Resolució de 3 de maig de 2023, del Banc d'Espanya, per la qual es publiquen determinats tipus d'interès oficials de referència del mercat hipotecari.

Date: 
Thursday, 4 May, 2023