S'ha de decidir en el recurs si és procedent o no la inscripció de l'escriptura de reconeixement del dret de retenció sobre una finca. En l'article 569-5.3 del CCC s'estipula que els que han d'atorgar l'escriptura de reconeixement del dret de retenció són els propietaris de l'immoble i no els retenidors, ja que és dels propietaris que poden exigir-ho – prèvia notificació notarial – els retenidors. El defecte que pateix l'escriptura i que impedeix la seva inscripció en el Registre de la Propietat no és tant que no la consentin o ratifiquin els propietaris registrals de l'immoble o l'autoritat judicial, sinó el seu propi atorgament per Y. P. Ch., que, com retenidora, no té legitimació per fer-ho.

Fecha: 
divendres, 20 setembre, 2019