La protecció dels drets de titulars inscrits imposa que el registrador rebutgi la inscripció del manament cancel·latori que, sense prejutjar la seva validesa en l'àmbit processal, no pot desplegar la seva eficàcia davant tercers inscrits que milloren el seu rang quant deixen d'estar subjectes a la limitació que per a ells implicava l'anotació ara inexistent.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022