Resoluciones

Presentat a inscripció un acord social de nomenament de dos administradors mancomunats en una societat anònima, adoptat en junta universal, amb el vot a favor del 75% dels vots corresponent a les accions concurrents i el vot en contra del restant 25%, al no haver estat adoptat per la majoria reforçada exigida estatutàriament, de majoria de més del 75% dels vots emesos no procedeix la inscripció.

Resolució de 8 de setembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil i de béns mobles de Barcelona núm. 10 a inscriure el nomenament dels recurrents com administradors mancomunats d'una companyia mercantil.

Date: 
Monday, 18 October, 2021

Vigent la nota marginal de tancament per baixa provisional en l'Índex d'Entitats, no podrà practicar cap seient en el full obert a la societat afectada, fora de perill les excepcions entre les quals no no es troben la dimissió d'administradors, la dissolució de la societat ni el nomenament de liquidador.

Resolució de 2 de setembre de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora mercantil VI de Madrid a inscriure una escriptura de dissolució i nomenament de liquidador únic d'una societat

Date: 
Thursday, 14 October, 2021

L'efecte de tancament total del full social és el mateix tant en el supòsit de baixa provisional en l'Índex d'Entitats com en el de revocació del número d'identificació fiscal, sense perjudici que la pràctica de cadascuna d'aquestes notes marginals així com la seva cancel·lació es practiqui en virtut de títols igualment diferents.

Resolució de 29 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil V de Madrid a inscriure determinats acords socials d'una societat.

Date: 
Wednesday, 11 August, 2021

-

Resolució de 29 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil central III a reservar una denominació social.

Date: 
Wednesday, 11 August, 2021

Es tracta d'una societat que va estar en dissolució, però que ha estat reactivada en virtut d'acords adoptats per la junta general de la companyia, havent estat inscrita al Registre Mercantil la reactivació. No estant registralment la societat en situació de dissolució i liquidació, no procedeix la inscripció del nomenament de liquidador presentat a inscripció (article 11 del Reglament del Registre Mercantil).

Resolució de 15 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil VI de Madrid, per la qual es denega la inscripció del nomenament d'un liquidador.

Date: 
Thursday, 29 July, 2021

-

Resolució de 5 de juliol de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles de Lugo, per la qual es denega la inscripció de la dissolució, nomenament de liquidador i liquidació d'una companyia mercantil.

Date: 
Monday, 26 July, 2021

Pages