Resolució de 4 de juliol de 2023, de la Secretaria General de Serveis Judicials, per la qual es nomenen Notaris i Notàries per ocupar plaça al territori de la Comunitat Autònoma d'Andalusia.

Date: 
Monday, 10 July, 2023