Una vegada practicada l'anotació preventiva, «el fet cert és que no pot ignorar-se la regulació substantiva que resulta aplicable tant per a les societats de responsabilitat limitada com - des de l'entrada en vigor de l'article 203.1 de la Llei de Societats de Capital - per a les societats anònimes, i segons la qual una vegada sol·licitat per la minoria prevista l'aixecament d'acta notarial de la junta general, aquesta documentació dels acords es constitueix en requisit imprescindible per a l'eficàcia dels acords adoptats

Fecha: 
dilluns, 1 agost, 2022