Per inscriure una sentència de divorci per la qual s'aprova conveni regulador amb adjudicació de béns com a conseqüència de la dissolució de la comunitat romana o per quotes que corresponia als cònjuges, del que el règim econòmic-matrimonial era el legal supletori a Catalunya de separació de béns, és necessari que s'acrediti per mitjà de certificació la inscripció del divorci en el Registre Civil.

Date: 
Friday, 11 November, 2022