Sol·licitud de còpia

Com demanar una còpia al Notari Arxiver de l'Arxiu Notarial de Barcelona?

Es pot  sol·licitar personant-se al Col·legi, però també és possible fer-ho per altres vies.

Així, pot acudir a qualsevol notaria d'Espanya, on el notari titular podrà identificar-lo personalment i remetre la seva petició amb Signatura Electrònica Reconeguda Notarial (FEREN) al nostre Notari Arxiver, perquè la seva petició sigui immediatament atesa.

També és possible la petició per carta en paper amb firma notarial legitimada (art. 230 RN) per al que precisa acudir igualment a qualsevol notari. Aquest sistema avui dia s’ha vist habitualment substituït pel de la petició immediata amb signatura electrònica del notari al qual acudeixi, tot i que en també atenem aquestes peticions.