Reial Decret llei 1/2022, de 18 de gener, pel qual es modifiquen la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit; la Llei 11/2015, de 18 de juny, de recuperació i resolució d'entitats de crèdit i empreses de serveis d'inversió; i el Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats de gestió d'actius, en relació amb el règim jurídic de la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària.

Fecha: 
dimecres, 19 gener, 2022