Mitjançant una escriptura es formalitza la liquidació de la societat de guanys que va regir el matrimoni dels atorgants. El marit reconeix un deute previ de 16.579,92 euros. La registradora suspèn la inscripció perquè, al seu judici, en cas que hagués mitjançat entrega de diners en l'origen del deute, serà necessària la identificació dels mitjans o instruments de pagament a través dels quals el deutor va rebre de la creditora els diners que va generar el deute. Ha reiterat la DG que l'exigència d'identificació dels mitjans de pagament s'estén als reconeixements de deute; tot això en nom a evitar un reconeixement fictici que impossibiliti els controls derivats de normatives tan essencials com la tributària o la de prevenció del blanqueig de capitals.

Date: 
Friday, 9 September, 2022