Aquesta Resolució té per objecte la pretensió de rectificació de la descripció registral d'una finca pel que fa a una llinda. El sol·licitat per l'interessat, que es canviï l'expressió «dreta entrant» per la d'«entrant a la dreta» resulta intranscendent registralment, de manera que no procedeix practicar la rectificació pretesa.

Date: 
Monday, 5 December, 2022