Resolució de 18 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual s'acorda l'entrada en servei efectiva de l'aplicació informàtica Dicireg en les Oficines del Registre Civil del Partit Judicial de Santa Cruz de Tenerife, per al funcionament de les mateixes conforme a les previsions contingudes en la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.

Fecha: 
dilluns, 6 maig, 2024