Resolució de 2 d'agost de 2022, del Banc d'Espanya, per la qual es publica el tipus de rendiment intern en el mercat secundari del deute públic de termini entre dos i sis anys per la seva consideració com un dels tipus d'interès oficials de referència del mercat hipotecari d'acord amb l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Fecha: 
dimecres, 3 agost, 2022