Ordre PRE/159/2022, de 15 de desembre, per la qual es procedeix al nomenament de Notaris en resolució de concurs ordinari.

Date: 
Friday, 23 December, 2022