El Govern aprova la memòria de l'Avantprojecte de llei per fomentar la mediació en conflictes familiars