Legislación

El present recurs té per objecte determinar si és inscriptible una escriptura de compravenda atorgada pels titulars de la comunitat hereditària del mort titular registral, implicant l'acceptació tàcita d'aquesta.

Resolució d'11 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Cazorla, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda per falta d'acreditació de la liquidació d'impostos de l'acceptació hereditària prèvia.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

La única cuestión que se discute en el presente expediente es si cabe inscribir una declaración de obra nueva terminada cuando el certificado del técnico no coincide la superficie de la finca sobre la que se declara la obra, respecto de la que obra en el Registro.

Resolución de 11 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Écija, por la que se suspende la inscripción de una declaración de obra nueva.

Fecha: 
divendres, 26 abril, 2024

Pàgines