CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 55/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec (DOGC núm. 3584, pàg. 3638, de 27.2.2002).CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 55/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec (DOGC núm. 3584, pàg. 3638, de 27.2.2002).

Havent observat una errada en la publicació del Decret 55/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec, al DOGC núm. 3584, pàg. 3638, de 27.2.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 3638, al peu de signatura, on diu:

"Barcelona, 11 de febrer de 2002",

ha de dir:

"Barcelona, 19 de febrer de 2002".

Barcelona, 27 de febrer de 2002

Rosa Pérez i Robles

Cap de l’Àrea de Tractament de Textos

del DOGC en funcions

Date: 
Monday, 4 March, 2002