En constar inscrit el ple domini de la totalitat d'aquesta finca a nom de la causant i el seu marit, amb caràcter beneficiari per haver-hi-la comprat aquest casat amb aquella i adquirir-la per a la seva societat legal de beneficiaris, és necessària la prèvia liquidació de la dissolta societat conjugal de beneficiaris amb l'expressa intervenció del marit de la causant, o si escau, dels hereus del mateix.

Date: 
Friday, 21 October, 2022