Resolució de 6 de març de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual es resol el concurs ordinari núm. 315 per a la provisió de Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles vacants, convocat per Resolució de 6 de febrer de 2023, i se'n disposa la comunicació a les comunitats autònomes perquè es procedeixi als nomenaments.

Fecha: 
dilluns, 13 març, 2023