Resoluciones

La inscripció parcial d'un document té com a pressupost que el pacte o estipulació rebutjades no afectin a l'essencialitat del negoci. En el cas d'aquest expedient, s'ha sol·licitat expressament la inscripció parcial i amb ella no s'afecta a l'essencialitat d'algunes de les adjudicacions indivises. En conseqüència, procedeix la inscripció parcial del títol pel que fa als hereus degudament determinats i acreditat el seu títol successori.

Resolució de 25 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Toledo núm. 2, per la qual es denega la inscripció d'una acta de protocol·lització de quadern particional.

Date: 
Wednesday, 23 November, 2022

Pages