Decret Foral Legislatiu 3/2023, de 21 de juny, d'harmonització tributària, per la qual cosa es modifiquen la Llei Foral 19/1992, de 30 de desembre, del Impost sobre el Valor Afegit i la Llei Foral 20/1992, de 30 de desembre, d'impostos especials

Date: 
Monday, 17 July, 2023