Títol: Edifici firal a les Borges Blanques, quart pavelló de la Fira de l’Oli de Qualitat (Fira de les Garrigues).

Pressupost total: 766.066,11 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 116.446,10 euros.

Corporació local: la Vall d’en Bas (Garrotxa).

Títol: Rehabilitació del nucli antic de Sant Esteve d’en Bas.

Pressupost total: 158.330,29 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 90.151,82 euros.

Corporació local: Cassà de la Selva (Gironès).

Títol: Adequació de la sala Galà per a biblioteca i centre cultural municipal, 1a fase.

Pressupost total: 676.871,82 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 180.303,63 euros.

Corporació local: Celrà (Gironès).

Títol: Instal·lacions de les naus centrals de la fàbrica Pagans.

Pressupost total: 210.315,10 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 65.036,27 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Gironès (Gironès).

Títol: Taller comarcal de preparació sociolaboral.

Pressupost total: 180.111,54 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 90.055,77 euros.

Corporació local: Salt (Gironès).

Títol: 1r desglossament, obres rehabilitació parcial antiga fàbrica Coma-Cros: sales destinades entitats de l’ateneu.

Pressupost total: 211.775,72 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 79.754,31 euros.

Corporació local: Salt (Gironès).

Títol: Enderrocs, consolidació i reparacions de l’antiga fàbrica Coma-Cros.

Pressupost total: 144.242,91 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 70.498,72 euros.

Corporació local: Sarrià de Ter (Gironès).

Títol: Casal d’avis a l’edifici el Coro.

Pressupost total: 473.078,55 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 175.304,48 euros.

Corporació local: Palafolls (Maresme).

Títol: Rehabilitació per a equipament cultural de l’antiga fàbrica Forroll, 1a fase.

Pressupost total: 482.973,33 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 96.594,67 euros.

Corporació local: Consell comarcal del Montsià (Montsià).

Títol: Condicionament medioambiental Serreta a Alcanar.

Pressupost total: 245.010,43 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 90.151,82 euros.

Corporació local: Ulldecona (Montsià).

Títol: Recuperació ambiental de les basses de la Llacuna i de l’Ermita.

Pressupost total: 47.256,13 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 30.716,48 euros.

Corporació local: Balaguer (Noguera).

Títol: Rehabilitació del molí de l’Esquerrà.

Pressupost total: 338.695,58 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 180.303,63 euros.

Corporació local: Gerb (Noguera).

Títol: Ponts d’accés est al poble de Gerb.

Pressupost total: 85.731,09 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 68.584,50 euros.

Corporació local: Os de Balaguer (Noguera).

Títol: Rehabilitació del castell d’Os de Balaguer, 2a fase.

Pressupost total: 156.388,58 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 75.126,51 euros.

Corporació local: Térmens (Noguera).

Títol: Ordenació de l’entorn urbà de l’antiga església de Sant Joan, avui centre cultural municipal.

Pressupost total: 200.600,20 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 90.151,82 euros.

Corporació local: Roda de Ter (Osona).

Títol: Biblioteca municipal.

Pressupost total: 661.113,31 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 150.253,03 euros.

Corporació local: Rupit i Pruit (Osona).

Títol: Enllumenat monumental de l’església i del castell de Rupit.

Pressupost total: 17.296,73 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 13.823,28 euros.

Corporació local: MC Mollerussa-El Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell).

Títol: Bassa de regulació de cabals d’hivern per a la Mancomunitat.

Pressupost total: 755.100,72 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 105.177,12 euros.

Corporació local: Mollerussa (Pla d’Urgell).

Títol: Rehabilitació de la sala teatre del complex cultural i recreatiu L’Amistat: equipament.

Pressupost total: 340.676,43 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 127.715,07 euros.

Corporació local: Bellmunt del Priorat (Priorat).

Títol: Condicionament del conjunt miner, 2a fase.

Pressupost total: 192.323,87 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 60.101,21 euros.

Corporació local: el Lloar (Priorat).

Títol: Arranjament d’un espai al carrer de Sant Miquel.

Pressupost total: 12.384,64 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 9.907,71 euros.

Corporació local: Flix (Ribera d’Ebre).

Títol: Optimització de l’estalvi energètic a l’enllumenat públic.

Pressupost total: 213.606,67 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 90.151,82 euros.

Corporació local: Móra la Nova (Ribera d’Ebre).

Títol: Enllumenat públic, 2a fase, amb estudi d’estalvi energètic.

Pressupost total: 208.558,41 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 87.945,07 euros.

Corporació local: Camprodon (Ripollès).

Títol: Reconstrucció del conjunt històric de cal Marquès per a dotació cultural.

Pressupost total: 590.332,12 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 180.303,63 euros.

Corporació local: els Plans de Sió (Segarra).

Títol: Restauració del castell i del local social de Concabella.

Pressupost total: 226.603,87 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 181.283,09 euros.

Corporació local: Rosselló (Segrià).

Títol: Urbanització d’espais lliures camí de l’Horta.

Pressupost total: 266.299,32 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 133.149,66 euros.

Corporació local: Riudellots de la Selva (Selva).

Títol: Nova seu de la casa consistorial (edifici polivalent).

Pressupost total: 1.219.235,83 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 180.303,63 euros.

Corporació local: Odèn (Solsonès).

Títol: Rehabilitació d’un sector de l’antiga salina de Cambrils.

Pressupost total: 63.928,98 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 51.143,19 euros.

Corporació local: Pinós (Solsonès).

Títol: Local d’equipaments turístics, 2a fase.

Pressupost total: 82.671,56 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 66.137,25 euros.

Corporació local: Riner (Solsonès).

Títol: Urbanització de l’accés al conjunt turístic del Santuari del Miracle.

Pressupost total: 146.406,55 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 117.125,24 euros.

Corporació local: el Catllar (Tarragonès).

Títol: Consolidació, reutilització i revalorització cultural del castell.

Pressupost total: 336.786,46 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 90.151,82 euros.

Corporació local: la Nou de Gaià (Tarragonès).

Títol: Rehabilitació de la teulada i dels cossos centrals i posteriors del castell del baró de IV Torres.

Pressupost total: 345.122,77 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 60.101,21 euros.

Corporació local: la Fatarella (Terra Alta).

Títol: Rehabilitació de perxes, 1a fase: perxe de Felip i perxe de la Nieves.

Pressupost total: 55.469,26 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 25.418,65 euros.

Corporació local: la Fatarella (Terra Alta).

Títol: Rehabilitació de perxes, 2a fase: Galet, Polilla, Bo, Ca Guirra, Pellisa, Bufeda i Cabassos.

Pressupost total: 81.974,55 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 59.756,04 euros.

Corporació local: Castellar del Vallès (Vallès Occidental).

Títol: Plaça de Cal Calissó.

Pressupost total: 435.310,20 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 120.202,42 euros.

Corporació local: Castellbisbal (Vallès Occidental).

Títol: Rehabilitació de la masia de Can Margarit.

Pressupost total: 896.357,67 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 150.253,03 euros.

Corporació local: Rellinars (Vallès Occidental).

Títol: Adequació de les fonts.

Pressupost total: 36.857,37 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 24.040,48 euros.

Corporació local: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Títol: Vianalització del centre històric, 1a fase, 2a etapa: carrers de la Creu i S. Ronsiyol.

Pressupost total: 813.044,37 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 127.715,07 euros.

Corporació local: Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental).

Títol: Rehabilitació de la casa del pintor Vila Puig.

Pressupost total: 214.461,19 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 107.230,60 euros.

Corporació local: l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).

Títol: Rehabilitació de Can Muntanyola per a ús de casa de cultura: casal d’avis.

Pressupost total: 360.892,14 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 180.303,63 euros.

Corporació local: Cardedeu (Vallès Oriental).

Títol: Rehabilitació integral del parc dels Pinetons, 3a fase.

Pressupost total: 140.789,42 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 84.473,65 euros.

Corporació local: Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental).

Títol: Centre cívic de Can Cuscó.

Pressupost total: 477.622,08 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 120.202,42 euros.

Corporació local: MC Martorelles i Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental).

Títol: Ampliació del cementiri mancomunat de Martorelles i Santa Maria de Martorelles.

Pressupost total: 557.739,23 euros.

Subvenció PUOSC-AT: 55.773,92 euros.

c)  Programa específic de nuclis agregats. (NA)

Corporació local: Aiguamúrcia (Alt Camp).

Títol: Enllumenat dels carrers de les Pobles, 1a i 2a fases.

Pressupost total: 108.013,98 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 78.131,57 euros.

Corporació local: Alcover (Alt Camp).

Títol: Enllumenat públic de la Plana.

Pressupost total: 34.762,22 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 24.333,55 euros.

Corporació local: Mont-ral (Alt Camp).

Títol: Pavimentació i serveis al camí de la Font i travessers de Farena.

Pressupost total: 51.678,73 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Valls (Alt Camp).

Títol: Millora del carrer Major de Fontscaldes.

Pressupost total: 55.518,66 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 27.759,32 euros.

Corporació local: Agullana (Alt Empordà).

Títol: Arranjament del camí del nucli de l’Estrada a la carretera N-II.

Pressupost total: 125.916,90 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Bàscara (Alt Empordà).

Títol: Urbanització de l’entorn de l’església de Sant Genís d’Orriols, 1a fase.

Pressupost total: 59.859,41 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 41.901,59 euros.

Corporació local: Bàscara (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació i ordenació de l’entorn de l’església de Calabuig.

Pressupost total: 87.800,49 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 61.460,35 euros.

Corporació local: Cistella (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació de carrers del nucli urbà de Vilaritg.

Pressupost total: 49.896,15 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Llers (Alt Empordà).

Títol: Instal·lació elèctrica de la xarxa d’enllumenat públic de la Vall.

Pressupost total: 74.137,00 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 48.189,05 euros.

Corporació local: Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà).

Títol: Adequació i millora de les infraestructures del nucli de Tapis.

Pressupost total: 89.000,31 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Torroella de Fluvià (Alt Empordà).

Títol: Obres de condicionament de l’accés i enllumenat públic del nucli de Sant Tomàs de Fluvià.

Pressupost total: 58.585,91 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Avinyonet del Penedès (Alt Penedès).

Títol: Enllumenat públic de la Garrofa.

Pressupost total: 13.305,20 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 9.015,18 euros.

Corporació local: Castellet i la Gornal (Alt Penedès).

Títol: Construcció d’un dipòsit regulador al nucli de Castellet.

Pressupost total: 101.878,43 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 10.920,68 euros.

Corporació local: Castellet i la Gornal (Alt Penedès).

Títol: Arranjament i pavimentació dels camins de Cal Cassanyes i de la Porxada a Puigmoltó.

Pressupost total: 49.656,94 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 34.759,86 euros.

Corporació local: Gelida (Alt Penedès).

Títol: Urbanització del barri de Sant Salvador.

Pressupost total: 332.511,45 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 72.121,45 euros.

Corporació local: Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès).

Títol: Urbanització dels carrers de Can Benet de la Prua.

Pressupost total: 217.566,38 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 130.539,83 euros.

Corporació local: Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès).

Títol: Urbanització i sanejament parcial de Sardinyola.

Pressupost total: 111.747,35 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 55.873,67 euros.

Corporació local: Subirats (Alt Penedès).

Títol: Enllumenat públic del nucli de Can Cartró.

Pressupost total: 72.811,43 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 33.055,67 euros.

Corporació local: Torrelles de Foix (Alt Penedès).

Títol: Condicionament dels accessos al nucli del Cusconar.

Pressupost total: 210.354,24 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 7.665,67 euros.

Corporació local: Torrelles de Foix (Alt Penedès).

Títol: Enllumenat públic del Corral Nou.

Pressupost total: 21.279,61 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 17.098,79 euros.

Corporació local: Alàs i Cerc (Alt Urgell).

Títol: Pavimentació i serveis de pas cobert i plaça a Vilanova de Benat.

Pressupost total: 21.718,32 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 17.374,65 euros.

Corporació local: Cabó (Alt Urgell).

Títol: Serveis urbans i pavimentació de carrers a la part baixa del Pujal.

Pressupost total: 46.038,21 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Coll de Nargó (Alt Urgell).

Títol: Nou dipòsit de 100 m3 al nucli de les Masies de Nargó.

Pressupost total: 32.680,91 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 24.510,68 euros.

Corporació local: Fígols i Alinyà (Alt Urgell).

Títol: Pavimentació del carrer de Perles.

Pressupost total: 49.951,56 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Ribera d’Urgellet (Alt Urgell).

Títol: Condicionament de la baixada del pont al camí Ral i als carrers: mur lateral, Partdevila i del Cantó, a Arfa.

Pressupost total: 83.088,16 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 52.588,56 euros.

Corporació local: les Valls d’Aguilar (Alt Urgell).

Títol: Condicionament de l’accés als Castells.

Pressupost total: 48.737,86 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 38.990,29 euros.

Corporació local: la Vansa i Fórnols (Alt Urgell).

Títol: Condicionament i pavimentació de carrers a Adraén.

Pressupost total: 32.150,10 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 25.720,08 euros.

Corporació local: la Vansa i Fórnols (Alt Urgell).

Títol: Pavimentació als carrers a Sisquer.

Pressupost total: 26.729,54 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 21.383,63 euros.

Corporació local: el Pont de Suert (Alta Ribagorça).

Títol: Sanejament i reposició de serveis a Malpàs.

Pressupost total: 39.140,20 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 27.398,14 euros.

Corporació local: la Vall de Boí (Alta Ribagorça).

Títol: Millora de la captació d’aigua d’Erill la Vall.

Pressupost total: 36.060,73 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 27.045,54 euros.

Corporació local: Jorba (Anoia).

Títol: Urbanització de l’accés a Sant Genís.

Pressupost total: 19.439,48 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 9.719,74 euros.

Corporació local: Masquefa (Anoia).

Títol: Construcció d’un local social annex al pavelló poliesportiu de la Beguda Alta.

Pressupost total: 150.749,21 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 112.990,28 euros.

Corporació local: Piera (Anoia).

Títol: Dipòsit per a l’abastament d’aigua a Ca N’ Aguilera.

Pressupost total: 55.419,76 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 24.040,48 euros.

Corporació local: Pujalt (Anoia).

Títol: Rehabilitació del local social de l’Astor.

Pressupost total: 40.821,42 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 32.657,14 euros.

Corporació local: Rubió (Anoia).

Títol: Ampliació de l’enllumenat públic del Pla de Rubió.

Pressupost total: 32.808,48 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 31.168,06 euros.

Corporació local: la Torre de Claramunt (Anoia).

Títol: Arranjament del Torricó d’Espoia.

Pressupost total: 36.060,73 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 29.449,59 euros.

Corporació local: Castellgalí (Bages).

Títol: Millora de l’enllumenat públic del barri dels Torrents.

Pressupost total: 19.320,41 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 14.490,31 euros.

Corporació local: Navàs (Bages).

Títol: Rehabilitació i ampliació del cinema: teatre de Palà de Torroella.

Pressupost total: 192.452,08 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 72.121,45 euros.

Corporació local: Rajadell (Bages).

Títol: Millores en els nuclis de Rajadell: Servitge, Monistrolet i Molins.

Pressupost total: 94.007,84 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 72.121,45 euros.

Corporació local: Riudecols (Baix Camp).

Títol: Enllumenat i pavimentació de les voreres d’accés a les Irles.

Pressupost total: 42.914,80 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 32.186,10 euros.

Corporació local: Riudecols (Baix Camp).

Títol: Urbanització del carrer de la Concepció de les Voltes.

Pressupost total: 49.551,66 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 37.163,74 euros.

Corporació local: Camarles (Baix Ebre).

Títol: Urbanització de l’accés a Lligallo del Roig des de la N-340.

Pressupost total: 453.456,35 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Roquetes (Baix Ebre).

Títol: Urbanització de la zona adjacent al casal del Raval de Crist.

Pressupost total: 77.282,72 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 38.641,36 euros.

Corporació local: Begur (Baix Empordà).

Títol: Construcció de voreres a Esclanyà.

Pressupost total: 136.231,87 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Palamós (Baix Empordà).

Títol: Obres d’arranjament del barri del Figuerà.

Pressupost total: 324.168,17 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 107.143,72 euros.

Corporació local: Parlavà (Baix Empordà).

Títol: Obres d’adequació i pavimentació del camí de Daró.

Pressupost total: 73.278,17 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: la Pera (Baix Empordà).

Títol: Habilitació de la zona d’equipaments com a aparcament públic i de vehicles de Púbol, 1a fase.

Pressupost total: 43.823,57 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 27.170,62 euros.

Corporació local: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Títol: Urbanització de les places de la Bolleria i Sobrestany.

Pressupost total: 112.830,65 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 56.415,32 euros.

Corporació local: Vilopriu (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació dels carrers de Gaüses, 2a fase, i millora de l’abastament d’aigua.

Pressupost total: 239.656,88 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 81.136,63 euros.

Corporació local: Gavà (Baix Llobregat).

Títol: Plaça de Can Tries.

Pressupost total: 52.707,85 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 15.025,30 euros.

Corporació local: Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès).

Títol: Urbanització dels jardins de la Torre de Lletger.

Pressupost total: 61.364,53 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès).

Títol: Millora dels serveis urbanístics del Papiolet.

Pressupost total: 57.140,94 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès).

Títol: Millores dels serveis urbanístics de la Torregassa.

Pressupost total: 104.060,61 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Avià (Berguedà).

Títol: Millora de la urbanització a la Plana.

Pressupost total: 29.624,27 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 20.736,99 euros.

Corporació local: Berga (Berguedà).

Títol: Urbanitzacions i accessos al carrer la Farga.

Pressupost total: 28.795,75 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 17.277,45 euros.

Corporació local: Casserres (Berguedà).

Títol: Formació de la vorera al carrer principal de la colònia de l’Ametlla de Casserres.

Pressupost total: 14.898,96 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 10.429,27 euros.

Corporació local: Castellar del Riu (Berguedà).

Títol: Arranjament del carrer d’Espinalbet.

Pressupost total: 47.672,11 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 45.288,50 euros.

Corporació local: Puig-reig (Berguedà).

Títol: Urbanització de la colònia Cal Riera.

Pressupost total: 461.767,08 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 72.121,45 euros.

Corporació local: Saldes (Berguedà).

Títol: Arranjament de la carretera. Vella de Maçaners, 1a fase.

Pressupost total: 90.134,18 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 72.121,45 euros.

Corporació local: Alp (Cerdanya).

Títol: Connexió dels col·lectors amb la depuradora, al barri de l’Estació.

Pressupost total: 292.675,23 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 78.131,57 euros.

Corporació local: Bellver de Cerdanya (Cerdanya).

Títol: Pavimentació i serveis a Cortàs, 2a fase.

Pressupost total: 223.758,60 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Fontanals de Cerdanya (Cerdanya).

Títol: Pavimentació del camí de les Pereres a Sant Marc.

Pressupost total: 150.661,46 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 75.330,73 euros.

Corporació local: Llívia (Cerdanya).

Títol: Reforma del paviment dels carrers de Gorguja.

Pressupost total: 39.739,62 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 19.869,81 euros.

Corporació local: Barberà de la Conca (Conca de Barberà).

Títol: Canvi de la canonada d’aigua a Ollers.

Pressupost total: 25.961,42 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 17.910,44 euros.

Corporació local: l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Títol: Ampliació del col·lector del clavegueram i tancament del recinte del dipòsit d’aigua a les Masies.

Pressupost total: 41.854,27 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 29.297,99 euros.

Corporació local: Montblanc (Conca de Barberà).

Títol: Millora de la Instal·lació de l’enllumenat públic a Rojals.

Pressupost total: 18.616,56 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 12.100,76 euros.

Corporació local: Passanant (Conca de Barberà).

Títol: Obres complementàries de la planta baixa de l’edifici municipal de Belltall.

Pressupost total: 65.982,82 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 52.786,26 euros.

Corporació local: Pontils (Conca de Barberà).

Títol: Entrada a Vallespinosa.

Pressupost total: 33.630,45 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 26.904,35 euros.

Corporació local: Sant Pere de Ribes (Garraf).

Títol: Millora de l’enllumenat i la vialitat del nucli de Vilanoveta.

Pressupost total: 132.222,66 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Montagut (Garrotxa).

Títol: Adequació de l’aparcament i de la plaça d’Oix.

Pressupost total: 67.300,16 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: la Vall d’en Bas (Garrotxa).

Títol: Reposició del ferm de la carretera de Bas, Gorrancs i pavimentació de la circumval·lació dels Hostalets.

Pressupost total: 97.387,27 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 58.432,36 euros.

Corporació local: Sant Gregori (Gironès).

Títol: Nova captació d’aigua al sector de Taialà.

Pressupost total: 199.906,95 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Sant Martí de Llémena (Gironès).

Títol: Sanejament i depuració d’aigües residuals del nucli del Pla de Sant Joan.

Pressupost total: 39.666,80 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 23.800,08 euros.

Corporació local: Palafolls (Maresme).

Títol: Ampliació de la xarxa de clavegueram de Sant Genís, 3a fase.

Pressupost total: 175.230,99 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 72.121,45 euros.

Corporació local: Ulldecona (Montsià).

Títol: Millora de l’abastament d’aigua, 2a fase.

Pressupost total: 284.270,67 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 13.823,28 euros.

Corporació local: Ulldecona (Montsià).

Títol: Dependències municipals a les Ventalles.

Pressupost total: 37.214,20 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 24.189,23 euros.

Corporació local: Ulldecona (Montsià).

Títol: Dependències municipals a Valentins.

Pressupost total: 55.324,88 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 35.961,17 euros.

Corporació local: Artesa de Segre (Noguera).

Títol: Renovació de la xarxa de clavegueram a Baldomar, 2a fase.

Pressupost total: 52.894,70 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 37.026,29 euros.

Corporació local: Artesa de Segre (Noguera).

Títol: Pavimentació de carrers a Seró, 2a fase.

Pressupost total: 19.460,50 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 13.622,35 euros.

Corporació local: Camarasa (Noguera).

Títol: Xarxa de clavegueram de Sant Llorenç de Montgai.

Pressupost total: 54.057,05 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Cubells (Noguera).

Títol: Eixamplament de l’accés al nucli de la Torre de Fluvià, 1a fase.

Pressupost total: 50.479,79 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Foradada (Noguera).

Títol: Pavimentació del camí de Rubió i canvi d’ubicació dels comptadors d’aigua a Rubió de Dalt.

Pressupost total: 12.493,77 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 9.995,02 euros.

Corporació local: Oliola (Noguera).

Títol: Pavimentació d’un carrer i construcció d’un mur al Gos.

Pressupost total: 24.086,18 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 19.268,94 euros.

Corporació local: Balenyà (Osona).

Títol: Urbanització del carrer de la Serreta de Balenyà.

Pressupost total: 87.009,99 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 37.089,30 euros.

Corporació local: les Masies de Voltregà (Osona).

Títol: Adequació de l’accés al casal d’avis de la Gleva.

Pressupost total: 8.577,69 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 6.004,38 euros.

Corporació local: les Masies de Voltregà (Osona).

Títol: Pas peatonal sota la N-152 a Vinyoles.

Pressupost total: 30.056,26 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 21.039,38 euros.

Corporació local: Abella de la Conca (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació de carrers a Boixols.

Pressupost total: 34.030,99 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 27.224,79 euros.

Corporació local: Conca de Dalt (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació dels carrers Camí del Bancal i altres a Hortoneda.

Pressupost total: 45.595,60 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 36.541,54 euros.

Corporació local: Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà).

Títol: Millora de l’abastament d’aigua a Figuerola d’Orcau.

Pressupost total: 48.472,63 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 12.313,99 euros.

Corporació local: Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà).

Títol: Condicionament de l’entorn de l’església a Conques.

Pressupost total: 51.084,03 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 38.313,02 euros.

Corporació local: Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà).

Títol: Nou dipòsit regulador d’aigua a Benavent de la Conca.

Pressupost total: 47.599,46 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 35.699,59 euros.

Corporació local: la Pobla de Segur (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació de l’accés al nucli de Sant Joan de Vinyafrescal.

Pressupost total: 48.895,57 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 34.226,89 euros.

Corporació local: Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació de carrers a Castellnou del Montsec.

Pressupost total: 61.185,56 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: la Torre de Cabdella (Pallars Jussà).

Títol: Millora d’un tram del clavegueram, pavimentació i enllumenat de carrers a la Plana de Mont-rós, 1a fase.

Pressupost total: 59.850,72 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Tremp (Pallars Jussà).

Títol: Arranjament de la plaça a Eroles.

Pressupost total: 45.075,91 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 28.743,51 euros.

Corporació local: Tremp (Pallars Jussà).

Títol: Xarxa de sanejament i captació d’aigua a Espluga de Serra.

Pressupost total: 90.854,20 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 52.588,56 euros.

Corporació local: Esterri de Cardós (Pallars Sobirà).

Títol: Ampliació del cementiri d’Arrós de Cardós.

Pressupost total: 21.379,15 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 17.103,32 euros.

Corporació local: Farrera (Pallars Sobirà).

Títol: Condicionament de carrers a Montescladó.

Pressupost total: 57.078,41 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 45.662,73 euros.

Corporació local: la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació parcial al nucli d’Escart.

Pressupost total: 47.499,00 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 37.999,19 euros.

Corporació local: la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació d’Escalarre.

Pressupost total: 49.055,40 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Llavorsí (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació parcial d’Aidí, 2a fase.

Pressupost total: 30.388,03 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 20.306,86 euros.

Corporació local: Sort (Pallars Sobirà).

Títol: Urbanització a Llarven.

Pressupost total: 31.524,71 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 22.067,30 euros.

Corporació local: Tírvia (Pallars Sobirà).

Títol: Xarxa de clavegueram a Terveu.

Pressupost total: 53.751,49 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Vall de Cardós (Pallars Sobirà).

Títol: Canalització d’aigües pluvials i sanejament a Anàs.

Pressupost total: 43.721,88 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 34.977,50 euros.

Corporació local: Cornellà del Terri (Pla de l’Estany).

Títol: Sanejament del nucli de Borgonyà i del Molí Vell.

Pressupost total: 185.520,76 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 74.208,30 euros.

Corporació local: Porqueres (Pla de l’Estany).

Títol: Pavimentació del camí d’accés a Miànigues, Prat Roig i Prat Dallas, 1a fase.

Pressupost total: 210.834,33 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 84.333,73 euros.

Corporació local: Vilademuls (Pla de l’Estany).

Títol: Abastament d’aigua i soterrament de serveis del nucli de Vilafreser.

Pressupost total: 59.826,74 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 8.822,91 euros.

Corporació local: Cornudella de Montsant (Priorat).

Títol: Serveis a Albarca, fases 1a i 2a.

Pressupost total: 104.890,57 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 78.131,57 euros.

Corporació local: la Morera de Montsant (Priorat).

Títol: Dependències municipals a Escaladei.

Pressupost total: 48.832,23 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 36.060,73 euros.

Corporació local: Tivissa (Ribera d’Ebre).

Títol: Pavimentació de carrers de Llaberia.

Pressupost total: 65.818,16 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Molló (Ripollès).

Títol: Pavimentació dels carrers del Mig, de Dalt i d’Enllà, del nucli d’Espinavell.

Pressupost total: 42.296,09 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 33.836,87 euros.

Corporació local: Molló (Ripollès).

Títol: Placeta a Fabert.

Pressupost total: 56.418,30 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 37.002,39 euros.

Corporació local: Ribes de Freser (Ripollès).

Títol: Implantació de la xarxa de sanejament del nucli de Batet.

Pressupost total: 149.637,66 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 82.300,72 euros.

Corporació local: les Oluges (Segarra).

Títol: Pavimentació dels camins de les Oluges-Santa Fe.

Pressupost total: 48.995,31 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: els Plans de Sió (Segarra).

Títol: Pavimentació del carrer de circumval·lació de Canós.

Pressupost total: 47.068,92 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 35.301,69 euros.

Corporació local: els Plans de Sió (Segarra).

Títol: Pavimentació de carrers d’Hostafrancs.

Pressupost total: 72.534,88 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Sant Ramon (Segarra).

Títol: Enllumenat públic a les masies de Portell.

Pressupost total: 24.454,51 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 18.340,88 euros.

Corporació local: Talavera (Segarra).

Títol: Millora dels accessos a Pàvia.

Pressupost total: 40.330,23 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 32.264,18 euros.

Corporació local: Torà (Segarra).

Títol: Urbanització de la vorera de la plaça de Claret.

Pressupost total: 49.889,75 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 37.418,17 euros.

Corporació local: Torà (Segarra).

Títol: Urbanització vorera de l’accés a Sant Serni.

Pressupost total: 28.548,89 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 21.409,61 euros.

Corporació local: Gimenells i el Pla de la Font (Segrià).

Títol: Urbanització del carrer a Santa Maria de Gimenells.

Pressupost total: 153.060,78 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Amer (Selva).

Títol: Connexió de la xarxa d’aigua de Sant Climent.

Pressupost total: 76.734,60 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Arbúcies (Selva).

Títol: Reforma de l’enllumenat del carrer Mossèn Pere Ribot, del nucli de Joanet.

Pressupost total: 18.032,71 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 12.622,90 euros.

Corporació local: la Cellera de Ter (Selva).

Títol: Enllumenat, voreres, soterrament de la baixa tensió i telecomunicacions al barri de les Brugueres.

Pressupost total: 91.289,44 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 63.902,61 euros.

Corporació local: Sant Julià del Llor i Bonmatí (Selva).

Títol: Ordenació de la plaça de Don Manuel de Bonmatí.

Pressupost total: 49.753,48 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Riner (Solsonès).

Títol: Condicionament de la placeta de Santa Susanna.

Pressupost total: 9.584,88 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 7.667,90 euros.

Corporació local: Agramunt (Urgell).

Títol: Infraestructura al camí de la Donzell, al carrer Nou, a la travessia del carrer Major i al carrer d’Avall.

Pressupost total: 89.993,97 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Agramunt (Urgell).

Títol: Dipòsit regulador d’aigües pluvials de la Donzell.

Pressupost total: 78.486,90 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 52.588,56 euros.

Corporació local: la Fuliola (Urgell).

Títol: Urbanització del carrer 12 de gener.

Pressupost total: 91.037,09 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Bausen (Val d’Aran).

Títol: Enllumenat públic a Pontaut.

Pressupost total: 58.798,88 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 39.065,79 euros.

Corporació local: Canejan (Val d’Aran).

Títol: Captació i subministrament d’aigua a Porcingles.

Pressupost total: 47.004,25 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 37.603,40 euros.

Corporació local: Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Títol: PERI del Turó de Can Sant Joan, 1a etapa.

Pressupost total: 98.986,70 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 49.493,35 euros.

Corporació local: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Títol: Instal·lació de l’enllumenat públic a les Planes, a la carretera de la Vall i al carrer de Sant Ignasi de Loiola.

Pressupost total: 98.986,70 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 49.493,35 euros.

Corporació local: Vacarisses (Vallès Occidental).

Títol: Clavegueram de la carretera d’Olesa al tram de Coll Cardús a Torreblanca.

Pressupost total: 27.027,56 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 10.217,21 euros.

Corporació local: Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental).

Títol: Urbanització del nucli rural de Can Marlés.

Pressupost total: 105.690,79 euros.

Subvenció PUOSC-NA: 30.050,61 euros.

d)  Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona (DG)

Corporació local: Agullana (Alt Empordà).

Títol: Arranjament del camí del nucli de l’Estrada a la carretera N-II.

Pressupost total: 125.916,90 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 11.928,85 euros.

Corporació local: Espolla (Alt Empordà).

Títol: Reforma del local social, 3a fase.

Pressupost total: 166.041,08 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 33.208,21 euros.

Corporació local: Fortià (Alt Empordà).

Títol: Construcció d’un edifici sociocultural.

Pressupost total: 196.619,08 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 36.643,85 euros.

Corporació local: Masarac (Alt Empordà).

Títol: Cementiri municipal.

Pressupost total: 106.612,52 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 37.314,38 euros.

Corporació local: Pontós (Alt Empordà).

Títol: Ampliació del centre cultural.

Pressupost total: 55.295,31 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 16.588,60 euros.

Corporació local: Rabós (Alt Empordà).

Títol: Reforma de l’ajuntament.

Pressupost total: 18.781,90 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 9.390,95 euros.

Corporació local: la Selva de Mar (Alt Empordà).

Títol: Rehabilitació del trull d’oli de can Rubiés, 1a fase.

Pressupost total: 115.093,82 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 90.151,82 euros.

Corporació local: la Vajol (Alt Empordà).

Títol: Arranjament del cementiri i del seu entorn.

Pressupost total: 37.533,61 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 18.766,81 euros.

Corporació local: Vilabertran (Alt Empordà).

Títol: Instal·lació d’un ascensor a la casa de la vila (edifici Torre d’en Reig).

Pressupost total: 34.761,79 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 17.380,90 euros.

Corporació local: Vilafant (Alt Empordà).

Títol: Acabament del pavelló poliesportiu de les Forques.

Pressupost total: 389.026,79 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 60.101,21 euros.

Corporació local: Vilamalla (Alt Empordà).

Títol: Cobriment de la pista poliesportiva.

Pressupost total: 292.964,86 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 49.804,03 euros.

Corporació local: Vilamaniscle (Alt Empordà).

Títol: Acabaments dels interiors de la sala polivalent.

Pressupost total: 42.287,57 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 21.143,79 euros.

Corporació local: la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà).

Títol: Rehabilitació del cementiri municipal.

Pressupost total: 75.655,01 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 30.262,01 euros.

Corporació local: Parlavà (Baix Empordà).

Títol: Local polivalent, 1a fase.

Pressupost total: 228.937,54 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 90.151,82 euros.

Corporació local: Regencós (Baix Empordà).

Títol: Centre cívic polivalent, 1a fase.

Pressupost total: 301.643,52 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 90.151,82 euros.

Corporació local: Ullastret (Baix Empordà).

Títol: Condicionament com a dependències municipals d’un edifici municipal, 1a fase.

Pressupost total: 84.370,67 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 27.975,54 euros.

Corporació local: Alp (Cerdanya).

Títol: Ampliació del cementiri municipal.

Pressupost total: 106.815,78 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 53.407,89 euros.

Corporació local: Ger (Cerdanya).

Títol: Adequació d’un edifici per a activitats socioculturals (Casa Nimeria).

Pressupost total: 82.756,30 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 11.264,76 euros.

Corporació local: Cassà de la Selva (Gironès).

Títol: Millora del cementiri municipal, 1a fase.

Pressupost total: 153.354,37 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 30.050,61 euros.

Corporació local: Celrà (Gironès).

Títol: Instal·lacions de les naus centrals de la fàbrica Pagans.

Pressupost total: 210.315,10 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 60.101,21 euros.

Corporació local: Salt (Gironès).

Títol: Rehabilitació dels locals de l’antiga escola Guimerà per a usos municipals.

Pressupost total: 200.927,79 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 90.151,82 euros.

Corporació local: Vilablareix (Gironès).

Títol: Reforma i adequació de l’ajuntament.

Pressupost total: 127.351,42 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 48.080,97 euros.

Corporació local: Espinelves (Osona).

Títol: Adaptació de l’estructura existent al centre cívic municipal, 1a fase.

Pressupost total: 66.733,93 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 21.346,72 euros.

Corporació local: Gombrèn (Ripollès).

Títol: Casal d’avis.

Pressupost total: 528.356,95 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 42.070,85 euros.

Corporació local: Llanars (Ripollès).

Títol: Nova construcció dels vestidors de la piscina municipal.

Pressupost total: 241.026,82 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 42.070,85 euros.

Corporació local: Sant Joan de les Abadesses (Ripollès).

Títol: Escola comarcal de música i centre cultural mexicà el Palmàs, 2a fase.

Pressupost total: 313.269,69 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 36.060,73 euros.

Corporació local: Arbúcies (Selva).

Títol: Ampliació del cementiri, 1a fase.

Pressupost total: 95.842,24 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 47.921,12 euros.

Corporació local: Blanes (Selva).

Títol: Ampliació del cementiri municipal.

Pressupost total: 253.090,20 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 72.121,45 euros.

Corporació local: Maçanet de la Selva (Selva).

Títol: Nou cementiri municipal.

Pressupost total: 580.455,60 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 72.121,45 euros.

Corporació local: Riells i Viabrea (Selva).

Títol: Obres d’ampliació del casal del poble.

Pressupost total: 242.767,82 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 48.553,56 euros.

Corporació local: Riudellots de la Selva (Selva).

Títol: Nova seu de la casa consistorial - edifici polivalent.

Pressupost total: 1.219.235,83 euros.

Subvenció PUOSC-DG: 72.121,45 euros.

e)  Programa específic de la Diputació Lleida (DL)

Corporació local: Arsèguel (Alt Urgell).

Títol: Millores del clavegueram.

Pressupost total: 30.326,61 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 16.821,37 euros.

Corporació local: Fígols i Alinyà (Alt Urgell).

Títol: Xarxa d’abastament d’aigua potable i de clavegueram de les Sorts.

Pressupost total: 76.200,90 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 19.442,71 euros.

Corporació local: Ribera d’Urgellet (Alt Urgell).

Títol: Condicionament urbà i pavimentació dels carrers: Coromina, Sant Sebastià, Partdevila i plaça de Vall.

Pressupost total: 69.649,69 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 23.606,52 euros.

Corporació local: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).

Títol: Urbanització del carrer del Bisbe Benllonch.

Pressupost total: 527.415,02 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 63.166,30 euros.

Corporació local: les Valls d’Aguilar (Alt Urgell).

Títol: Abastament d’aigua potable i clavegueram a Bellpui.

Pressupost total: 98.181,67 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 21.696,53 euros.

Corporació local: les Valls de Valira (Alt Urgell).

Títol: Cementiri a Calbinyà.

Pressupost total: 114.217,90 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 24.848,33 euros.

Corporació local: Vilaller (Alta Ribagorça).

Títol: Urbanització dels carrers Mossèn Antoni Navarri i Nou.

Pressupost total: 183.000,95 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 19.536,99 euros.

Corporació local: Gósol (Berguedà).

Títol: Accés al barri de Bustarols.

Pressupost total: 42.270,03 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 17.771,53 euros.

Corporació local: Riu de Cerdanya (Cerdanya).

Títol: Arranjament de les canonades d’aigua potable i de la xarxa de clavegueram.

Pressupost total: 56.150,22 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 16.376,02 euros.

Corporació local: l’Albagés (Garrigues).

Títol: Reparació de la xarxa d’aigua potable.

Pressupost total: 122.224,75 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 18.458,43 euros.

Corporació local: Bovera (Garrigues).

Títol: Arranjament de la pista poliesportiva enllumenada.

Pressupost total: 61.269,70 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 18.168,07 euros.

Corporació local: el Cogul (Garrigues).

Títol: Reparació de les piscines i condicionament d’un mur de contenció i una tanca.

Pressupost total: 30.059,31 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 17.189,69 euros.

Corporació local: la Floresta (Garrigues).

Títol: Construcció de les piscines municipals, 1a fase.

Pressupost total: 58.145,85 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 16.836,25 euros.

Corporació local: la Granadella (Garrigues).

Títol: Noves dependències municipals i centre cívic i social, 1a fase-A.

Pressupost total: 423.834,67 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 20.548,03 euros.

Corporació local: Granyena de les Garrigues (Garrigues).

Títol: Disposició addicional 5.1.

Pressupost total: 46.099,80 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 17.003,95 euros.

Corporació local: Juncosa (Garrigues).

Títol: Desglossat número 2 de l’ampliació de l’abastament d’aigua potable a Juncosa.

Pressupost total: 174.747,89 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 19.325,48 euros.

Corporació local: Bellcaire d’Urgell (Noguera).

Títol: Planta potabilitzadora.

Pressupost total: 503.142,41 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 22.425,21 euros.

Corporació local: Penelles (Noguera).

Títol: Cobriment de la pista poliesportiva.

Pressupost total: 314.169,99 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 20.000,22 euros.

Corporació local: la Sentiu de Sió (Noguera).

Títol: Urbanització dels carrers: Escoles, carrer núm. 17 i carrer núm. 18.

Pressupost total: 217.416,27 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 19.092,66 euros.

Corporació local: Térmens (Noguera).

Títol: Arranjament del camí del cementiri (des del sòl urbà fins al cementiri) i camí des del sòl urbà fins a la carretera 1313 de Térmens (Sector Sud)

Pressupost total: 43.628,20 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 22.269,57 euros.

Corporació local: Castell de Mur (Pallars Jussà).

Títol: Nova captació, portada d’aigua, dipòsit regulador i sistema de bombeig a Mur, Vilamolat i Collmorté.

Pressupost total: 300.456,22 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 18.893,03 euros.

Corporació local: Conca de Dalt (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació del carrer Cap de Nucli a Pont de Claverol.

Pressupost total: 46.646,88 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 21.924,41 euros.

Corporació local: Gavet de la Conca (Pallars Jussà).

Títol: Arranjament de murs perimetrals cementiri i urbanització antic fossar a St. Cristòfol de la Vall.

Pressupost total: 68.859,88 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 21.216,56 euros.

Corporació local: Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà).

Títol: Local social 1a fase.

Pressupost total: 194.577,67 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 26.180,24 euros.

Corporació local: Llimiana (Pallars Jussà).

Títol: Ampliació i millora de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió.

Pressupost total: 129.586,65 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 17.551,56 euros.

Corporació local: la Pobla de Segur (Pallars Jussà).

Títol: Adequació de l’accés al Centre d’Atenció Primària.

Pressupost total: 166.206,05 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 29.865,43 euros.

Corporació local: Salàs de Pallars (Pallars Jussà).

Títol: Reforma de la xarxa de distribució elèctrica de baixa tensió.

Pressupost total: 151.960,33 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 18.021,65 euros.

Corporació local: Senterada (Pallars Jussà).

Títol: Pavimentació de la plaça de l’Ajuntament.

Pressupost total: 61.187,00 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 18.924,51 euros.

Corporació local: Talarn (Pallars Jussà).

Títol: Xarxa de baixa tensió.

Pressupost total: 61.388,24 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 18.151,02 euros.

Corporació local: la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà).

Títol: Construcció d’un mur i arranjament de l’accés del cementiri.

Pressupost total: 42.674,88 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 21.384,44 euros.

Corporació local: Vall de Cardós (Pallars Sobirà).

Títol: Pavimentació parcial de Bonestarre, 2a fase.

Pressupost total: 39.845,40 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 19.792,64 euros.

Corporació local: Barbens (Pla d’Urgell).

Títol: Asfaltat de camins.

Pressupost total: 193.263,26 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 19.299,31 euros.

Corporació local: Bellvís (Pla d’Urgell).

Títol: Accés a la població pel camí de Sidamon.

Pressupost total: 50.190,06 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 25.955,01 euros.

Corporació local: Castellnou de Seana (Pla d’Urgell).

Títol: Urbanització del carrer Molí de l’oli i camí d’Ivars.

Pressupost total: 144.011,31 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 19.333,82 euros.

Corporació local: Linyola (Pla d’Urgell).

Títol: Pavimentació i urbanització del carrer de Lluís Companys i part del carrer de Francesc.

Pressupost total: 149.087,59 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 26.457,59 euros.

Corporació local: Miralcamp (Pla d’Urgell).

Títol: Pavimentació del carrer de la Creu i adjacents.

Pressupost total: 191.681,99 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 21.507,58 euros.

Corporació local: Mollerussa (Pla d’Urgell).

Títol: Remodelació de l’ajuntament, 1a fase.

Pressupost total: 355.817,89 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 55.993,40 euros.

Corporació local: Biosca (Segarra).

Títol: Pavimentació de carrers de la Costa i del lateral del carrer Torrent de Pasterola.

Pressupost total: 69.645,43 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 18.118,11 euros.

Corporació local: Ivorra (Segarra).

Títol: Urbanització de la plaça de les Eres, c/ Interior, c/ d’accés a la zona esportiva.

Pressupost total: 209.939,50 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 16.844,24 euros.

Corporació local: les Oluges (Segarra).

Títol: Pavimentació de carrers a les Oluges i Santa Fe.

Pressupost total: 122.671,97 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 17.566,32 euros.

Corporació local: Ribera d’Ondara (Segarra).

Títol: Parc infantil a Sant Pere dels Arquells.

Pressupost total: 34.599,56 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 21.906,06 euros.

Corporació local: Sant Guim de Freixenet (Segarra).

Títol: Centre de promoció esportiva i turística.

Pressupost total: 145.757,47 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 23.312,04 euros.

Corporació local: Sant Guim de la Plana (Segarra).

Títol: Construcció d’un pou i renovació de la xarxa de subministrament d’aigua potable.

Pressupost total: 71.441,05 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 17.539,61 euros.

Corporació local: els Alamús (Segrià).

Títol: Equipament sociocultural, 1a fase.

Pressupost total: 310.079,53 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 19.600,37 euros.

Corporació local: Alcoletge (Segrià).

Títol: Urbanització del carrer de Pompeu Fabra.

Pressupost total: 328.209,24 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 23.069,45 euros.

Corporació local: Alfarràs (Segrià).

Títol: Urbanització de la ronda sud, 2a fase.

Pressupost total: 249.389,05 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 28.656,66 euros.

Corporació local: Almacelles (Segrià).

Títol: Urbanització del parc de l’Aigua.

Pressupost total: 175.555,68 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 40.295,79 euros.

Corporació local: Almenar (Segrià).

Títol: Enllumenat públic, 1a fase.

Pressupost total: 393.737,48 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 31.592,11 euros.

Corporació local: Artesa de Lleida (Segrià).

Títol: Urbanització carrer de Jacint Verdaguer.

Pressupost total: 91.669,94 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 21.448,70 euros.

Corporació local: Corbins (Segrià).

Títol: Adequació i millora del centre cultural.

Pressupost total: 513.198,05 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 20.657,01 euros.

Corporació local: la Granja d’Escarp (Segrià).

Títol: Construcció d’un centre cívic, 1a fase.

Pressupost total: 1.416.854,65 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 21.175,78 euros.

Corporació local: Lleida (Segrià).

Títol: Urbanització del carrer del Governador Montcada.

Pressupost total: 502.492,16 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 153.859,10 euros.

Corporació local: Montoliu de Lleida (Segrià).

Títol: Condicionament del carrer de Lleida i altres.

Pressupost total: 93.760,15 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 18.167,51 euros.

Corporació local: Sarroca de Lleida (Segrià).

Títol: Instal·lacions d’enllumenat públic.

Pressupost total: 156.965,26 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 18.536,30 euros.

Corporació local: Sunyer (Segrià).

Títol: Urbanització dels carrers d’Eral, del camí de Sarroca i d’un tram del carrer de les Escoles.

Pressupost total: 247.366,58 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 17.494,84 euros.

Corporació local: Torrebesses (Segrià).

Títol: Vestidors a la zona esportiva.

Pressupost total: 96.423,06 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 17.764,15 euros.

Corporació local: Guixers (Solsonès).

Títol: Pavimentació dels camins de Sant Martí de Guixers i Corominas, 1a fase.

Pressupost total: 76.350,80 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 18.885,75 euros.

Corporació local: la Molsosa (Solsonès).

Títol: Pavimentació asfàltica dels accessos d’Anfesta, camí de Santaularia.

Pressupost total: 31.252,63 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 17.145,01 euros.

Corporació local: Bellpuig (Urgell).

Títol: Rehabilitació de l’edifici teatre-cinema Goya: amfiteatre, platea i escenari.

Pressupost total: 465.299,09 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 33.324,40 euros.

Corporació local: Nalec (Urgell).

Títol: Remodelació integral de l’edifici municipal (2a fase reforma Casa de la Vila).

Pressupost total: 61.360,54 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 16.569,03 euros.

Corporació local: Sant Martí de Riucorb (Urgell).

Títol: Urbanització del carrer d’accés a la residència.

Pressupost total: 100.994,48 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 20.285,91 euros.

Corporació local: Tàrrega (Urgell).

Títol: Urbanització de la plaça dels Comediants.

Pressupost total: 268.406,57 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 68.808,64 euros.

Corporació local: Verdú (Urgell).

Títol: Urbanització de la zona del Molí de Vent, 2a part de la 1a fase, 1a. part de la 2a. fase i 3a fase.

Pressupost total: 152.873,26 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 20.629,95 euros.

Corporació local: Vilagrassa (Urgell).

Títol: Construcció d’un col·lector general de sanejament.

Pressupost total: 220.746,29 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 18.041,04 euros.

Corporació local: Les (Val d’Aran).

Títol: Pavimentació dels carrers Saviela i Castèth.

Pressupost total: 64.434,30 euros.

Subvenció PUOSC-DL: 19.133,95 euros.

f) Programa específic d’acció municipal de la Diputació de Tarragona (DT)

Corporació local: Aiguamúrcia (Alt Camp).

Títol: Enllumenat dels carrers de les Pobles, 1a i 2a fases.

Pressupost total: 108.013,98 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 28.548,08 euros.

Corporació local: Alcover (Alt Camp).

Títol: Tanatori municipal.

Pressupost total: 146.947,46 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 79.816,82 euros.

Corporació local: Alcover (Alt Camp).

Títol: Condicionament de voravies, pavimentació i serveis en un tram del raval del Carme.

Pressupost total: 68.646,32 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 13.729,26 euros.

Corporació local: Bràfim (Alt Camp).

Títol: Rehabilitació de la façana de l’ajuntament.

Pressupost total: 15.626,31 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 15.003,08 euros.

Corporació local: Bràfim (Alt Camp).

Títol: Adquisició d’un edifici per a ús social.

Pressupost total: 36.060,73 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 36.060,73 euros.

Corporació local: Cabra del Camp (Alt Camp).

Títol: Condicionament d’equipaments socials.

Pressupost total: 112.157,80 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 28.039,45 euros.

Corporació local: Figuerola del Camp (Alt Camp).

Títol: Vestidors esportius i magatzem, 2a fase.

Pressupost total: 90.142,56 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 26.774,67 euros.

Corporació local: Figuerola del Camp (Alt Camp).

Títol: Continuació de l’equipament de magatzem municipal i vestidors esportius, fase A.

Pressupost total: 63.251,27 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 12.650,25 euros.

Corporació local: Figuerola del Camp (Alt Camp).

Títol: Adquisició de la finca Torre de la Mixarda.

Pressupost total: 14.051,58 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 14.051,58 euros.

Corporació local: els Garidells (Alt Camp).

Títol: Recuperació d’un espai destinat a equipament urbà.

Pressupost total: 26.985,61 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 26.985,61 euros.

Corporació local: els Garidells (Alt Camp).

Títol: Condicionament del lateral i construcció de cuneta a un tram del camí del Riu.

Pressupost total: 10.667,47 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 2.133,50 euros.

Corporació local: Montferri (Alt Camp).

Títol: Local polivalent d’activitats manuals i magatzem.

Pressupost total: 68.318,19 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 63.581,07 euros.

Corporació local: Nulles (Alt Camp).

Títol: Vestidors i graderia de la pista poliesportiva.

Pressupost total: 165.402,17 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 52.294,24 euros.

Corporació local: Picamoixons (Alt Camp).

Títol: Compra d’immobles.

Pressupost total: 7.693,92 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 6.010,12 euros.

Corporació local: Picamoixons (Alt Camp).

Títol: Enjardinaments.

Pressupost total: 23.626,80 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 22.256,25 euros.

Corporació local: el Pla de Santa Maria (Alt Camp).

Títol: Pavimentació i serveis de voreres a l’avinguda de Gaudí, 1a fase.

Pressupost total: 213.393,28 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 100.979,05 euros.

Corporació local: el Pont d’Armentera (Alt Camp).

Títol: Pavimentació i clavegueram a diversos carrers del nucli antic.

Pressupost total: 172.168,95 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 24.040,48 euros.

Corporació local: el Pont d’Armentera (Alt Camp).

Títol: Rehabilitació d’un edifici per a activitats culturals.

Pressupost total: 75.743,99 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 54.220,14 euros.

Corporació local: la Riba (Alt Camp).

Títol: Urbanització dels carrers de Cap de Riba.

Pressupost total: 30.528,43 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 12.431,46 euros.

Corporació local: la Riba (Alt Camp).

Títol: Accés a les escoles municipals.

Pressupost total: 65.358,76 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 16.339,69 euros.

Corporació local: Valls (Alt Camp).

Títol: Compra d’edificis.

Pressupost total: 70.538,32 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 35.269,16 euros.

Corporació local: Valls (Alt Camp).

Títol: Millora de la plaça de la Fusta.

Pressupost total: 62.371,30 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 12.474,26 euros.

Corporació local: Vila-rodona (Alt Camp).

Títol: Rehabilitació i recuperació de la zona de la muralla, casc antic i carrer de Marià Fortuny.

Pressupost total: 136.854,92 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 36.084,77 euros.

Corporació local: l’Albiol (Baix Camp).

Títol: Pavimentació del carrer per als vianants.

Pressupost total: 44.127,49 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 31.685,36 euros.

Corporació local: l’Albiol (Baix Camp).

Títol: Urbanització de la vorera.

Pressupost total: 125.735,32 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 31.853,64 euros.

Corporació local: l’Aleixar (Baix Camp).

Títol: Pavimentació del carrer de Guardiola.

Pressupost total: 259.507,21 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 12.020,24 euros.

Corporació local: l’Aleixar (Baix Camp).

Títol: Redistribució interior de la casa de la vila.

Pressupost total: 137.468,65 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 74.179,92 euros.

Corporació local: Arbolí (Baix Camp).

Títol: Reforma de la casa de la vila i supressió de barreres arquitectòniques.

Pressupost total: 75.019,94 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 63.499,93 euros.

Corporació local: les Borges del Camp (Baix Camp).

Títol: Urbanització de l’avinguda del Baix Camp.

Pressupost total: 181.744,09 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 86.173,12 euros.

Corporació local: les Borges del Camp (Baix Camp).

Títol: Enllumenat de la carretera.

Pressupost total: 30.809,95 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 14.424,29 euros.

Corporació local: Botarell (Baix Camp).

Títol: Urbanització del carrer del Corralot, 2a fase.

Pressupost total: 43.697,42 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 34.179,56 euros.

Corporació local: Capafonts (Baix Camp).

Títol: Urbanització de diversos carrers, 1a fase.

Pressupost total: 126.369,44 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 24.192,00 euros.

Corporació local: Capafonts (Baix Camp).

Títol: Adequació de l’antiga escola com a ampliació de les dependències municipals.

Pressupost total: 51.321,19 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 26.078,68 euros.

Corporació local: Castellvell del Camp (Baix Camp).

Títol: Ampliació de l’edifici d’equipaments culturals.

Pressupost total: 326.013,19 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 99.431,44 euros.

Corporació local: Colldejou (Baix Camp).

Títol: Arranjament de l’antiga rectoria per a l’allotjament de turisme rural, 1a fase.

Pressupost total: 102.171,97 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 40.118,09 euros.

Corporació local: la Febró (Baix Camp).

Títol: Arranjament del cementiri.

Pressupost total: 41.379,91 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 41.379,91 euros.

Corporació local: Montbrió del Camp (Baix Camp).

Títol: Consultori mèdic i dependències municipals.

Pressupost total: 68.597,54 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 23.025,86 euros.

Corporació local: Reus (Baix Camp).

Títol: Urbanització del carrer del migdia al barri de la Immaculada.

Pressupost total: 253.312,92 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 126.656,46 euros.

Corporació local: Reus (Baix Camp).

Títol: Enllumenat de la zona de l’autovia de Bellisens.

Pressupost total: 375.097,99 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 165.510,33 euros.

Corporació local: Reus (Baix Camp).

Títol: Pavimentació i serveis al carrer del Notari Rull.

Pressupost total: 50.480,38 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 5.048,04 euros.

Corporació local: Vinyols i els Arcs (Baix Camp).

Títol: Vial de circumval·lació, 1a fase.

Pressupost total: 149.387,76 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 99.506,57 euros.

Corporació local: l’Aldea (Baix Ebre).

Títol: Pavelló poliesportiu, 3a fase.

Pressupost total: 272.389,65 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 72.121,45 euros.

Corporació local: Camarles (Baix Ebre).

Títol: Urbanització de l’accés a Lligallo del Roig des de la N-340.

Pressupost total: 453.456,35 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 68.948,11 euros.

Corporació local: Roquetes (Baix Ebre).

Títol: Urbanització del passeig del Canal, 1a fase.

Pressupost total: 300.503,61 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 67.936,91 euros.

Corporació local: Albinyana (Baix Penedès).

Títol: Remodelació d’espais públics a Bonaterra.

Pressupost total: 298.412,55 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 99.719,93 euros.

Corporació local: l’Arboç (Baix Penedès).

Títol: Vestidors i piscina municipal.

Pressupost total: 599.533,94 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 118.480,52 euros.

Corporació local: Banyeres del Penedès (Baix Penedès).

Títol: Llar de dia sociocultural.

Pressupost total: 300.667,32 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 100.955,01 euros.

Corporació local: Bellvei (Baix Penedès).

Títol: Centre cívic per a equipament públic.

Pressupost total: 235.307,13 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 99.987,38 euros.

Corporació local: Bonastre (Baix Penedès).

Títol: Renovació dels serveis d’aigua, enllumenat públic i pavimentació de diversos carrers, 2a fase.

Pressupost total: 216.210,44 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 73.107,11 euros.

Corporació local: Llorenç del Penedès (Baix Penedès).

Títol: Urbanització de la rambla Marinada, 3a fase, illes 1 i 2.

Pressupost total: 320.338,01 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 100.549,33 euros.

Corporació local: el Montmell (Baix Penedès).

Títol: Rehabilitació de l’edifici de ca’l Ventosa per a dependències municipals a la Juncosa de Montmell.

Pressupost total: 146.780,37 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 73.335,50 euros.

Corporació local: Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès).

Títol: Millores dels serveis urbanístics de la Torregassa.

Pressupost total: 104.060,61 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 33.055,67 euros.

Corporació local: Blancafort (Conca de Barberà).

Títol: Espais auxiliars de les Instal·lacions esportives, edifici de vestidors, 1a fase.

Pressupost total: 77.502,75 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 73.293,43 euros.

Corporació local: Conesa (Conca de Barberà).

Títol: Pavimentació del carrer Nou i del carrer de la Muralla.

Pressupost total: 47.956,35 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 47.956,35 euros.

Corporació local: Conesa (Conca de Barberà).

Títol: Dipòsit regulador d’aigua potable de 250 m3.

Pressupost total: 68.087,86 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 13.617,58 euros.

Corporació local: Forès (Conca de Barberà).

Títol: Habilitació d’un àrea d’interès paissatgístic, 2a fase.

Pressupost total: 95.081,02 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 45.277,25 euros.

Corporació local: Llorac (Conca de Barberà).

Títol: Accés al dipòsit de Rauric.

Pressupost total: 42.059,39 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 27.001,58 euros.

Corporació local: Montblanc (Conca de Barberà).

Títol: Edifici per a equipaments amb biblioteca i llar de jubilats a l’absis de l’església de Sant Miquel.

Pressupost total: 871.467,55 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 134.930,22 euros.

Corporació local: Passanant (Conca de Barberà).

Títol: Reforma de la casa de la vila, 2a fase.

Pressupost total: 91.347,91 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 27.592,47 euros.

Corporació local: Passanant (Conca de Barberà).

Títol: Obres complementàries de la planta baixa de l’edifici municipal de Belltall.

Pressupost total: 65.982,82 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 12.020,24 euros.

Corporació local: les Piles (Conca de Barberà).

Títol: Magatzem municipal.

Pressupost total: 65.137,44 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 36.565,58 euros.

Corporació local: Pontils (Conca de Barberà).

Títol: Entrada a Vallespinosa.

Pressupost total: 33.630,45 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 6.726,09 euros.

Corporació local: Sarral (Conca de Barberà).

Títol: Urbanització del pavelló poliesportiu.

Pressupost total: 108.012,63 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 100.378,04 euros.

Corporació local: Savallà del Comtat (Conca de Barberà).

Títol: Rehabilitació del local social de Segura, 3a fase, 2a part.

Pressupost total: 51.487,71 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 24.040,48 euros.

Corporació local: Senan (Conca de Barberà).

Títol: Rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament.

Pressupost total: 75.548,86 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 54.184,25 euros.

Corporació local: Solivella (Conca de Barberà).

Títol: Equipament per a la segona planta de l’edifici cultural.

Pressupost total: 12.020,24 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 12.020,24 euros.

Corporació local: Solivella (Conca de Barberà).

Títol: Mobiliari per als passeigs.

Pressupost total: 18.030,36 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 18.030,36 euros.

Corporació local: Vallclara (Conca de Barberà).

Títol: Urbanització i murs en diverses zones.

Pressupost total: 212.262,93 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 8.490,52 euros.

Corporació local: Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà).

Títol: Edifici per a activitats culturals i juvenils, 3a fase.

Pressupost total: 67.752,95 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 49.282,99 euros.

Corporació local: Vilanova de Prades (Conca de Barberà).

Títol: Adequació de la plaça del casal.

Pressupost total: 23.632,72 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 21.636,44 euros.

Corporació local: Vimbodí (Conca de Barberà).

Títol: Enllumenat públic.

Pressupost total: 170.434,65 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 99.236,11 euros.

Corporació local: Alcanar (Montsià).

Títol: Enllumenat públic de les Cases d’Alcanar, 2a fase.

Pressupost total: 86.322,99 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 20.166,96 euros.

Corporació local: Godall (Montsià).

Títol: Casal municipal, 4a fase.

Pressupost total: 48.413,30 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 31.088,13 euros.

Corporació local: Godall (Montsià).

Títol: Urbanització de vials de la zona de Vila-llarga, opció B.

Pressupost total: 103.334,23 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 55.253,27 euros.

Corporació local: els Muntells (Montsià).

Títol: Obertura d’un nou carrer, 1a fase.

Pressupost total: 6.807,98 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 3.489,06 euros.

Corporació local: els Muntells (Montsià).

Títol: Urbanització dels carrers de la Generalitat i de Masdenverge.

Pressupost total: 44.713,42 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 31.998,67 euros.

Corporació local: Sant Carles de la Ràpita (Montsià).

Títol: Voreres al carrer de Sant Josep.

Pressupost total: 67.914,09 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 54.331,27 euros.

Corporació local: la Sénia (Montsià).

Títol: Remodelació del carrer de Sant Joan, de la plaça d’Espanya i del carrer de Sant Antoni.

Pressupost total: 570.961,50 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 132.309,81 euros.

Corporació local: Ulldecona (Montsià).

Títol: Xarxa d’aigües pluvials, 2a fase, separata 1.

Pressupost total: 330.524,08 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 132.847,72 euros.

Corporació local: Bellmunt del Priorat (Priorat).

Títol: Rehabilitació del local cultural Euterpe.

Pressupost total: 26.896,46 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 12.020,24 euros.

Corporació local: la Bisbal de Falset (Priorat).

Títol: Reconstrucció d’un col·lector municipal.

Pressupost total: 24.406,20 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 21.035,42 euros.

Corporació local: la Bisbal de Falset (Priorat).

Títol: Urbanització i parcel·lació de la prolongació dels carrers Nou i del Pla.

Pressupost total: 75.321,54 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 42.807,09 euros.

Corporació local: Cabacés (Priorat).

Títol: Enderroc i reconstrucció de la casa consistorial.

Pressupost total: 211.136,39 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 35.183,33 euros.

Corporació local: Capçanes (Priorat).

Títol: Sala social per a la tercera edat.

Pressupost total: 100.640,96 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 31.285,69 euros.

Corporació local: Cornudella de Montsant (Priorat).

Títol: Urbanització del carrer Major.

Pressupost total: 216.355,82 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 56.690,47 euros.

Corporació local: Falset (Priorat).

Títol: Teatre de l’Artesana, 3a fase.

Pressupost total: 594.720,46 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 115.577,63 euros.

Corporació local: els Guiamets (Priorat).

Títol: Sala d’actes per a activitats socioculturals i de promoció econòmica turística.

Pressupost total: 261.335,69 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 64.001,78 euros.

Corporació local: el Lloar (Priorat).

Títol: Pavimentació de l’accés a la població des del camí del riu.

Pressupost total: 12.020,24 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 12.020,24 euros.

Corporació local: Margalef (Priorat).

Títol: Pista multiusos.

Pressupost total: 76.676,58 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 39.871,78 euros.

Corporació local: el Molar (Priorat).

Títol: Enllumenat públic.

Pressupost total: 230.894,43 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 63.938,67 euros.

Corporació local: Porrera (Priorat).

Títol: Arranjaments a l’enllumenat públic.

Pressupost total: 9.709,35 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 9.709,35 euros.

Corporació local: Ulldemolins (Priorat).

Títol: Pavimentació d’un tram de vorera al carrer de Lleida.

Pressupost total: 13.222,27 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 4.627,79 euros.

Corporació local: la Vilella Baixa (Priorat).

Títol: Condicionament d’un àrea de lleure.

Pressupost total: 19.885,91 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 18.030,36 euros.

Corporació local: Ascó (Ribera d’Ebre).

Títol: Urbanització parcial de les carreteres de la Fatarella i de Camposines.

Pressupost total: 290.250,38 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 101.303,60 euros.

Corporació local: Ginestar (Ribera d’Ebre).

Títol: Pavimentació del camí de les Illetes fins al camí de l’Illa de Putxo.

Pressupost total: 54.057,82 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 47.570,88 euros.

Corporació local: Ginestar (Ribera d’Ebre).

Títol: Pavimentació del camí de les Cocolles fins als Lligallo.

Pressupost total: 44.178,18 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 39.062,01 euros.

Corporació local: Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre).

Títol: Edifici per a l’ampliació de la llar de jubilats.

Pressupost total: 454.358,83 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 122.702,63 euros.

Corporació local: Rasquera (Ribera d’Ebre).

Títol: Pavimentació del carrer dels Abeuradors.

Pressupost total: 23.923,95 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 23.301,38 euros.

Corporació local: Rasquera (Ribera d’Ebre).

Títol: Arranjament de l’entrada i de les escales de la casa de la vila.

Pressupost total: 9.689,64 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 9.437,48 euros.

Corporació local: Rasquera (Ribera d’Ebre).

Títol: Pavimentació i enllumenat al carrer de la Rasa.

Pressupost total: 36.514,48 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 35.564,27 euros.

Corporació local: Rasquera (Ribera d’Ebre).

Títol: Arranjament del cementiri.

Pressupost total: 18.745,45 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 18.257,64 euros.

Corporació local: la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre).

Títol: Zona de serveis a la partida Planes, 1a fase.

Pressupost total: 183.901,06 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 86.134,05 euros.

Corporació local: Vinebre (Ribera d’Ebre).

Títol: Vestidors i equipaments de l’alberg juvenil el Trill.

Pressupost total: 144.194,39 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 73.458,70 euros.

Corporació local: la Canonja (Tarragonès).

Títol: Enllumenat dels carrers de la Bassa Fonda, de la Verge de les Neus, del Comte de Llar i de Marina.

Pressupost total: 72.247,66 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 25.248,52 euros.

Corporació local: la Canonja (Tarragonès).

Títol: Enllumenat públic dels carrers Rec de Bardina, de Ponent i del Sector Nord.

Pressupost total: 70.991,26 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 30.050,61 euros.

Corporació local: Constantí (Tarragonès).

Títol: Pavimentació i dotació de serveis als carrers de la Coma, Vidal i Barraquer, Tarragona i Jaume I.

Pressupost total: 639.185,91 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 132.628,35 euros.

Corporació local: el Morell (Tarragonès).

Títol: Llar d’infants.

Pressupost total: 542.416,27 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 115.072,78 euros.

Corporació local: la Nou de Gaià (Tarragonès).

Títol: Rehabilitació de la teulada i dels cossos centrals i posteriors del castell del Baró de IV Torres.

Pressupost total: 345.122,77 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 73.224,31 euros.

Corporació local: Perafort (Tarragonès).

Títol: Centre d’educació infantil de primer cicle.

Pressupost total: 193.405,83 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 85.755,41 euros.

Corporació local: la Pobla de Mafumet (Tarragonès).

Títol: Coberta de la piscina municipal.

Pressupost total: 620.484,90 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 99.371,34 euros.

Corporació local: la Pobla de Montornès (Tarragonès).

Títol: Ampliació i reforma del cementiri municipal.

Pressupost total: 237.677,14 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 60.101,21 euros.

Corporació local: Roda de Barà (Tarragonès).

Títol: Guarderia infantil.

Pressupost total: 435.553,89 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 117.131,25 euros.

Corporació local: Tarragona (Tarragonès).

Títol: Remodelació i enllumenat de les voreres de la rambla Nova, tram carrer Canyelles-carrer Unió.

Pressupost total: 372.489,05 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 180.303,63 euros.

Corporació local: Tarragona (Tarragonès).

Títol: Remodelació i pavimentació de les voreres de l’avinguda del Mediterrani a la Móra.

Pressupost total: 371.421,57 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 141.817,82 euros.

Corporació local: Torredembarra (Tarragonès).

Títol: Rehabilitació de can Bofill.

Pressupost total: 207.338,11 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 145.907,71 euros.

Corporació local: Vespella de Gaià (Tarragonès).

Títol: Dotació de serveis esportius.

Pressupost total: 34.699,43 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 34.699,43 euros.

Corporació local: Vilallonga del Camp (Tarragonès).

Títol: Urbanització de la rambla del Roser, 1a fase.

Pressupost total: 90.752,83 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 29.738,67 euros.

Corporació local: Vilallonga del Camp (Tarragonès).

Títol: Pavimentació del carrer del Morell.

Pressupost total: 77.977,34 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 2.509,06 euros.

Corporació local: Vila-seca (Tarragonès).

Títol: Tanatori municipal.

Pressupost total: 704.107,32 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 160.764,73 euros.

Corporació local: Arnes (Terra Alta).

Títol: Rehabilitació d’edifici i d’espais annexes polivalents, 2a fase.

Pressupost total: 189.081,05 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 85.677,28 euros.

Corporació local: Batea (Terra Alta).

Títol: Pavelló poliesportiu.

Pressupost total: 920.071,81 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 102.090,92 euros.

Corporació local: Bot (Terra Alta).

Títol: Renovació de la xarxa general d’abastament d’aigua i nou dipòsit regulador, 3a fase.

Pressupost total: 139.645,31 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 86.720,04 euros.

Corporació local: la Fatarella (Terra Alta).

Títol: Ampliació de la xarxa de sanejament, 2a fase.

Pressupost total: 220.584,24 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 99.996,39 euros.

Corporació local: Gandesa (Terra Alta).

Títol: Urbanització del carrer de la Font de Dalt, 1a fase.

Pressupost total: 145.388,07 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 67.835,65 euros.

Corporació local: el Pinell de Brai (Terra Alta).

Títol: Prolongació del carrer de Sant Jordi i murs de contenció.

Pressupost total: 20.546,07 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 16.046,42 euros.

Corporació local: la Pobla de Massaluca (Terra Alta).

Títol: Arranjament de la pista de tennis.

Pressupost total: 41.217,99 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 19.340,57 euros.

Corporació local: Prat de Comte (Terra Alta).

Títol: Renovació i adequació d’infraestructures en el marc de les noves tecnologies, 1a fase.

Pressupost total: 723.358,61 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 63.677,23 euros.

Corporació local: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Títol: Arranjament i reforç de la façana principal del cementiri.

Pressupost total: 19.081,71 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 17.173,55 euros.

Corporació local: Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

Títol: Vestidors esportius i enllumenat al camp de futbol.

Pressupost total: 73.436,00 euros.

Subvenció PUOSC-DT: 43.278,14 euros.

g)  Programa específic dels consells comarcals de l’àmbit territorial de Girona (GC)

Corporació local: Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà).

Títol: Reforç de la carretera GEP-5101 tram carretera N-260, travessia Avinyonet de Puigventós.

Pressupost total: 184.409,97 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 66.387,59 euros.

Corporació local: Capmany (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació del camí de Capmany a la Jonquera.

Pressupost total: 109.166,77 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 54.583,39 euros.

Corporació local: Capmany (Alt Empordà).

Títol: Urbanització del camí del camp de futbol.

Pressupost total: 37.973,57 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 18.986,79 euros.

Corporació local: Castelló d’Empúries (Alt Empordà).

Títol: Camí vell de Roses.

Pressupost total: 278.937,21 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 90.151,82 euros.

Corporació local: Lladó (Alt Empordà).

Títol: Vial d’enllaç de la carretera de Cabanelles i de la carretera de Navata a Lladó.

Pressupost total: 477.587,53 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 90.151,82 euros.

Corporació local: Palau-saverdera (Alt Empordà).

Títol: Ampliació i condicionament del camí de Mas Ventós.

Pressupost total: 46.878,94 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 18.751,58 euros.

Corporació local: Rabós (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació dels accessos de Rabós.

Pressupost total: 88.340,96 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 70.283,70 euros.

Corporació local: Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà).

Títol: Vial d’accés al nucli urbà de Sant Miquel de Fluvià pel camí de Vilamalla.

Pressupost total: 84.387,32 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 63.290,49 euros.

Corporació local: Saus (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació de l’accés oest de Saus.

Pressupost total: 62.585,91 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 31.292,95 euros.

Corporació local: Terrades (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació del camí antic de la Salut.

Pressupost total: 24.595,09 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 12.297,54 euros.

Corporació local: Vilamacolum (Alt Empordà).

Títol: Condicionament d’un tram de la carretera de Vilacolum a Sant Pere Pescador, 2a fase.

Pressupost total: 58.792,90 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 29.396,45 euros.

Corporació local: Vilamalla (Alt Empordà).

Títol: Pavimentació del camí de les Escoles a l’estació.

Pressupost total: 75.284,96 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 37.642,48 euros.

Corporació local: Vila-sacra (Alt Empordà).

Títol: Arranjament i condicionament dels camins rurals.

Pressupost total: 19.117,83 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 15.294,26 euros.

Corporació local: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Baix Empordà).

Títol: Millora i reparació del ferm del camí de Monells a Cruïlles.

Pressupost total: 126.047,25 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 90.151,82 euros.

Corporació local: Garrigoles (Baix Empordà).

Títol: Obres de condicionament i pavimentació del camí de les Olives a Jafre (Terme municipal de . Garrigoles), 1a fase.

Pressupost total: 102.238,55 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 76.678,92 euros.

Corporació local: Jafre (Baix Empordà).

Títol: Obres de condicionament i pavimentació del camí de les Olives a Jafre (Terme municipal de Jafre), 1a fase.

Pressupost total: 96.755,21 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 72.566,86 euros.

Corporació local: Pals (Baix Empordà).

Títol: Condicionament i pavimentació del camí rural de Pals a Sant Feliu de Boada.

Pressupost total: 164.776,40 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 82.388,20 euros.

Corporació local: Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació dels camins del Pla.

Pressupost total: 127.479,55 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 63.739,77 euros.

Corporació local: Ullastret (Baix Empordà).

Títol: Pavimentació del camí d’Ullastret a Castell d’Empordà (Terme municipal d’Ullastret).

Pressupost total: 124.128,09 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 62.064,04 euros.

Corporació local: Ultramort (Baix Empordà).

Títol: Camí de circumval·lació al nucli urbà tram C (connexió carrer Raval amb carretera a la Sala).

Pressupost total: 40.687,04 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 20.343,52 euros.

Corporació local: Ultramort (Baix Empordà).

Títol: Connexió del camí de Rupià amb el camí del cementiri.

Pressupost total: 86.800,00 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 52.080,00 euros.

Corporació local: Ger (Cerdanya).

Títol: Arranjament del camí de la carretera vella de Ger.

Pressupost total: 137.159,76 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 68.579,87 euros.

Corporació local: Mieres (Garrotxa).

Títol: Pavimentació del camí de Falgons per Ritort, 1a fase, i accés al dipòsit.

Pressupost total: 22.538,59 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 11.269,30 euros.

Corporació local: Montagut (Garrotxa).

Títol: Pavimentació d’un tram del camí de Carrera.

Pressupost total: 68.760,32 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 34.380,16 euros.

Corporació local: Olot (Garrotxa).

Títol: Condicionament i millora d’un camí al sector del Pla Especial de la Moixina - Pla dels Llacs.

Pressupost total: 14.444,15 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 7.222,07 euros.

Corporació local: les Planes d’Hostoles (Garrotxa).

Títol: Pavimentació del camí de Sant Feliu a Pallerols a les Planes d’Hostoles.

Pressupost total: 38.036,39 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 19.018,19 euros.

Corporació local: Riudaura (Garrotxa).

Títol: Arranjament del camí de Pairaló.

Pressupost total: 24.972,38 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 12.486,19 euros.

Corporació local: Sant Ferriol (Garrotxa).

Títol: Arranjament i pavimentació del camí de Baix del Torn, 1a fase.

Pressupost total: 58.551,12 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 40.985,78 euros.

Corporació local: Sant Joan les Fonts (Garrotxa).

Títol: Arranjament d’un tram de camí des de la Casica fins a Pelegrí.

Pressupost total: 47.455,24 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 23.727,62 euros.

Corporació local: Sant Joan les Fonts (Garrotxa).

Títol: Arranjament del camí del Pelegrí fins a la Serra d’en Bosch.

Pressupost total: 21.881,68 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 10.940,84 euros.

Corporació local: la Vall de Bianya (Garrotxa).

Títol: Pavimentació del camí de Capsec, des del mas la Tria a Sant Martí de Capsec.

Pressupost total: 54.357,82 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 27.178,91 euros.

Corporació local: Aiguaviva (Gironès).

Títol: Obres de pas sobre la riera Masrocs en els camins del Pou del Glaç i del veïnat Masrocs.

Pressupost total: 75.254,58 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 52.678,21 euros.

Corporació local: Bescanó (Gironès).

Títol: Accés al pla de la Central i complementari.

Pressupost total: 87.795,51 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 43.897,76 euros.

Corporació local: Llambilles (Gironès).

Títol: Pavimentació del camí de Campllong.

Pressupost total: 145.917,49 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 60.367,84 euros.

Corporació local: Madremanya (Gironès).

Títol: Vial de connexió dels nuclis de Madremanya i Millars.

Pressupost total: 293.166,64 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 90.151,82 euros.

Corporació local: Sant Julià de Ramis (Gironès).

Títol: Pavimentació i formació de cunetes al camí dels Sants Metges, 3a fase.

Pressupost total: 31.086,83 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 15.543,42 euros.

Corporació local: Esponellà (Pla de l’Estany).

Títol: Pavimentació del camí de les Anglades.

Pressupost total: 40.978,36 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 20.489,18 euros.

Corporació local: Fontcoberta (Pla de l’Estany).

Títol: Pavimentació de l’antic camí de Melianta a Banyoles.

Pressupost total: 32.110,05 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 16.055,70 euros.

Corporació local: Fontcoberta (Pla de l’Estany).

Títol: Reforma i millora del camí de la Farrés.

Pressupost total: 27.819,22 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 13.905,70 euros.

Corporació local: Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany).

Títol: Arranjament de camins, 3a fase.

Pressupost total: 193.093,93 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 75.126,51 euros.

Corporació local: Pardines (Ripollès).

Títol: Pavimentació del camí de Llavanera i Puigsac.

Pressupost total: 105.750,01 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 63.394,54 euros.

Corporació local: Ribes de Freser (Ripollès).

Títol: Condicionament del camí de Ribesaltes.

Pressupost total: 131.979,82 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 65.989,92 euros.

Corporació local: Caldes de Malavella (Selva).

Títol: Pavimentació del camí veïnal de Sant Maurici entre el nucli de Caldes i el barranc de can Pla.

Pressupost total: 54.560,96 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 27.280,48 euros.

Corporació local: Massanes (Selva).

Títol: Adequació del traçat i pavimentació de la carretera al barri Marquès.

Pressupost total: 224.265,43 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 90.151,82 euros.

Corporació local: Sant Hilari Sacalm (Selva).

Títol: Pavimentació del camí de Sant Hilari a Santa Coloma de Farners per Subirà: tram fins a cal Sastre.

Pressupost total: 76.534,55 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 38.267,28 euros.

Corporació local: Vidreres (Selva).

Títol: Arranjament de camins veïnals.

Pressupost total: 180.303,63 euros.

Subvenció PUOSC-GC: 90.151,82 euros.

h)  Programa específic dels consells comarcals del Segrià i del Solsonès (LC)

Corporació local: Alfarràs (Segrià).

Títol: Rehabilitació del cementiri d’Andaní.

Pressupost total: 45.847,20 euros.

Subvenció PUOSC-LC: 32.093,77 euros.

Corporació local: Almatret (Segrià).

Títol: Arranjament del cementiri municipal.

Pressupost total: 20.581,96 euros.

Subvenció PUOSC-LC: 16.465,57 euros.

Corporació local: Alpicat (Segrià).

Títol: Adequació i ampliació del cementiri municipal.

Pressupost total: 272.191,49 euros.

Subvenció PUOSC-LC: 72.121,45 euros.

Corporació local: Artesa de Lleida (Segrià).

Títol: Rehabilitació del cementiri municipal.

Pressupost total: 41.805,22 euros.

Subvenció PUOSC-LC: 19.478,84 euros.

Corporació local: la Granja d’Escarp (Segrià).

Títol: Ampliació cementiri municipal.

Pressupost total: 19.223,85 euros.

Subvenció PUOSC-LC: 14.417,89 euros.

Corporació local: Puigverd de Lleida (Segrià).

Títol: Ampliació del cementiri municipal.

Pressupost total: 116.688,64 euros.

Subvenció PUOSC-LC: 65.022,81 euros.

Corporació local: Sudanell (Segrià).

Títol: Condicionament i millora del cementiri.

Pressupost total: 37.430,19 euros.

Subvenció PUOSC-LC: 28.072,64 euros.

Corporació local: Torre-serona (Segrià).

Títol: Condicionament del cementiri.

Pressupost total: 45.665,48 euros.

Subvenció PUOSC-LC: 36.532,39 euros.

Corporació local: Torrefarrera (Segrià).

Títol: Arranjament del cementiri municipal.

Pressupost total: 63.168,57 euros.

Subvenció PUOSC-LC: 44.218,00 euros.

Corporació local: Guixers (Solsonès).

Títol: Pavimentació dels camins de Sant Martí de Guixers i Corominas, 1a fase.

Pressupost total: 76.350,80 euros.

Subvenció PUOSC-LC: 23.870,70 euros.

Corporació local: la Molsosa (Solsonès).

Títol: Pavimentació asfàltica dels accessos d’Anfesta, del camí de Santaulària i arranjament del camí de Cal Cardona.

Pressupost total: 31.252,63 euros.

Subvenció PUOSC-LC: 356,47 euros.

Date: 
Wednesday, 27 February, 2002