El recurrent sol·licita certificació literal de dues vendes consecutives, en què es faci constar expressament el preu de les dues transmissions. La primera transmissió, en tractar-se d'una operació entre societats mercantils dedicades al trànsit immobiliari, excedeix l'àmbit d'aplicació de la normativa de protecció de dades el que justifica la decisió del registrador de consignar el preu de venda de la mateixa. Tanmateix, en el cas de la segona transmissió el preu de venda reflecteix una dada sensible, com és la capacitat econòmica dels compradors, que no pot incloure's en cap de les excepcions a la normativa de protecció de dades.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022