La registradora a la vista del recurs i de la facultat que li concedeix l'article 327 de la Llei Hipotecària en el seu paràgraf sisè de rectificar la seva qualificació, podria haver sol·licitat del recurrent la documentació original i evitar així el recurs

Fecha: 
dijous, 4 agost, 2022