Resolució de 22 d'octubre de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 13/2019, de 11 d'octubre, pel qual es regula l'actualització extraordinària dels lliuraments a compte per a l'any 2019 de les comunitats autònomes de règim comú i de les entitats locals, en situació de pròrroga pressupostària, i s'estableixen determinades regles relatives a la liquidació definitiva de la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat, corresponent a any 2017.

Fecha: 
dimarts, 29 octubre, 2019