ACORD GOV/107/2023, de 9 de maig, pel qual es delimita un primer perímetre d'actuació sobre els habitatges buits que comportin l'incompliment de la funció social de la propietat, integrat pels municipis que es relacionen a l'annex.

Date: 
Thursday, 11 May, 2023