CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 4 d’abril de 2000, de modificació de l’Ordre de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Ordre de 4 d’abril de 2000, de modificació de l’Ordre de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000 (DOGC núm. 3122, pàg. 4616, de 17.4.2000).

Havent observat errades al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat en el núm. 3122, pàg. 4616, de 17.4.2000, es detalla la correcció oportuna.

A la comarca del Baix Llobregat, on diu:

"Palma de Cervelló, la, 5 de juny i 25 de setembre",

ha de dir:

"Palma de Cervelló, la, 12 de juny i 25 de setembre".

Barcelona, 24 de maig de 2000

Margarida Gil Domènech

Secretària general

Fecha: 
Martes, 30 Mayo, 2000