Resolució de 2 de març de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual s'acorda l'entrada en servei efectiva de l'aplicació informàtica Dicireg a les Oficines del Registre Civil del Partit Judicial d'Esplugues de Llobregat, per al funcionament d'aquestes d'acord amb les previsions contingudes a la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.

Fecha: 
dijous, 9 març, 2023